Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

2009

Keten in de Buurt

datum: 
dinsdag 2 juni t/m 24 juni 2009
locatie: 
Gestelse Buurt, 's-Hertogenbosch

BrabantWonen en Divers trokken samen met het City Change Center, Basta! en medewerkers van de gemeente met een keet, vergaderbakfiets, tijdelijk terras en snackwagen door de Gestelse Buurt. Doel was om in één op één gesprekken van bewoners te horen wat ze van de buurt vinden. Ook konden bewoners verbeterpunten en ideeën aandragen, zodat de Gestelse Buurt nog prettiger en leefbaarder wordt. En de nieuwbouw van de Meerendonk straks heel ...

BNA Limburg over Architecten en Aannemers

datum: 
dinsdagmiddag 26 mei 2009
locatie: 
TheaterHotel de Oranjerie, Roermond

Tijdens deze sessie zijn er 2 verschillende indelingen voor de elftallen gemaakt. In de eerste fase van de sessie zijn de aannemers en de architecten zoveel mogelijk bij elkaar, hun eigen vakbroeders, ingedeeld. In deze fase was het de bedoeling dat de architecten de ideale en vervelende aannemers, en de aannemers de ideale en vervelende architecten gingen omschrijven. Daarnaast werd er per elftal gezocht naar de obstakels voor samenwerking tussen de architect en de ...

Breed Beraad Beroepsoverleg over de Gestelse Buurt

datum: 
maandagmiddag 9 februari 2009
locatie: 
Divers, 's-Hertogenbosch

In deze sessie is een start gemaakt met de inventarisatie naar de beleving over de Gestelse Buurt. In een eerste 'nulmeting' hebben we de deelnemers van het Breed Beraad Beroepsoverleg gevraagd naar hun ervaringen in het algemeen over de buurt en over de samenwerking tussen de professionals die werkzaam zijn in de buurt. Er waren mensen aanwezig van de Gemeente, politie, Juvans, het Computerhuis, de GGD, Brabant Wonen, gastheer stichting Divers en meer.