Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Gestelse Buurt

Gestelse Buurt, de finale!

datum: 
dinsdagavond 1 maart 2011
locatie: 
Buurthuis de Zuiderster, ’s-Hertogenbosch

In het voorjaar van 2010 zijn er een aantal Creatieve Piramide sessies gehouden met verschillende groepen uit de buurt. Tijdens deze sessies zijn door bewoners ideeën aangeleverd over de toekomst van de Gestelsebuurt en Meerendonk als één buurt. In de sessies zijn de bewoners met elkaar op zoek gegaan naar hen wensen en eisen op het gebied van:

De Creatieve Piramide over de Gestelse Buurt

datum: 
dinsdag 13 april t/m 25 juni 2010
locatie: 
Gestelse Buurt, 's-Hertogenbosch

In navolging op de zoektocht naar de beste en slechtste punten van de Gestelse Buurt (sessie 10.1 Keten in de Buurt), zijn we nu met bewoners en professionals op zoek gegaan naar de wensen en de eisen van de bewoners voor de buurt. Ruim 260 mensen uit de buurt hebben meegedaan. Samen met de Creatieve Piramide zijn er met vele teams van gelijkgestemden uitgebreide sessies gehouden waarin we hen hebben gevraagd naar waar er behoefte aan is in de buurt.

Keten in de Buurt

datum: 
dinsdag 2 juni t/m 24 juni 2009
locatie: 
Gestelse Buurt, 's-Hertogenbosch

BrabantWonen en Divers trokken samen met het City Change Center, Basta! en medewerkers van de gemeente met een keet, vergaderbakfiets, tijdelijk terras en snackwagen door de Gestelse Buurt. Doel was om in één op één gesprekken van bewoners te horen wat ze van de buurt vinden. Ook konden bewoners verbeterpunten en ideeën aandragen, zodat de Gestelse Buurt nog prettiger en leefbaarder wordt. En de nieuwbouw van de Meerendonk straks heel ...

Breed Beraad Beroepsoverleg over de Gestelse Buurt

datum: 
maandagmiddag 9 februari 2009
locatie: 
Divers, 's-Hertogenbosch

In deze sessie is een start gemaakt met de inventarisatie naar de beleving over de Gestelse Buurt. In een eerste 'nulmeting' hebben we de deelnemers van het Breed Beraad Beroepsoverleg gevraagd naar hun ervaringen in het algemeen over de buurt en over de samenwerking tussen de professionals die werkzaam zijn in de buurt. Er waren mensen aanwezig van de Gemeente, politie, Juvans, het Computerhuis, de GGD, Brabant Wonen, gastheer stichting Divers en meer.