Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Rosmalen

Tracé de Zuid-Willemsvaart

datum: 
donderdagavond 16 november 2006
locatie: 
Heijmans, Rosmalen

Zo'n 150 enthousiaste mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep in krant, flyers en op internet om mee te praten over de toekomst van het tracé de Zuid-Willemsvaart. Verdeeld over 12 elftallen werd gebrainstormd over verschillende thema's: water en wonen, water en winkelen/werken, water en verkeer/vervoer/parkeren, water en sport/recreatie/horeca/amusement en water en inspiratie: kunst/verdieping.