Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

's-Hertogenbosch

Mij een zorg! Sessies klaar, nu concretiseren

datum: 
donderdagmiddag 2 februari 2012
locatie: 
Rijkswaterstaat, 's-Hertogenbosch

In 1 week heeft de Creatieve Piramide sessie over de zorg een hoop ideeën vergaard. Bij de laatste bijeenkomst zijn de teamleiders bijeengekomen om de belangrijkste ideeën te prioriteren en werd het rapport gepresenteerd en overhandigd aan de wethouder Geert Snijders.

Mij een zorg! sessie 2

datum: 
woensdagmiddag 1 februari 2012
locatie: 
Hotel Central, 's-Hertogenbosch

De bijeenkomst van de Bosschenaren bij de Creatieve Piramide sessie was uitermate bruisend en inspirerend! Er zijn zoveel goede ideeën en de goede wil is er bij een ieder. Tijdens deze tweede ronde werden de ideeën geïnventariseerd.

Mij een zorg!

datum: 
maandagavond 30 januari 2012
locatie: 
Rijkswaterstaat, 's-Hertogenbosch

"Mij een zorg!" was een samenwerking tussen City Change Centre en leergang 'Manager en Vernieuwing' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 14 elftallen gingen op zoek naar creatieve manieren om de uitdagingen in de zorg aan te pakken in de stad Den Bosch, door verbinding te leggen met de kracht in de samenleving zelf en die krachten te bundelen.

Gestelse Buurt, de finale!

datum: 
dinsdagavond 1 maart 2011
locatie: 
Buurthuis de Zuiderster, ’s-Hertogenbosch

In het voorjaar van 2010 zijn er een aantal Creatieve Piramide sessies gehouden met verschillende groepen uit de buurt. Tijdens deze sessies zijn door bewoners ideeën aangeleverd over de toekomst van de Gestelsebuurt en Meerendonk als één buurt. In de sessies zijn de bewoners met elkaar op zoek gegaan naar hen wensen en eisen op het gebied van:

De Creatieve Piramide over de Gestelse Buurt

datum: 
dinsdag 13 april t/m 25 juni 2010
locatie: 
Gestelse Buurt, 's-Hertogenbosch

In navolging op de zoektocht naar de beste en slechtste punten van de Gestelse Buurt (sessie 10.1 Keten in de Buurt), zijn we nu met bewoners en professionals op zoek gegaan naar de wensen en de eisen van de bewoners voor de buurt. Ruim 260 mensen uit de buurt hebben meegedaan. Samen met de Creatieve Piramide zijn er met vele teams van gelijkgestemden uitgebreide sessies gehouden waarin we hen hebben gevraagd naar waar er behoefte aan is in de buurt.

Keten in de Buurt

datum: 
dinsdag 2 juni t/m 24 juni 2009
locatie: 
Gestelse Buurt, 's-Hertogenbosch

BrabantWonen en Divers trokken samen met het City Change Center, Basta! en medewerkers van de gemeente met een keet, vergaderbakfiets, tijdelijk terras en snackwagen door de Gestelse Buurt. Doel was om in één op één gesprekken van bewoners te horen wat ze van de buurt vinden. Ook konden bewoners verbeterpunten en ideeën aandragen, zodat de Gestelse Buurt nog prettiger en leefbaarder wordt. En de nieuwbouw van de Meerendonk straks heel ...

Breed Beraad Beroepsoverleg over de Gestelse Buurt

datum: 
maandagmiddag 9 februari 2009
locatie: 
Divers, 's-Hertogenbosch

In deze sessie is een start gemaakt met de inventarisatie naar de beleving over de Gestelse Buurt. In een eerste 'nulmeting' hebben we de deelnemers van het Breed Beraad Beroepsoverleg gevraagd naar hun ervaringen in het algemeen over de buurt en over de samenwerking tussen de professionals die werkzaam zijn in de buurt. Er waren mensen aanwezig van de Gemeente, politie, Juvans, het Computerhuis, de GGD, Brabant Wonen, gastheer stichting Divers en meer.

Den Bosch meets Trenčín

datum: 
zondagochtend 9 november 2008
locatie: 
De Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Het wordt ondertussen een goede gewoonte om tijdens de Creatieve Piramide sessies de vraag te stellen wat men belangrijk vindt in het leven. De kans om dit nu ook eens te vragen aan een groep studenten uit Slowakije, met een waarschijnlijk andere beleving dan wij Nederlanders, hebben dus met beide handen aangegrepen. Een tweede vraag was: Wat vindt u de belangrijke speerpunten voor een buurt?

Politici over Politiek tijdens VNG jaarcongres 2008

datum: 
dinsdagmiddag 3 juni 2008
locatie: 
Citadel, 's-Hertogenbosch

Met 39 lokale politici, burgemeester en wethouders hebben we een bescheiden Creatieve Piramide sessie gehouden. Met politici van verschillende pluimage hebben we het huidige politieke systeem onder de loep hebben genomen en zijn op zoek gegaan naar hoe dit systeem aangepast zou kunnen worden of compleet veranderd in een nieuwe, democratischer democratie.

Tracé Zuid-Willemsvaart van Sluis 0 tot Ertveldplas

datum: 
woensdagavond 28 november 2007
locatie: 
Talent Factory, 's-Hertogenbosch

Met een aantal dat de 250 bezoekers én het aantal bezoekers van de vorige sessies ruim overtrof, kunnen we concluderen dat de creatieve piramides over het tracé de Zuid-Willemsvaart toch wel bijzonder succesvol zijn afgerond.

Om 16:00 ging de Talent Factory open en kon iedereen die daar behoefte aan had biechten in één van de vier biechthokjes. De vragen die er gesteld werden waren: