Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Zuid-Willemsvaart: Sluis 0 tot A2: vervolg sessie

datum: 
donderdagavond 23 augustus 2007
locatie: 
Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Na een heerlijke vakantie, was het op 23 augustus weer tijd om de Zuid Willemsvaart op te pakken. Om de ideeën en de sfeer van 31 mei, de avond van BrabantWonen/Brabanthallen, weer boven water te halen, werd eerst de film van die avond getoond. De Bossche Bollen verschenen op tafel bij een korte evaluatie. De sessie was een groot succes, kwam men overeen, maar omdat het brainstormen binnen een elftal zo leuk is en interessant, wil men daar de volgende keer meer tijd voor krijgen. De organisatie houdt hier de volgende keer rekening mee.

Vervolgens ging het team enthousiast aan de slag en kwamen alle resultaten van de vorige sessie op 31 mei voorbij. Men maakte eerst een inventarisering van het geheel en vervolgens heeft de groep ideeën gebundeld op twee kaarten en een paar grote vellen.

Onder resultaten kunt u deze terugvinden. De resultaten kunnen tegenstrijdig zijn, omdat meerdere meningen worden vertegenwoordigd.

In de conclusie vindt u de belangrijkste bevindingen en ideeën van deze avond en de vorige avond in de vorm van aanbevelingen in een kaart ingetekend.

Uit de eerste sessie zijn elftalleiders gekozen, die ingaan op de belangrijkste ideeën van hun eigen elftal. De elftalleiders zijn nu in krachten gebundeld en vormden samen één elftal voor deze avond. Naast de elftalleiders waren ook anderen aanwezig van de organisatie.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Aanbevelingen voor een optimale beleving van traject Sluis 0 tot A2, bebouwde deel (A)
In een overzicht bij de eerste sessie van 31 mei is goed te zien dat ‘groen’ een vooraanstaande plaats inneemt voor de Zuid Willemsvaart. Bij deze vervolgsessie staat ‘groen’ echter op de 5e plaats als het gaat om het aantal stemmen. Dit elftal elftalleiders zijn mensen die houden van bruisend, grootstedelijk, spraakmakend en modern, maar met ruimte voor groen. Ook zien zij graag goede voorzieningen. Een en ander lijkt in contrast te zijn met de resultaten van de eerste sessie op locatie en onderling is men het ook niet altijd eens: m.a.w. voer voor discussie!

De belangrijkste aanbevelingen voor beleving gebied A in volgorde van belang:

1 bruisend
2 grootstedelijk, bijzonder en spraakmakende grandeur
3 modern
4 goede voorzieningen
5 groen
6 cultuurhistorisch
7 schoon
8 geborgen
9 warm
10 licht


De belangrijkste afraders voor beleving gebied A in volgorde van belang:

1 rust
2 cultuurhistorisch
3 ruim en open


Aanbevelingen voor een optimale beleving van het onbebouwde deel (B)
Wellicht is het wel te verwachten dat, hoe verder men van de binnenstad in ’s-Hertogenbosch komt, men meer open staat voor grootstedelijk en hoogbouw. De elftalleiders van deze vervolgsessie zijn hoe dan ook voor grootstedelijk en inderdaad voor hoogbouw in gebied B. De architectuur mag bijzonder zijn; men noemt bruisend, spraakmakend, hypermodern en spannend. Laagbouw, rustiek, vertrouwd en cultuurhistorisch worden genoemd als afraders voor dit deelgebied. De contrasterende aanraders moeten wel een enorme stimulans zijn voor de plannenmakers van de Zuid Willemsvaart.

De belangrijkste aanbevelingen voor beleving gebied B in volgorde van belang:

1 hoogbouw en grootstedelijk
2 bijzondere architectuur, bruisend en spraakmakend
3 hypermodern en spannend
4 goede voorzieningen
5 thuis, vertrouwd, warm en geborgen
6 groen en weelderige parken
7 cultuurhistorisch
8 ruim en open


De belangrijkste afraders voor beleving gebied B in volgorde van belang:

1 laagbouw en rustiek, dorps
2 thuis, vertrouwd, warm en geborgen
3 cultuurhistorisch


Aanbevelingen met beste ideeën voor het bebouwde deel (A)
De Bosschenaren houden van gezelligheid, dat mag duidelijk zijn. Één terras is voor de fervent feestminnende Bosschenaar niet voldoende. Met stip op 1 voor gebied A wil men ook hier een brede boulevard met diverse horeca, een prachtig wandelgebied (met rustplekken waarvoor cafés ook uitermate geschikt zijn) en het e.e.a. om te zien, er valt wat te beleven, zoals themabruggen. Er zijn sterke geluiden tegen het dempen van de Zuid Willemsvaart en ook het vooruitzicht van wonen en winkelen op het water wordt niet echt geapprecieerd in gebied A.

De beste ideeën voor gebied A in volgorde van belang:

1 Boulevard en horeca
2 Boulevard en wandelen
3 Themabruggen
4 Maastrichtseweg weg en de Zuid Willemsvaart verbreden
5 Maastrichtseweg nieuwe grootstedelijke allure
6 Zuid Willemsvaart onderhevig maken aan getijden, eb en vloed
7 Watertoren renoveren
8 Moderne uitstraling
9 Sluis 0 open gooien, sluisfunctie verdwijnt
10 Stadspoort, Oostwal, stadsmuur verbinding terug


De belangrijkste afraders voor gebied A in volgorde van belang:

1 Zuid Willemsvaart dempen
2 Wonen en winkelen op het water
3 Sluis 0 open gooien, sluisfunctie verdwijnt
4 Maastrichtseweg weg en de Zuid Willemsvaart verbreden
5 Zuid Willemsvaart onderhevig maken aan getijden, eb en vloed


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Aanbevelingen met beste ideeën voor het onbebouwde deel (B)
Gebied B leent zich uitermate goed voor een vrijstaat. Bosschenaren hebben de behoefte aan een kleinschalige plek voor wilde ideeën. Heel sterk kwam naar voren dat men een stadspoort wil, omdat de huidige entree naar de stad niet werkt. Eventueel kunnen watertaxi’s de verbinding maken tussen een transferium en de binnenstad. Ook voor dit gebied is men heel erg tegen het dempen van de Zuid Willemsvaart en men is even fel gekant tegen een plattelandsuitstraling.

De beste ideeën voor gebied B in volgorde van belang:

1 vrijstaat en kleinschalig
2 stadspoort / Brabantpoort
3 transferium en watertaxi
4 boulevard
5 verbinding tussen de Aa, de Oosterplas en de Zuid Willemsvaart
6 Zuid Willemsvaart onderhevig maken aan getijden, eb en vloed
7 stadscamping
8 uitgaan
9 wonen op water
10 plattelandsuitstraling


De belangrijkste afraders voor gebied B in volgorde van belang:

1 plattelandsuitstraling
2 Zuid Willemsvaart dempen
3 stadscamping
4 wonen op water
5 sport

Met het hele elftal elftalleiders is na de inventarisatie van alle ideeën een tweetal kaarten opgezet: één voor het bebouwde deel, gebied A, en één voor het onbebouwde deel, gebied B. Zoals u in de kaarten kunt zien voelt het elftalleiderselftal zich vrijer in het rigoureus aanpakken van gebied B. Dit is het onbebouwde deel en hier zijn minder cultuurhistorische waardevolle elementen. Opvallend is dat in de flow van de avond het groen helemaal uit het oog werd verloren, wellicht onterecht.

Het idee om de Zuid Willemsvaart te dempen van A2 tot Sluis 0 is een zeer omstreden punt met 37 stemmen voor en 35 stemmen tegen. Het lijkt ons dat we met ons allen over deze kwestie nog niet uitgediscussieerd zijn. Het overkluizen en meer bruggen maken worden ook veelvuldig genoemd. Blijkbaar is er behoefte aan een bereikbare binnenstad en aan goede verbinding met de buitenwijken: niet meer dat lange wachten als de brug open staat, niet omhoog hoeven fietsen bij de Lambooybrug. Daarnaast worden watersport, watertaxi’s en pleziervaart ook veelvuldig genoemd. Het water heeft zijn belang nog niet verloren.

Ideeën voor het bebouwde deel (gebied A)
Men is een stuk conservatiever over gebied A als we het vergelijken met gebied B, waarin alles mogelijk lijkt. De ingrepen hier zijn van een meer behoudend beleid. De Aa en de Zuid Willemsvaart worden, net als vroeger, ook in gebied A verbonden.

Bij de entree van het oude centrum wordt een stadspoort teruggebouwd. Hoewel deze poort een paar meter hoger zou komen te staan dan de oorspronkelijke poort, mogen er wel verwijzingen zijn naar hoe het vroeger was.

Het gebied voor de stadspoort moet een kwaliteit krijgen zoals de boulevard heeft. Men wil het water van de Zuid Willemsvaart verbreden, maar ook het straatsprofiel in zijn geheel. Hier moet vooral ruimte komen voor horeca en toerisme. Om het e.e.a. rustiger te maken voor de binnenstad zorgt een tunnel voor een autoluwe plek, ter hoogte van de Lambooybrug. Doorgaand verkeer heeft dan een alternatief. De Lambooybrug moet eruit en heel de Maastrichtse weg wordt langzaam verkeer. De bruggen die extra gemaakt worden voor langzaam verkeer zijn themabruggen. Op een themabrug wordt steeds een ander thema (uit de stad) gepresenteerd of uitgebeeld.

Ideeën voor het onbebouwde deel (gebied B)
Ten eerste moet er hier een moderne stadspoort komen, waar men een mooie entree krijgt naar het stadscentrum. Wellicht is deze poort meteen een multifunctioneel gebouw met een groot transferium. Men komt van de A2 in een parkeerlift. Men kan meteen in een bootje afzakken om over de Zuid Willemsvaart naar het centrum van

’s-Hertogenbosch te gaan en te vergaderen. Er gaan diverse watertaxi’s. Men kan tevens even boodschappen (de term bootschappen is genoemd) doen in de megasupermarkt en overnachten in het hotel. Wellicht komt daar ook een megabioscoop voor regionaal gebruik. Diverse voorzieningen kunnen ook in een modern gebouw naast de stadspoort plaatsvinden.

Het gebied krijgt een wat divers karakter. Het geheel moet modern zijn en zowel hoogbouw als laagbouw bevatten. Woningen moeten ook direct aan de Zuid Willemsvaart geplaatst worden. Boven alles heeft dit gebied zwaar behoefte aan meer leven in de brouwerij. De bebouwing is niet een dichte hoge wand, maar is op diverse plaatsen doorbroken, zodat de gebieden achter de bebouwing betrokken worden bij de Zuid Willemsvaart. Er wordt zoveel gedaan en zoveel geleefd, dat het er veilig is. Dit is erg belangrijk.

Heel letterlijk kan de Zuid Willemsvaart gekoppeld worden aan de Oosterplas, welke ook op meerdere plaatsen verbonden kan worden met de Aa. Zo kan men rondjes varen en ontstaat er ook een spannend groot eiland in de stad. De eilanden die ontstaan tussen de Zuid Willemsvaart en de Oosterplas krijgen ieder een eigen identiteit. Het eiland in het midden van gebied B is het strandeiland of feesteiland. Een ander eiland, meer achteraf (bij de Aa) wordt een alternatieve alto-vrijplaats. Het is er knus met volkstuinen en zo. Op meerdere plekken rondom de Oosterplas ziet men het wel zitten om uitgaansgelegenheden te maken: uitgaan met de boot! De sport moet natuurlijk een belangrijke plek behouden. De Bosschenaren zijn trots op hun dameshockeyteam.

Als klap op de vuurpijl is er nog een vuurtoren in het vooruitzicht gesteld. Dit lichtbaken moet een continu aanwezige waarschuwing zijn of een teken geven met betrekking tot de verslechterende milieuomstandigheden: de zee komt steeds dichterbij door de opwarming van de aarde. Bij de vuurtoren is er ook plaats voor een vrijplaats, een skatepark voor de jeugd en een stadscamping.