Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Tracé Zuid-Willemsvaart van Sluis 0 tot Ertveldplas

datum: 
woensdagavond 28 november 2007
locatie: 
Talent Factory, 's-Hertogenbosch

Met een aantal dat de 250 bezoekers én het aantal bezoekers van de vorige sessies ruim overtrof, kunnen we concluderen dat de creatieve piramides over het tracé de Zuid-Willemsvaart toch wel bijzonder succesvol zijn afgerond.

Om 16:00 ging de Talent Factory open en kon iedereen die daar behoefte aan had biechten in één van de vier biechthokjes. De vragen die er gesteld werden waren:
• Waar wordt u gelukkig van?
• Waar wordt u ongelukkig van?
• Heeft u nog iets op uw gemoed dat u wilt opbiechten?

Opgelucht en helemaal puur en rein en verlost van negatieve energie werd u vervolgens een kopje koffie met bossche bol aangeboden. Om 16:30 was het voor initiatiefnemer Aart Wijnen tijd om de bijzondere avond te openen. Niet alleen bijzonder omdat we de afsluitende sessie over de Zuid-Willemsvaart gingen beginnen. Het zou deze avond namelijk ook, na een paar jaar overleg en afspraken maken, de start zijn van het City Change Center. 28 November was de dag van de ondertekening van het convenant om de samenwerking tussen een groep commerciële partijen die het goed op hebben met Den Bosch, te bezegelen.

Op drie verschillende boten zijn er verschillende elftallen verdeeld. In tegenstelling tot de vorige Creatieve sessies waren het dit keer geen homogene elftallen.

Elftal 1

Naam
Paul van Pelt
Bas Ekkelkamp
Edwin Smolders
Jos Ververs
Stefan Puts
Janny Ramakers
Mirko Jozic
Kees Versluis
Rona Vreenegoor
René van der Burgt
Joep Jannink

Elftal 2

Naam
Ton Engelen
Thijs Honig
Ronald rijken
Remco van Eindhoven
Froukje Nauta
Klaas Terwissche
Ineke Ligtvoet
Peter Ligtvoet
Sipke van der Werf
Teun Giljamse

Elftal 3

Naam
Hans Zeeuwe
Clo Martens
Rien Geurts
Christa Verkammen
Anja Woltuig
Audie Bong
Rineke Bazuin
Cuup Hofhuizen
Yvonne Hofhuizen
Hanneke Smits
Marius Bazuin

Elftal 4

Naam
L. B. de Mas
Sjef van Creij
Jeanine Gerlofsma
José Poels
Marleen van Riet-Leysen
Jef van Riet

Elftal 5

Naam
Tom Draisma
Hetty Hoebink van der Aa
Jan Zantkuijl
Ineke Beltman-Sligers
Rien van Grunsven
Richard van den Boogaard
Albert Caron
Joost de Baaij
Sander Penners
Angeligue Penners
Marianne Timmer

Elftal 6

Naam
Jet Wijnen
Miel Weijnen
Marga Raspe
Ad Raspe
Saskia Bor
Karin Nix
Ron Leuin
Eric Japenga
Jeroen van de ven

Elftal 7

Naam
Erik de Roos
Henk Mees
Hermie van Ommeren
Jan van Heijningen
Gerard van der Tol
Jacqueline Kostermans
Marcel Kasteleijn
Werner Evers
Robert Buisman
Peke Hofman

Elftal 8

Naam
Marco van Nunen
M/C van Hesteren
P. Vandalon
Til Luijten
Ruud van Nistelrooij
Maijke van Nunen
Paul Roos
Jan Lendfens

Elftal 9

Naam
mevrouw van Pinxteren
mevrouw van Coenen
mevrouw Gloudemans
de heer Gloudemans
de heer van de Merkhof
de heer Beset
Erica Hoffman
Elftal 10
T. Crommentreyn
Herman van den Heuvel
P. Crommentuyn
Ivonne vd Velden
René van der Heijde

Elftal 11

Naam
Marieke Tetteroo
Arno Schamp
Rogier Rossmeisl
Jan Romeijn
Ans van den Akker
Hans Meester
Anske Heerkens
Chris van Helvoort

Elftal 13

Naam
Peter
Arjan
Rudolf Lutgerhorst
Judith
Wim vvan Helvoort
Stanley
Guus Pietens

Elftal 14

Naam
Barbara Janssens
Jula Abdul
Bram Peperzak
Necla Caleer
Angelina den Harder
Saskia Leferink
Willem Koppers

Elftal 16

Naam
Maartje van Kol
Anna van Gammeren
Marjolein Selten
Vincent de Gouw
Coen Boode

Elftal 17

Naam
Renk van Oyen
Anne-Marie van den Thillart
Auke van den Berg
Jan de Jager
Marijn Olislagers
Roel Kruijer
Doeko Langhorst
Joke Smits

Elftal 19

Naam
Tabitha Vogels
Karin Hieterman
Eleonona van Tuijll
Ans de Vries

Elftal 20

Naam
Corry van de Vall
Y. de Lije
F. Mauro
M. Aitbrahim
Paula Huismans
Tjitske van der Horst
Karim el Barkaomi

Elftal 21

Naam
Annick
Janne
Reinier van de Beige

Elftal 22

Naam
Mieke Wijker
Nassir Belkacem
A. Achacki
Abdelait Brahim
Toufik Belkacem
Hein Wijker
Hans Driessen
Hakim el Allachi

Elftal 26

Naam
Vincent Huijbers
Jan Nelissen
Leide Haaijer
Christine Jetten
Gert de Mulder
Elisah Bangara
Maaike Nijholt

Elftal 27

Naam
F. Donders
Carla Schonenberg
H. Huigevoort
Annemarie Bon

Tijdens de vaartocht langs het traject Sluis 0 tot de Ertveldplas komen we langs 3 plekken waar we op willen inzoomen.

 • Sluis 0
 • Groot Zieken Gasthuis terrein
 • De Citadel


De plekken nemen een belangrijke plaats in in de stad. Het zij historisch hetzij functioneel of in ieder geval veel besproken. Hoe denkt u nu over deze locaties? Om dit uit te vinden hebben we per locatie 6 scenario’s voorgesteld waarvan u kon aangeven of het voor nu en in de toekomst een gewenst idee is of niet. Zat er niks bij van uw gading dan had u de mogelijkheid om in het kort maximaal 2 eigen ideeën te ventileren.


Het DNA

Een idee kan dan leuk of spannend zijn maar er is meer waar een plek aan moet voldoen om een succes te zijn. Naast de ingreep draait het ook om de beleving van de plek. Door het invullen van het DNA van een plek kon u voor die plek aangeven hoe u die beleving vandaag de dag ervaart en hoe u die in de toekomst wil ervaren, en dus op welke punten die plek zou moeten worden aangepast in uw ogen.

Door een N op de balk te plaatsen waar volgens u de situatie nu aan voldoet en een T waar volgens u de situatie in de toekomst aan moet voldoen, stelde u het DNA van de 3 plekken vast voor de volgende thema’s:

 • Groen
 • Hoogte
 • Architectuur
 • Grandeur
 • Toen en straks
 • Schaal
 • Uitstraling
 • Drukte
 • Variatie
 • Straatwand
 • Veiligheid algemeen
 • Veiligheid verkeer
 • Auto’s


Beste ideeën van Sluis 0 tot Ertveldplas

Bovenstaande vragen gingen over een specifieke locatie langs de Zuid-Willemsvaart route door onze stad. Bij de volgende vraag kon u ideeën geven die betrekking hadden op het hele traject van Sluis 0 tot de Ertveldplas. Het ging hierbij om de beste ideeën voor:

 • Bebouwing
 • Wegen
 • Walkant
 • Op én onder het water

Naast de beste ideeën in woord kreeg u ook een kaart waarop u de beste ideeën kon schetsen.


Welke voorzieningen heeft u graag bij u in …

… de straat
… de buurt
… de stad

Deze vraag legt bloot welke voorzieningen u belangrijk vind en die u dus in uw woonomgeving wenst of in ieder geval in uw stad.


Wat vind u belangrijk?

Naast de materiële behoeftes bij u in de buurt kon u bij deze vraag 100 punten verdelen over onderstaande thema’s die u belangrijk vind in uw dagelijks leven.

 • Gezondheid
 • Geld
 • Geluk
 • Milieu
 • Veiligheid
 • Vrijheid
 • Spiritualiteit
 • Cultuur
 • Geschiedenis
 • Rust
 • Liefde
 • Ruimte
Idee Aantal stemmen
Moeten we het Zuiderpark uitbreiden naar de overkant van de Zuid Willemsvaart richting de Graafse wijk? 72
Moeten we het water langs de Oostwal (de oude vestingsmuur) terugbrengen? 51
Moeten we een Bossche Poort als entree naar de binnenstad bij Sluis 0 bouwen? 33
Moeten we een landmark als groot gebaar bij Sluis 0 bouwen? 26
Moeten we Sluis 0 laten zoals die nu is? 22
Op welke plaats rondom Sluis 0 zou u klassieke of moderne bebouwing willen zien?
oud 23 nieuw 40 oud 18 nieuw 41
oud 32 nieuw 25 oud 24 nieuw 32


Extra ideeën voor Sluis 0

 • Gebouw op hoge poten boven de naar de stad
 • Torens in het groen
 • Geheel dempen. Deel als aquarium/historie, deel park, AA herstellen
 • Fietspaden van autoweg scheiden !!!
 • Waterverbinding tussen Zuid Willemsvaart en de Aa met daarlangs een restaurant met terras
 • Wonen op het water, de Zuid Willemsvaart en de Aa verbinden, een veerpontje en op de locatie Eikendonk een sportclub/roeivereniging.
 • Kades verbreden, hangende en grote serres boven water verbonden met slinger loopbruggen
 • Historie als "monumentaal object" behouden, met eigentijdse toevoeging als; zwembad,, Sluis 0, terrassen voor pleziervaart
 • Wandelroutes langs het water met bomen
 • Meer doen in aansluiting op 't st. Antonie bastion dat door de Zuid Willemsvaart afgesneden is
 • bebouwing over het water (Florence)
 • Vaste bebouwde bruggen
 • Zichtlijn nieuw object > St. Jan ( vergelijkbaar met parijs: La Difense > Arc de Triomph)
 • Parkeren onder de hele tracé links en rechts, ingang en uitgang, buiten de stadsmuren
 • Liefst parkstrook gecombineerd met water langs oostwal
 • Betrekken bij plan ondergrondse/ onderwaterse parkeergarage.
 • Promenade langs Zuid Willemsvaart
 • Bomen. Ziet er nu nogal kaal uit.
 • Sluis overkappen. Erop een parkje en eronder een parkeergarage. Tot A2 vanaf sluis dempen en wegen + groen realiseren
 • Waterpeil verhogen
 • Landmark op eiland
 • langs het verlengde hinthamereinde winkels/ateliers zodat stad doorloopt
 • poort naar de stad
 • verbinding met de stad via tunnel
 • bruggen + groen
 • eikendonk herontwerpen
 • Metrohalte
 • Trappen en wandelpaden langs het water en woonbootjes.
 • Kunstwerk
 • Water
 • Ontmoetingsplek waar de dialoog centraal staat. Inwoners ontmoeten elkaar hier aan de hand van kunstobjecten (bv. Oren en mond. De dialoog verbeelden)
 • Vuurtoren
 • Zet de sluis stil en laat de natuur zijn gang gaan evt. helpen met drijvende groene vlotten.
 • Park met een doorgetrokken vaarroute
 • veel goede bankjes
 • oversteekplaats
 • parkje met banken
 • Poort naar binnenstad
 • groene promenade
 • groene promenade
 • stadstrand
 • terrassen
 • groen + water combineren
 • eventueel haventje met horeca
 • Opgetilde punt ala Bastion Oranje maar dan niet letterlijk, maar qua beeld.
 • Eikendonk bij de binnenstad trekken
 • nieuwe stadspoort maken waar je de vesting binnenkomt
 • eikendonk bij de stad betrekken
 • stadspark/stadsstrand
 • In park: podium/ openluchttheater
 • Markante bebouwing en bomen (heeft tekening gemaakt).
 • tekening
 • sluit tussen heden en verleden, afwisselend oud en nieuw
 • zwembad maken
 • minder massief merkpunt brug
 • poort in combinatie met groen bv gevelgroen of een daktuin op de poort, zodat het kanaal de omgeving vanaf het dak beleefd kan worden
 • zichtas maken, verkeerspunt oplossen, straten herkenbaar verschillend aanleggen
 • geen autoverbinding (oost west) wel jachthaven 'nieuwe Bossche waterpoort'
 • Stuk water behouden. Podium op drijvende pontons, aansluitende bij DB maritiem
 • Woonboten langs de kade.
 • Nieuwe kleine sluis
 • Trap + groen balkon aan het water
 • IJsbaan in de winter, kan 's zomers bv voor schoonzwemdemonstraties worden gebruikt.
 • Windorgel als markering om niet in het water te lopen. Gratis vervoer per watertaxi. Zitbankjes voor bejaarden
 • Verbinding van wandel en evt. fietsroute als ring om de stad op div. punten(tekening)
 • Banken en groen met een kunstwerk(figuratief) van gravers vd Zuid Willemsvaart in 1822
 • Parkstrook met waterverbinding. Parkstrook verbinden met (Geen suggesties) en een groenstrook aan de noorderkant parallel aan het kanaal
 • Groen en waterstrook verbinden met . * kunstwerk(tekening)
 • watertaxi opstapplaats, groene strook, aaneenschakeling van het water
 • grote gebouwen verbonden met elkaar
 • parkeergelegenheid
 • eenvoudig idee van toegangspoort
 • waterspeeltuin voor kinderen ivm hoogteverschil
 • waterwerken handhaven, brugwachter aanhouden, ontdekkingsgebied: niet structureren, water gebruiken
 • woongebied met interactie met water
 • Studentenwoningen + veel groen
 • Moderne bebouwing voor studenten, recent afgestudeerden en jonge gezinnen
 • stadspoort terug brengen met daarachter groen gebied
 • Sluis 0 in een halve glazen bol; glazen stolp
 • Zuid Willemsvaart overkluizen met pleinen en bebouwing
 • wandelweg onder water
 • d.m.v. glas de werking van de sluis laten zien
 • Zeer opvallende bouw. Denk aan Guggenheim bilbao. Ronde vormen
 • stuk tussen sluisdeuren is prima Maastrichtseweg is slecht, daar modern glas hogere bebouwing naar de snelweg toe
 • combinatie van water en groen (moet wat dichterbij en toegankelijker)
 • Grote marktplaats voor marktkooplieden bestaande markt uitbreiden met terrassen
 • weg langs Zuid Willemsvaart voor autoverkeer afsluiten
 • Bewegende mechanische kunstobjecten installeren die per seizoen wisselen
 • Momenteel is het een plek waar veel gebeurt. Door de scheepvaart is er altijd wat te zien en te doen. Deze activiteit moet er blijven maar dan in een andere vorm.
 • verblijfplaatsen aan het water
 • In principe alleen fietsen en voetgangers, winkels en woningen
 • Bestaand groen doortrekken richting locatie GZG; 1 zijde terras 1 zijde overig commercieel
 • Parkstrook met wel verbonden worden
 • Bomen sluis 0
 • Bankjes, wandelpromenade. Ziet er nu nogal kaal uit.
 • (groot vak rechts) doet u daar maar een park met boules banen, speltuin en terras met horeca
 • skateplek waarlangs water voor doorgaande vaarders
 • kadegebouwen
 • Duidelijke en doorlopende fietspaden aan een kant van het water tegenover de wandelpaden.
 • Aanlegplaats voor boten.
 • Milieupunt
 • veilige oversteek
 • oversteekplaats
 • flaneren/bankjes
 • molens
 • vesting bij muntelbolwerk weer zichtbaar maken
 • water en park (zie tekening)
 • overkappen met glas drijvend terras horeca theater.
 • ontmoetingsplek
 • Extensie vd programmering DB maritiem
 • Gratis vervoer over het water.
 • Zo laten, kanaal open
 • Maak een soort dak over het water dat kan worden weggehaald. Zo kan over het water een soort (wandel)promenade ontstaan. Maar als je het dak eraf haalt is het weer geschikt voor waterevenementen (denk aan schoonzwemdemonstraties).
 • Ribbelpad voor blinden en slechtzienden + lijn.
 • Door verschil in hoogte. Als lagen naar elkaar toe ontstaat pleinachtige openbare ruimte.
 • Die verbinding in het park aan de overkant vind ik heel belangrijke. Het Bossche Poort- idee is leuk, maar die moet niet zo groot zijn, met een toren.
 • Wandelpad dichtbij de hoogte van het water. Doorgaande fietsroute aan de noordkant van het kanaal. Géén verkeer(gemotoriseerd)
 • buitenzwembad
 • sport en cultuur elkaar laten beïnvloeden: interactie art en techniek
 • Water met boulevard en wandelpaden
 • skatebanen naast de Zuid Willemsvaart
 • stadspark van maken met allerlei bezienswaardigheden zoals musea en activiteiten zoals waterkasteel voor kids
= nu = straks
Groen

 
1
 
1
 

 
1
 
4
 
3
 
37
 
3
 
21
 
1
 
20
 
16
 
34
 
22
 
14
 
60
 
4
 
24
 
2
 

rimboe weelderig groen genoeg groen stenen vlakte


Hoogte
4
 
3
 
4
 
3
 
2
 
4
 
16
 
34
 
9
 
15
 
17
 
23
 
33
 
31
 
12
 
13
 
15
 
1
 
14
 
1
 

monsterlijk mooi hoog mooi laag te laag


Architectuur
2
 
5
 

 
1
 

 
10
 
3
 
82
 
8
 
15
 
14
 
10
 
39
 
6
 
16
 
2
 
28
 

 
21
 

 

absurd bijzonder gewoon nietszeggend


Grandeur

 
2
 

 
1
 
1
 
8
 

 
36
 
2
 
17
 
8
 
28
 
35
 
34
 
24
 
6
 
33
 
1
 
26
 
1
 

te chique rijk ingetogen goedkoop


Toen en Straks
1
 
3
 
1
 
4
 
2
 
7
 
8
 
57
 
7
 
13
 
19
 
15
 
26
 
25
 
20
 
7
 
19
 

 
26
 

 

te modern eigentijds histrorisch oubollig


Schaal
1
 
3
 

 
1
 
1
 
6
 
7
 
32
 
10
 
21
 
24
 
20
 
56
 
35
 
11
 
10
 
8
 
1
 
6
 

 

onmenselijk groots kleinschalig priegelig


Uitstraling
18
 

 
15
 

 
12
 
1
 
41
 
21
 
10
 
18
 
3
 
21
 
7
 
61
 
6
 
8
 
6
 

 
12
 

 

koud functioneel warm truttig


Drukte
21
 
1
 
29
 

 
10
 
2
 
9
 
63
 
6
 
23
 
12
 
13
 
22
 
29
 
13
 
1
 
4
 

 
4
 

 

hectisch bruisend rustig uitgestorven


Variatie
13
 
1
 
24
 
1
 
7
 
6
 
16
 
55
 
5
 
22
 
6
 
13
 
11
 
30
 
6
 

 
13
 

 
28
 

 

rommelig gevarieerd eenheid saai


Straatwand
8
 

 
9
 

 
8
 
1
 
32
 
41
 
8
 
19
 
5
 
16
 
6
 
44
 
5
 
6
 
21
 

 
21
 

 

te massaal mooi gesloten mooi open verwaaid


Veiligheid algemeen
17
 
1
 
22
 
1
 
15
 
1
 
14
 
30
 
9
 
22
 
16
 
21
 
27
 
42
 
1
 
3
 

 

 
3
 
1
 

onveilig spannend geborgen big brother


Veiligheid verkeer
11
 

 
22
 

 
12
 
3
 
17
 
45
 
12
 
14
 
10
 
19
 
11
 
32
 
6
 
4
 
10
 
3
 
10
 
3
 

racebaan vlotte doorstroming rustig onbereikbaar


Auto's
46
 
1
 
31
 
2
 
4
 
4
 
5
 
24
 
3
 
14
 
5
 
12
 
6
 
55
 
5
 
9
 
6
 

 
11
 
5
 

te veel parkeren goed opgelost autoluw geen ruimte
Idee Aantal stemmen
Moeten we van het GZG terrein een park maken? 55
Moeten we op het GZG terrein hypermodern gaan bouwen? 48
Moeten we van het GZG terrein een haven maken? 37
Moeten we het GZG terrein terug volbouwen? 34
Moeten we op het GZG terrein gaan bouwen en tot over de Zuid Willemsvaart? 30
Moeten we op het GZG terrein gaan bouwen tot aan de Zuid Willemsvaart? 24


Extra ideeën voor GZG terrein

 • Gebouw op hoge poten boven de naar de stad
 • Pakhuizen woningen en winkels
 • Een deel van het kanaal dempen en park maken en deel Zuid Willemsvaart handhaven en glazen aquarium van maken. GZG terrein hypermodern rondom monumenten met stadspark.
 • woonwerk complex georiënteerd op het water.
 • Kunst, rust, spiritualiteit. Loopbrug - verbinding met groen aan de overkant
 • Een park met daaronder gratis parkeren voor de 1e 2 uur.
 • Net als Rotterdamse oude haven/oude stijl
 • groot complex voor openbare ruimte: bibliotheek, stadsarchief, muziekcentrum, etc.
 • Intensief bebouwen, woningbouw
 • GZG als entree van de stad in combinatie met groen, pleinen en plekken + bebouwing
 • doorgang van nieuw naar de binnenstad
 • Bebouwen bruggen; fietsverbinding en nieuwe brug
 • Parkeren onder het water
 • Verplaatsen looproute richting de markt
 • Toonaangevend gebouw in een parkje (Chirac museum bij de Eiffeltoren)
 • Hypermodern met voldoende omloopruimte
 • Ondergronds verkeersplein voor citybus/ metro voor aan- afvoer bezoekers centrum. Via bedding Zuid-Wllemsvaart aansluiting op transferia.
 • Park met (openlucht) theater
 • Rustig "verlengd" winkelcentrum.
 • Huizen, appartementen, kleine winkels, waterstroompjes met groenstroken
 • Combi park + bebouwing
 • Havenaansluiting Binnendieze
 • Terminal/overslag richting transferium buiten stad
 • Waterpeil verhogen tbv recreatie
 • zwembad/terrassen aan het water
 • veel groen, wel bebouwing
 • enkele pleinen + gras
 • reuzenrad of lift naar hoog draaiend restaurant
 • aanlegsteigers en paviljoens
 • Hoge dichtheid aan voorzieningen en woningen.
 • Openleggen binnendieze en verbinden met het water.
 • Combinatie van haven en park
 • Rond de haven cafés, watersport, terras, vishandel, etc.
 • Historische bouw bewaren
 • terras aan 't water
 • voetgangers fietsen??
 • Bruggen voor voetgangers en fietsers ter hoogte van Tolbrugstraat en Vlierstraat
 • fiets en voetgangersbruggen: vesting weer een geheel.
 • niet te hoog
 • veel groen en autovrij
 • horeca/recreatie/zone zoals binnenstad utrecht
 • fietsbrug
 • nieuw plein, nieuwbouw aan kopse kanten (op/over het water en tegenover)
 • Al ontwikkeld toch?
 • moderne bebouwing over het water met binnenpark
 • weg onder de grond voetgangersgebied + groen + gebouw
 • groen park met brug voor fiets, voetgangers zodat die niet over die drukke brug hoeven
 • binnendieze integreren inclusief overkluizingen, alleen langzaam verkeer, ruime parkeervakken
 • Beeldentuin met wisselende expo's
 • Beeldentuin + park
 • hypermoderne architectuur niet tot het water
 • Oude Binnendieze terughalen
 • Glas café
 • Museumplein
 • Monument voor de langwachtenden
 • combinatie van Park en organische hypermoderne ecologische stadsbouw
 • park met multifunctioneel buurthuis
 • terrassen, bomen tot aan het water zoals jeroen van de en gebouw, met groen --> relatie met centrum
 • gzg terrein word educatieve kennis centrum daar naar waar toe op voort borduren
 • groot dramatisch gebouw (kathedraalachtig) evenementen gebouw
 • nieuwe winkelcentrum
 • Veilige uitgaansgebied
 • Extra markt om centrum te vergroten
 • Binnenhaven en groen (park)
 • Drijvende terrassen; Zuid Willems Theater aan de parade
 • bouwen over het water en park over het water
 • Open plekken tussen de bebouwing (veel licht en lucht); een verblijfsplek voor de inwoners. Theater - openluchtbioscoop - muziektent
 • parkpad en water
 • Hangende tuinen van den bosch. Combi van groen en geweldige gebouwen (Guggenheim Bilbao)
 • Mooie hoge loopbrug over het water en over de weg.
 • combinatie van haven en park
 • Toegankelijk maken voor oudere mensen
 • kinderspeeltuin - verwilderd land met spannende bosjes etc.
 • Creatieve vrijplaats / ateliers / manifestatieterrein / expo etc.
 • Terrassen aan het water, laag als in utrecht de werfkelders. Plekken aan het water
 • Incidentele bebouwing in talud (staal en glas)
 • Cafés met terrassen aan het water
 • Via metrolijn verbinden met centraal station
 • Fontein
 • Park met opstapplaats voor snelvervoer van west naar oost.
 • OF: educatie, cultuur, kenniscentrum, bibliotheek, archief, etc.
 • water de stad in
 • Park over het water
 • ontmoeten / cultuur / kennis
 • eilandje getekend
 • hele weg onder de grond met winkels/werfkade
 • Haven maken
 • Park tot aan de Aa met overdekt stuk ZW-vaart.
 • Mobiele kleine bruggetjes voor scootmobiel + rollators
 • de historische delen van het ziekenhuis mogen blijven bestaan
 • Stukje andere cultuur zoals Oosters, Arabisch, Aziatisch enz.
 • eilandjes; twister tegels; speelruimte
 • Water flaneren laag en hoog
 • een rand van water voor woonboten / zwemtrainingen. In het midden zitelementen verstrooid over 't terrein op de open ruimten / pleinen tussen de ecologische bebouwing
 • snelweg aangegeven door lichten vanuit de bodem naar boven schijnend
 • brug vanuit een gebouw
 • er is veel te weinig vrije ruimte voor kinderen
= nu = straks
Groen
1
 
1
 

 

 

 
8
 
3
 
25
 
2
 
11
 
5
 
21
 
8
 
36
 
13
 
8
 
49
 
3
 
37
 
4
 

rimboe weelderig groen genoeg groen stenen vlakte


Hoogte
20
 
2
 
31
 
2
 
8
 
6
 
14
 
46
 
12
 
16
 
8
 
15
 
8
 
25
 
5
 
3
 
1
 
1
 
5
 

 

monsterlijk mooi hoog mooi laag te laag


Architectuur
2
 
3
 
2
 
5
 

 
8
 
2
 
74
 
2
 
15
 
2
 
8
 
16
 
2
 
17
 

 
31
 

 
41
 

 

absurd bijzonder gewoon nietszeggend


Grandeur
1
 
3
 

 

 

 
9
 
2
 
47
 
1
 
19
 

 
23
 
15
 
10
 
20
 

 
37
 

 
36
 
2
 

te chique rijk ingetogen goedkoop


Toen en Straks
5
 
5
 
10
 
8
 
2
 
8
 
9
 
57
 
7
 
8
 
7
 
9
 
7
 
15
 
4
 
3
 
16
 
1
 
45
 

 

te modern eigentijds histrorisch oubollig


Schaal
11
 
1
 
15
 
3
 
10
 
11
 
27
 
40
 
16
 
25
 
13
 
15
 
10
 
19
 
4
 
2
 
2
 

 
5
 

 

onmenselijk groots kleinschalig priegelig


Uitstraling
30
 

 
27
 
1
 
8
 
2
 
26
 
20
 
1
 
13
 
2
 
27
 

 
43
 

 
7
 
4
 

 
14
 

 

koud functioneel warm truttig


Drukte
25
 
3
 
23
 
1
 
10
 
3
 
10
 
63
 
2
 
14
 
11
 
14
 
10
 
9
 
9
 
2
 
2
 

 
6
 

 

hectisch bruisend rustig uitgestorven


Variatie
13
 

 
17
 
3
 
5
 
2
 

 
62
 
3
 
18
 
2
 
12
 
17
 
12
 
4
 

 
12
 
1
 
35
 

 

rommelig gevarieerd eenheid saai


Straatwand
24
 
1
 
33
 
1
 
4
 

 
12
 
24
 
3
 
12
 
1
 
10
 
3
 
54
 
5
 
6
 
7
 

 
16
 
1
 

te massaal mooi gesloten mooi open verwaaid


Veiligheid algemeen
16
 

 
30
 

 
14
 
3
 
7
 
25
 
7
 
17
 
12
 
18
 
11
 
31
 
3
 
7
 
2
 
3
 
2
 
1
 

onveilig spannend geborgen big brother


Veiligheid verkeer
16
 
1
 
20
 

 
10
 
2
 
15
 
29
 
1
 
16
 
3
 
10
 
5
 
41
 
3
 
3
 
16
 
3
 
16
 
1
 

racebaan vlotte doorstroming rustig onbereikbaar


Auto's
37
 

 
28
 
2
 
7
 
3
 
10
 
29
 
1
 
15
 
2
 
10
 
2
 
35
 
1
 
5
 
6
 
4
 
11
 
3
 

te veel parkeren goed opgelost autoluw geen ruimte
Idee Aantal stemmen
Moeten we de Citadel tot een ruïne maken met water op de binnenplaats en een park eromheen? 57
Moeten we de 5e punt van de Citadel terugbrengen? 52
Moeten we de Citadel afsluiten door er water rondom te laten stromen en alleen toegang via een ophaalbrug mogelijk te maken ? 29
Moeten we een groot gebaar maken door een landmark te plaatsen? 20
Moeten we de Citadel laten zoals deze nu is? 12
Moet de Citadel het veld ruimen voor woonboten? 12


Extra ideeën voorSluis 0

 • Torens op de punten van de Citadel
 • Citadel omringen door water. Nieuwe extra verbinding tussen de Aa en de Zuid Willemsvaart.
 • Torens op de plek van de Citadel
 • Historie herstellen. Fiets en wandelpaden / bruggen over de Aa en Zuid Willemsvaart naar de Citadel met natuur, dieren, boottochtjes, infocentrum
 • Gebruiken voor evenementen, publieksfunctie
 • Een tunnel voor alle verkeer i.p.v. de Diezebrug.
 • lichtkoepels en torens als lichtspel / landmark
 • Extra toegang via pontje. Ook routes over de dijken. Zit en wandelplek voor de stad met 3 toegangspunten.
 • Water en park, maar geen ruïne
 • Een Bossche atractie
 • Bebouwde Orthenbrug
 • Studentenhuisvesting in Landmark
 • Talud weg
 • Beeld citadel versterken door op punten middeleeuwse kanonnen met kazematten op te stellen.
 • Rondom promenade + loopbrug naar Diezebrug.
 • Vlooienmakt in de Citadel
 • Brug weghalen
 • afmaken naar ontwerp van Miel Weijnen
 • rondom wandelen
 • citadel mag blijven maar moet wel beter toegankelik worden. Roeivereniging ruimte geven en woonboten.
 • loods slopen + lantaarn (horeca in glas en staal) op hoek bouwen (plan w. stevens)
 • Een publiekstrekker toevoegen
 • Brug
 • Loop- en fietsbruggen om Citadel te verbinden met de Boshe culturele kant (terrein VF en Talent Factory)
 • Gewoon zo laten, niets meer aan doen
 • Woonboten plaatsen
 • Meer woonboten
 • Landmark
 • water meer gebruiken; opstapplaats
 • Hoeventorens terug, bastion Citadel terug
 • vuurtoren (hotel/ vw/ lelijke aanbouw 'boothuisje' mag weg
 • torens haven terug
 • groen erbij voor de binnenstad
 • meer open stellen horeca
 • waterpoort bij haven weer terugbrengen
 • Citadel behoude, wel ruimte voor woonarken
 • 5e punt + landmark
 • strand
 • stadsstrand, feest
 • rondvaart mogelijk maken
 • Stand bij Citadel
 • Combineer het "groot gebaar" met de 5e punt terugbrengen.
 • (glasarchitectuur) transparant over het water
 • de 5e punt wil ik er wel bij meer bomen langs het water en meer banken
 • de 5e punt terug maar met land eromheen zodat mensen en honden er kunnen blijven lopen
 • roeibotenclub moet blijven
 • open luchttheater
 • discotheek, solitair gelegen ivm geluid, heel hip met dakterras
 • simones idee > stadscamping
 • woningen in combinatie met atekers
 • Bazar met verschillende culturem
 • 5e punt terug van glas ; vitrine; uitkijkpunt over de skyline
 • verbinding met de stad
 • recreatieplek; de ontzettend lelijke brugpijlers van de diezebrug vormgeven / bekleden zodat ze een waardige toegang tot de stad worden
 • een plaats waar men heerlijk kan ontspannen voor jong en oud
 • pad langs citadel
 • verkeer citadellaan verbieden sowieso verkeer uit de stad
 • Citadel ombouwen tot een pop podium
 • Met bankjes, toegankelijk
 • Diezebrug vervangen door fiets en voetbrug
 • Fontein
 • Kleine bedrijfsunits voor startende ondernemers.
 • Openstellen voor publiek
 • recreatie
 • meer publieksfuncties
 • citadel rechtstreeks verbinden met de stad
 • openlucht theater
 • loopt dood, doorlopend maken voor wandel en fietsen
 • Citadel rondom water, maar met 5e punt.
 • doorkijk architectuur
 • meer parkachtig aub! water moet uitgebaggerd worden!
 • stadscamping, christiania stad
 • stedelijk museum
 • Moderne toegangspoort die de citadel met het kruithuis verbindt
 • vlonders in het water als verblijfplek
= nu = straks
Groen

 

 
1
 
1
 

 
2
 
6
 
30
 
3
 
15
 
11
 
15
 
47
 
25
 
21
 
10
 
5
 
1
 
2
 

 

rimboe weelderig groen genoeg groen stenen vlakte


Hoogte

 
1
 

 
1
 
1
 
1
 
27
 
26
 
9
 
16
 
12
 
18
 
36
 
24
 
10
 
10
 
1
 

 
1
 

 

monsterlijk mooi hoog mooi laag te laag


Architectuur

 
1
 

 
2
 

 
8
 
62
 
61
 
17
 
17
 
6
 
3
 
10
 
2
 
3
 
2
 

 

 

 

 

absurd bijzonder gewoon nietszeggend


Grandeur
1
 

 
1
 
1
 

 
3
 
30
 
48
 
13
 
10
 
11
 
13
 
33
 
15
 
5
 
3
 

 

 
1
 
1
 

te chique rijk ingetogen goedkoop


Toen en Straks
1
 
1
 

 
1
 

 

 

 
15
 
1
 
7
 
4
 
8
 
74
 
47
 
10
 
16
 
1
 

 
1
 

 

te modern eigentijds histrorisch oubollig


Schaal

 

 
1
 

 
1
 
3
 
29
 
39
 
20
 
23
 
19
 
17
 
15
 
8
 
2
 
3
 
1
 

 
2
 

 

onmenselijk groots kleinschalig priegelig


Uitstraling
3
 

 
6
 
1
 
6
 
1
 
13
 
5
 
3
 
8
 
17
 
14
 
34
 
53
 
7
 
11
 
1
 

 
2
 

 

koud functioneel warm truttig


Drukte
3
 
1
 
4
 

 
1
 

 
4
 
26
 
2
 
11
 
6
 
15
 
49
 
33
 
11
 
7
 
4
 

 
8
 

 

hectisch bruisend rustig uitgestorven


Variatie
2
 

 
4
 

 
1
 
1
 
5
 
20
 
4
 
10
 
7
 
14
 
46
 
38
 
6
 
6
 
9
 
1
 
5
 

 

rommelig gevarieerd eenheid saai


Straatwand
1
 

 
2
 
1
 

 

 
19
 
20
 
7
 
9
 
8
 
11
 
33
 
35
 
5
 
7
 
3
 

 
2
 
1
 

te massaal mooi gesloten mooi open verwaaid


Veiligheid algemeen
3
 

 
6
 

 
5
 

 
4
 
14
 
9
 
14
 
10
 
20
 
40
 
34
 
7
 
5
 
1
 
1
 
1
 

 

onveilig spannend geborgen big brother


Veiligheid verkeer
1
 

 
6
 

 
2
 
1
 
10
 
14
 
4
 
11
 
3
 
16
 
27
 
34
 
13
 
5
 
10
 
2
 
8
 
3
 

racebaan vlotte doorstroming rustig onbereikbaar


Auto's
11
 

 
12
 

 
1
 
4
 
6
 
9
 
4
 
6
 
6
 
5
 
21
 
43
 
5
 
9
 
11
 
4
 
7
 
5
 

te veel parkeren goed opgelost autoluw geen ruimte
 • Ergens een echte toren zodat Den Bosch een stad wordt.
 • GZG modern, rest eenvoudig
 • Woon kantoor op Sluis 0, parkeren eronder
 • Deel Zuid Willemsvaart bebouwen
 • Laagbouw Sluis 0 moet hoogbouw (Heeeeel hoog)
 • Citadel 5e punt terugbrengen
 • Op GZG terrein een combinatie van moderne architectuur en parken
 • Hoge, slanke, woontoren in Ertveldplas
 • Langs kanaal gemixt hoogwaardig wonen (soort Brandenvoort idee)
 • één zijde van het kanaal strak tegen de wand bebouwen, de andere zijde vrij houden
 • Groot weeshuis en opvanghuis voor ex-gedetineerden
 • Project zeilboot heropvoeding op de Ertveldplas
 • Vanaf A2 tot Sluis 0 komt de campus van de universiteit Hertogstad Futuristische campus met studie en wooncomplexen
 • Bebouwing centreren op GZG terrein
 • Langs Zuid Willemsvaart bebouwing richten op de te ontwikkelen groene parkzone
 • Vaart in netwerk opnemen; Den Bosch waterstad
 • Park; Parkeer garage onder water entrees zijn toegang tot het park
 • Park ala Catharijnesingel in Utrecht
 • Meer eenheid
 • Vaste bruggen bebouwen met winkels en woningen als verbindingen van buiten naar binnen centrum alleen voor fietsen en voetgangers
 • thema
 • eenheidsarchitectuur
 • aan stadskant traditioneel goede woningen bedrijfjes handhaven
 • overzijde waar mogelijk aan de rand van de stad bij Sluis 0 een keer landmark bouwen
 • Gedoseerd fors bebouwen
 • Dempen. Er is al genoeg water (AA, Dommel, Dieze), Verbouwen van tracé. Ertveldpas-> woonboten, citadel-> handhaven
 • Bij Sluis 0 kan opnieuw gebouwd worden, Koudijs weg en alle gribus daaromheen ook-> Uitgaansmogelijkheden+ huizen
 • Laag, parkeergelegenheid buiten de straal. Koudijs weg daar woningen. Water MOET blijven.
 • Vanaf de Bloemenkamp tot Ertveldplas mooie panden met woon- en commerciële besturing
 • Stadspark, bebouwing in de oevers
 • Bebouwing langs water: gevarieerd. Woonboten bij Ertveldplas
 • Huidige bebouwing waar nodig renoveren, laag laten. Nieuwbouw zoals t.o. ziekenhuis niet meer toestaan
 • DENK AAN DE KINDEREN, Mooie avontuurlijke speelplaats, geen stenen kolossen, maar bekleed met hout. Bebouwing: herenhuizen, afwisselend.
 • Diversiteit, mix van bestaande historische bebouwing, moderne architectuur.
 • Dit stuk (gedeeltelijk) overkluizen en daarop appartementen maximaal 3 hoog. Daarmee financieren een metroverbinding onder water tussen grote transferia op De Brand en Ertveldplas met in- uitstappen onder GZG.
 • Passend bij de rest van de gemeente. Hier ter plaatse geen hoogbouw.
 • Moderne architectuur op GZG-plein, zo trek je mensen naar de rand van het water. Rest zo laten.
 • Laag houden maximaal 2 verdiepingen. Wel variatie in hoogte. Kleur (bouwmateriaal).
 • Langs de Zuid Willemsvaart met een mooie hoogte en een fijne schaal
 • Kleinschalig in combi met water en groen enkele hoge appartementen, complex, kantoorpand, ook rijtjeshuizen. Ruimte voor pleziervaart
 • Gevarieerd met doorkijkjes, watergebonden bedrijvigheid
 • Qua schaal aansluitend bij bestaande bebouwing
 • meer gestuukte gevels in Bossche schoolkleuren en pasteltinten
 • Pakhuishoogte langs Zuid Willemsvaart
 • Kleine woningen en blokken in het water
 • rechte lijn in de richting van kanaal
 • In schaal van de binnenstad
 • ateliers, winkeltjes, kiosken, horeca
 • eigentijds, passend met allure
 • afwisselend met veel groen. Woningen aan water met terrassen en horeca
 • variatie langs kant, woningen op palen in het water
 • hogere bebouwing dan nu, paar gebouwen die er echt uitspringen
 • aansluiten op kanaal, wonen en winkels en kantoor, theater, gevarieerd
 • bebouwing op kadewand/in water (juweeltjes), eikendonk herontwikkelen (semi hoogbouw als achtergrond voor kadebebouwing), lambooybrug slopen
 • van Sluis 0 spannende hoogbouw, GZG menselijke maat, Ertveldplas groen/ruimte watersport
 • aaneengesloten, zo verschillend mogelijk,
 • Landmark aanbrengen aan het begin en het eind.
 • Hoog met hier en daar doorkijkjes en groen, goedkope appartementen groots neerzetten
 • Modern, duidelijke accenten, een groot en/of bijzonder gebouw, moet wel passen, kunstwerken
 • Klassiek tot oubollig zoals de Amsterdamse grachten
 • Vuurtoren, hedendaagse architectuur die in- en uitspringt t.o.v. de Zuid-Willemsvaart
 • Kleinschalig
 • Hypermoderne architectuur
 • kap 't Zand: uitgaanscentrum
 • langs water hogere appartementen/gebouwen
 • Gamma terrein: woningbouw
 • De oorspronkelijke architectuur terug brengen meer eerbied voor het verleden
 • meer groen
 • fiets en wandelpad
 • meer groen
 • fietspad
 • in het midden een royaal spuitende fontein
 • mooie flats
 • Circustheater en fiets en wandelpad
 • circusterrein
 • eenheid met het verleden
 • meer groen
 • Geen hoogbouw
 • Open wanden variatie
 • Kleine bedrijven, restaurantjes, gevarieerde bouw
 • géén hoogbouw
 • Variërend, kleinschalige bedrijfjes, woningen, horeca
 • Het e.e.a. aangepast aan de historische bebouwing van de stad.
 • Geen hoogbouw
 • Gevarieerd -modern: Dus kleine bedrijven afwisselend met horeca, winkels en huizen.
 • hoogbouw (markant - landmark) bij sluis
 • landmark (vuurtoren) bij citadel
 • overig divers (nieuw)
 • geen hoogbouw
 • gevarieerd
 • kleinschalige bedrijvigheid
 • Bebouwing moet aansluiten op historische bouw in het centrum, uitbreiding van het centrum richting Zuid Willemsvaart
 • terugbrengen waterpoort bij haven/citadel in eigentijdse architectuur
 • bij Sluis 0 eigentijdse waterpoort bouwen waar de vesting wordt doorbroken
 • mooie woontoren
 • woningen historisch uitstraling
 • kunstwerken
 • toegangspoorten
 • beiden zijde oevers verbinden
 • historisch/traditioneel
 • eiland in het water, op het eiland mogelijkheden voor kunstuitingen en uitgaan.
 • open luchttheater en terrassen, horeca
 • Historisch
 • terrasjes langs het water en op het water
 • Landmark, hoogste toren van Nederland, modern niet modern?
 • gezellig, veilig, historisch en terrasjes
 • gevarieerd, modern met gevoel voor wiskunde. Omgeving laag + hoog (niet te hoog) afwisselend.
 • Historische vooral bij het centrum, denk aan de landmarks, bouwen Ertveldplas
 • Landmark aanbrengen- niet overkluizen, zonde!
 • Historisch afwisselend oud en nieuw, gedifferentieerd woonmilieu, géén welstand
 • Hoogbouw, poort bij Sluis 0, gevarieerde bouw
 • Niet teveel, geen torenflats, poort bij Sluis 0. Met betaalbare koop en huur, veel en goedkoop.
 • Tot aan citadel stadse bebouwing; stadspoort, enkele landmarks GZG terrein, hoge opvallende bebouwing met stadspark midden in.
 • moderne gebouwen ala Rotterdam haven
 • woningbouw niet te hoog - sociale hoor en koop bouw
 • onder het water parkeren
 • in / boven water bouwen
 • openluchttheater citadel, drijvend theater, cultuur historisch verantwoord
 • eventuele nieuwbouw in historische stijl, werken met gevelbeplanting bij sommige gebouwen zodat je een groen karakter krijgt
 • historische gebouwen behouden/opknappen
 • openbare nieuwbouw, wel verkeer
 • alleen functionele bebouwing over het water, highlights in architectuur tussen historisch verantwoorde lintbebouwing met doorkijkjes. Winkelbrug of iets dergelijks
 • Stad laten doorlopen over brug, geen landmarks
 • Handelsverleden benadrukken
 • Pandjes langs Sluis 0 bewaren.
 • De flats langs de Zuid Willemsvaart plat, daar een prachtig park.
 • Koudijs als gebouw behouden (en multicultureel centrum van maken).
 • Afwisseling: karakteristiek historische behouden.
 • Gedurfde nieuwe architectuur waar 't kan, afgewisseld door groen.
 • Koudijs weg
 • Nieuwbouw
 • Bewegwijzering: sport en evenementen aangeven
 • Twee linten bebouwen langs elkaar
 • Bouw oud en nieuw door elkaar
 • Maak een soort museumplein op de plek van het GZG.
 • Markering, overzicht. Renoveren bijhouden geleidelijnen, aandacht voor slechtzienden en blinden.
 • voelbare kunst
 • slecht ter been zijnde
 • Combinatie van park en loopbruggen die verbindingen van alle denkbare parken/plein/openbare ruimtes verbindt.
 • Bebouwing over het water heen zou heel mooi zijn met opgang vanaf de kant met eventueel een stuk uit de vaart. Niet zoveel, maar om de 50 meter ofzo.
 • Historische huizen behouden, combinatie met moderne huizen zodat de functie wonen blijft. Minder auto's, meer ruimte voor wandelaars en fietsers.
 • Goede afwisseling tussen historie en modern
 • Theater bij GZG met groot terras aan het water
 • Grote moderne gebouwen, chique maar niet te zoals bijvoorbeeld Rotterdam en Eindhoven
 • Parkeergelegenheid, mooi groot park, stijlvolle design gebouwen, poolcenter voor jong en oud, Moskee, bowlingcenter
 • historische handhaven, meer groen, vriendelijker, cultuurhuis in een groen park
 • zo laten
 • Bossche poort, entree van Den Bosch met allerlei kenmerken van de stad in miniatuur. Dit kan je terug laten komen in cafés, restaurants die ieder een thema krijgen.
 • moderne architectuur, veelzijdig, privaat opdrachtgeverscha, water gerelateerd: woonboten, wonen op palen et, discotheek: hip!
 • geen bebouwing oppervlakte
 • bewoning naar het water, statige woning, hypermodern, wonen in het groen
 • Variatie, bazaar, cafés en eethuizen, ouderenwoningen
 • Studentenwoningen, parken, dierentuin
 • Horeca
 • Variatie
 • Moderne woningen
 • Historisch, smaakvol en modern naast elkaar. Veel glas
 • Culturele bestemming, minimale woningbouw
 • Park
 • terrassen boven het water "theehuizen" voor presentaties muziek performance
 • stedelijker dan dat het nu is. Veel stedelijker
 • in de stad betaalbare huizen bouwen
 • fiets en wandelpaden langs het water + terrassen aan de kant
 • Rustiger
 • Parkeren onder water, kan/modern/handig
 • Geen diepe boten wat okee is
 • Autoluw van Sluis 0 tot A2 parkeren
 • Openbaarvervoer naar de stad
 • Autoluw
 • Fietsen en wandelen apart
 • Auto's leiden naar snelle(re) hoofdwegen
 • Zo min mogelijk
 • Slinger loopbruggen tussen de serregebouwen als verbindingscomplex
 • Allen kruisend over de Zuid Willemsvaart
 • Alleen bestemmingsverkeer naar gebouwen langs Zuid Willemsvaart; wegen zijn zeer ondergeschikt aan wandel en fietsroutes
 • minder verkeer
 • minder doorgaand
 • parkeer ontsluitend
 • Geen wegen, parkeren onder kanaaltracé, bouwen in oevers, geen auto's in de stad, niet gemotoriseerd
 • Géén wegen, wél fietspaden, proberen aan de rand. Parkeergarage onder het water van sluis 0 tot GZG terrein.
 • Als de weg moet blijven, dan op poten. Hieronder cafés, terrassen, wandel+fietspaden
 • Veel fietspaden
 • Fietspaden
 • Parkeren aan de rand, OV(?)
 • Toegankelijkheid voor fietsers+wandelaars. Vrij liggend fietspad langs water. Autoluw
 • Centrumzijde fietsvriendelijke, andere zijde renoveren
 • Bij GZG: goede afgescheiden fietspad, autoluw.
 • Grotendeels gesloten voor auto's. Wandel- en fietspaden.
 • Parkeermogelijkheden beperken, meer ruimte fietspaden
 • Wegen/ Bruggen. De huidige bruggen vervangen door vaste verbindingen waarbij links en rechts te zien is dat het water onder de huizen verdwijnt. Analoog aan het beeld bij bijvoorbeeld de Binnendieze.
 • Goed "doorstromende" wegen. Meer verkeer wat niet noodzakelijk is daar waar mogelijk weren.
 • Zoveel mogelijk bestemmingsverkeer.
 • Verkeersluw (bewoners, bestemmingsverkeer). Fietspaden, voetpaden.
 • Goede ontsluiting, parkeren eruit, betere verkeersklimaat
 • Auto´s uit de stad houden
 • Asfalt in meer kleuren
 • Goede ontsluiting, geen doorgaande weg, geen parkeren boven weg
 • Parkeren onder water op parkeerplaatsen wandelzone
 • aan een zijde voldoende brede weg
 • Autoloos, boulevard, functioneel, groen, strakke lange as behouden
 • fietspaden, wel bereikbaar geen racebaan
 • samen vormgegeven met de walkant en overige openbare ruimte
 • indien noodzakelijk dat er auto's komen veel ondergronds parkeren, veel fietspaden
 • geen doorgaande racebanen
 • goed bereikbaar maar geen racebaan
 • invalswegen fatsoenlijk afwikkelen (logisch verloop geven, ondersteunen met flankerende bebouwing)
 • Diezebrug weg/verplaatsen naar parallelweg, lambooybrug --> tunnel
 • of 2 noord zuid singels of kinderkopjes/kade + half verharding (geen weg)
 • Verkeersluw
 • Autoluw
 • rustige weg voor auto's die direct belang hebben, kort verblijven en OV
 • autoluw, eenrichtingsverkeer
 • principe paard en wagen
 • Gedeeltelijk bebouwen / begroenen of een boulevard
 • Verstevigen, fiets- en wandelpaden, picknicktafeltjes en prullenbakken plaatsen
 • Meer waterwegen (gebruiken)
 • aan een kant een promenade maken
 • wandelpaden
 • fietspaden
 • fiets/loopruggen die oevers verbinden
 • watertaxi
 • rustige wegen
 • bredere trottoirs
 • veel groen en bankjes
 • ruimte voor fietsers (veiliger)
 • fietspad
 • asfalt en fietspad
 • langzaam verkeer heeft prioriteit
 • fietspaden
 • wandelroute
 • wegen bestand voor langzaam verkeer, wat weinig 'leven' produceert.
 • eenbaanswegen
 • gesepareerde fietspaden
 • bomen
 • voor de mensen die zondags niets te doen hebben plaatsen we tribunes om naar de auto's te kijken
 • langs Zuid Willemsvaart groene (recreatieve) zone. Groen lang dus geen (of zo weinig mogelijk) verkeer.
 • fietspaden
 • loop (wandel) routes
 • buggyroute
 • voorrang voor langzaam verkeer in de lengte en de breedte
 • Bruggen blijven permanent dicht. Recreatievaart blijft mogelijk maar aangepast naar de hoogte van de bruggen.
 • Verbreding Antoniebrug voor verkeer, overige bruggen voetgangersgebied.
 • Centrum wordt autovrij, verkeer kan tot rand centrum komen.
 • overkluizen
 • horeca
 • metro
 • universiteit
 • minimaliseren
 • geen doorgaande wegen
 • geen asfalt
 • autoluw
 • rustig / luw / één richting
 • bestrating/ geen asfalt geen parkeermogelijkheden
 • nauwelijks, puur dienstverkeer
 • smalle wegen, oud aandoend
 • asfalt
 • juist geen asfalt, wegen anders bestraten
 • minimaal, parkeermogelijkheden wel.
 • groen/bomen, paden, wandel/fiets, joggen al la vondelpark.
 • 'rondje maken '' langs GZG+citadel +sluis
 • Rustig verkeer, geen drukte
 • Autoluw(bestemmingsverkeer)- wel langzaam verkeer
 • één richting, touwbruggen
 • Betere brede doorgangen de vaart eruit halen zodat het geen racebanen worden.
 • Geen racebaan, juist wel! Meer ook in de hoogte soort van range rondom centrum, met hoogtes.
 • Autoluw , minimale verkeersbewegingen, watertaxi
 • verdiept - voetgangersbruggen eroverheen
 • verdiept en overkapt aanleggen met daarboven voetgangersgebied
 • zorgen dat voetgangers op veilige manier bij water kunnen komen
 • knusser (smaller), kasseien --> andere straatstenen
 • maak de straten haaks op de vaart hoofdwegen, de wegen parallel eraan 1 richtingsverkeer / verkeersvrij of luw. Doorgaand verkeerd (regionaal) scheiden van lokaal verkeer
 • geen doorgaand verkeer (oost west), inzetten op langzaam verkeerroutes, geen zichtbaar verkeer
 • Fietspaden en looppaden langs water
 • Waterbrug
 • zoveel mogelijk autoluw
 • Autoluw, geen racebanen erlangs
 • Kanaal bij de stad betrekken
 • Visveer bij de stad "insluiten."
 • Autoluw
 • Geen autowegen, maar wandelpaden, boulevards en eventueel fietspaden.
 • kleur toevoegen
 • verwijzing naar op- afstap
 • Onder bruggen of water door
 • Aan de kant van het kruithuis, geen weg, alleen park en fietspad, geen parkeren, wel bomen, struiken, fitnessmogelijkheden, zo'n baan. Banken en kinderspeelruimte.
 • Auto ontmoedigen wegen, wandel- en fietspaden stimuleren
 • breder en veiliger voor fietsers
 • Geen wegen langs de Zuid Willemsvaart. Alleen de wegen over het water
 • betere verbinding tussen de wegen en gebouwen, betere en goedkopere parkeervoorzieningen
 • Brede autoluwe straten zonder fietspaden
 • autoluw
 • veel ruimte voor fiets, step, kinderwagens en invalidenwagens
 • parkeergelegenheid
 • aan 1 zijde van het water, andere zijde open, super moderne brug, rest weg, tunnels langs/onder water, fietsroutes
 • verkeer gewoon goed regelen, voetgangers/fietsers vooraan, fietssnelwegen landingsbaan voor watervliegtuigen op het kanaal, Nederlandse kampioenschappen aqua delta luchtvliegen en duiken
 • doorstroming van openbaar vervoer
 • Fietspaden + wandelpaden
 • Rotondes i.p.v. stoplichten
 • toegankelijke wegen
 • Gangbaar, toegankelijk
 • Behouden
 • Bereikbaar maken tot aan ZW vaart. Zorgen voor brede uitstroom richting A2
 • Zo min mogelijk met uitzondering van fietspaden
 • Bredere wegen voor vlotte doorstroom
 • allemaal zo klein mogelijk; autoluw
 • luchtwegen
 • skatebanen
 • niveauverschillen
 • onder water transparante wanden
 • genoeg goede overgangen voor voetgangers
 • bus rond de markt vooral voor toeristen
 • Ertveldplas. Graag alle autoverkeer weg, of minstens geluidswallen. Wie hier loopt wordt gek van de herrie.
 • Sloop nieuw bejaardenhuis en maak een stadspark van GZG terrein naar Aa en de Aa opknappen
 • Citadel in het water, geheel aansluiten op de Aa
 • Park / wandelroute langs water (Parijs)
 • Rustig
 • Parkachtig, minder diep water (slankere waterpartij) geeft ruimte voor wandel /fietspaden bankjes e.d.
 • Terrassen aan het water
 • Water centraal zetten
 • Verbreden
 • parkzone met veel activiteiten; pleziervaart, afstandbestuurbare bootjes, zwembad in sluis 0, terrassen, vlonders aan het water
 • Parkeertoren/universiteit bij de A2; een futuristisch gebouw
 • toegankelijker (banken) meer hoog/laag
 • groen laten in principe, m.u.v. bruggen bebouwing, incidenteel in het talud voorzieningen zoals horeca, varen
 • Langs het water kunnen lopen, terrassen.
 • Onder langs het water lopen in Den Bosch (bijv. Terrassen in Utrecht bij Oude Gracht)
 • Terras, wandelpaden
 • Promenade boulevard-> wandelen. Horeca langs water, winkels.
 • Wandelen, terrassen
 • Terrassen+wandelgelegenheid langs water, Beeldende kunst.
 • Meer groen en wandelpad langs water
 • Terrasvorm, zoals in Utrecht
 • Terrassen
 • Wandelmogelijkheden langs water
 • speels , uitnodigend
 • Promenades. Bewoners betrokken bij kunstproject bijvoorbeeld mozaïek aanleggen (Gaudi naar Zuid-Willemsvaart halen).
 • Groen, bomen
 • Groen en stenig combineren, bomen behouden
 • Nostalgische aanpak. Terrasjes en restaurantjes. Aantrekkelijk voor toeristen
 • Steigers, terrassen en recreatievoorzieningen
 • Aanlegsteigers boten, visplaatsen, watergebonden bedrijvigheid, strandje en een muziekpodium
 • Bestemd voor transport
 • Geen parkeerplaatsen. Je moet langs het water kunnen lopen eventueel ruimtes onder de weg
 • a la Utrechtse gracht (levendig)
 • Steenwand met groen op de top
 • Kade in tact houden zoals het nu is
 • groen
 • terrasjes, groen
 • geabstraheerd en dus niet nuttig
 • groen en bebouwing via water goed bereikbaar maken, wandelwegen
 • niet eenvoudig, niet zo hoog, afvlakken dus
 • wandelpaden direct aan het water plus terrassen en speeltoestellen
 • parkachtig, fietspaden, hardlooproute, terrassen
 • zie bebouwing, promenade
 • geen gesloten front, spannende inkijk, landmarks
 • 1 harde en 1 zachte kant, bloemenpracht, kadekelders
 • Wandelpad, kleine winkels, etc.
 • Ruimte creëren voor diverse recreatieve functies
 • aan de ene kant wandelpaden en aan de andere kant fietspaden
 • groen
 • model kade
 • Integreren in de architectuur met één of meer plekken het water de stad in laten komen. (haven)
 • net als in Utrecht met terrasje, expositieruimtes e.d.
 • promenade langs hele traject
 • toegang tot Citadel
 • barrière Diezebrug nemen
 • zitjes creëren
 • plek voor jeu de boules
 • wandelpad en bomen
 • wandelpad
 • circus theater
 • fietsroute met banken
 • banken en picknicktafel
 • wandelpad
 • wandelpad plus banken
 • bomen
 • gezellige tafels om te picknicken, terrasjes
 • Groene walkanten ''De groenehoug'' voor de binnenstad: banken
 • wandelbaar
 • tribunes
 • kiosken, versnapering, horeca
 • parkeergarage
 • strand --> zomers
 • huizen/woningen
 • horeca/terrasjes
 • recreatie - sport
 • tribunes voor bejaarden Antoniegaarde
 • open podium op zaterdagochtend in het park (nieuw park; verbinding tussen de Zuid Willemsvaart en de Aa.
 • wandelbaar en banken
 • ambachtelijke werkplaatsen/ café / terrassen
 • Combinatie van recreatie, creatieve industrie en horeca, zie witte dame eindhoven.
 • overkluizen Zuid Willemsvaart alleen t.h.v. GZG terrein en hier nieuw plein maken
 • park
 • haven
 • kunst
 • woningen met uitstraling
 • terrasjes
 • mogelijkheden tot aanleggen boten
 • woonboten
 • horeca/terrasjes
 • open tbv zicht op podium
 • mooi hoog, historisch
 • dam kanaal leeg, dan is walkant hoger
 • groen
 • historisch getinte woningen
 • groen, kantoren, laagbouw.
 • hangen en ontspannen (yeux de boules)
 • toch meer bomen, markt/ braderie, op zijn tijd gezelligheid, podium/parade, theater, volkspelen.
 • eilandje in GZG haven voor feesten en partijen in combinatie met gebruik van Citadelgebied.
 • Winkels, café, restaurantjes
 • wandelen, terrassen, groen met zitjes.
 • terrassen, groen/bomen
 • Terrassen
 • Groen, terrasjes, winkeltjes, open ruimtes die vrij te gebruiken zijn bij. Werkplaatsen of zo'n soort dingen.
 • accentbebouwing in de vorm van opvallende landmarks
 • groen
 • wandelstroken afgewisseld met voorzieningen
 • strand/ligweide citadel, werfkade, winkel gebied/voetgangersgebied, ateliers
 • grote statige bomen, plaats om te recreëren langs de waterkant (picknick zone)
 • boulevard/winkelcentrum, mee groen, park, wandelpad
 • openbaar maken ruimtelijk GZG bebouwing terugduwen
 • historische vestingmuur, oude bomen
 • Hortus stadsplanten
 • Expo functie
 • Prachtige grassen laten groeien
 • Niet maaien
 • Wandelpad langs de Zuid Willemsvaart waar je kunt flaneren.
 • Zie bebouwing en wegen.
 • Toegankelijk
 • Wonen aan het water
 • Lang wandelpad, zwevend boven het water
 • goed begaanbaar, gelijkvloers
 • wand/ plattegrond waar je bent
 • Zie tekening. Verbreden voor fiets en wandelroute.
 • Bij Ertveldplas hangplekken voor jongeren ouder/naast die brug met netten, basketbalveldje o.i.d. Bij de hangplek bij de Ertveldplas voor jongeren. Ook stukje overdekt met bankjes ofzoiets.
 • Zie tekening.
 • wandelpromenade, terrassen
 • Cafés/winkels met boulevard erlangs (Utrecht), expositieruimtes
 • modern maar niet te, de oude look moet niet verdwijnen
 • de grootste haven van Brabant
 • uitnodigend, vriendelijk, terrassen/groen/bbq plaatsen
 • wandelpromenade, terrassen
 • groen gemixt met nieuwbouw
 • groen, wandelroutes, camping, speeltuin, terrassen, wallenkant - Bossche rosse
 • stadscamping, combinatie toeterroute wedstrijd roeiers, met wandelpad, zwemwater
 • bereikbaar voor pleziervaart 'kleine bootjes', mooi wandelpad in natuur rondom Ertveldplas
 • Terrassen aan beide kanten, aanlegplaatsen boten
 • terrasjes
 • seniorenwoningen
 • cafés
 • Leuke starterappartementen
 • Boulevard, een bruisend gedeelte in de stad, Disco voorbij de sluis 0 richting A2, haven in Ertveldplas
 • Plaats voor zomerstrand/schaatsbaan, podiaruimte
 • Veel groen, terras
 • van glas
 • opheffen
 • touchscreen interactief in wanden
 • wal met zonnepanelen
 • Hangende tuinen van Den Bosch
 • banken voor wandelende mensen die zonder verplichting uit kunnen rusten zonder dat daar dure consumpties voor betaald moeten worden.
 • Op GZG terrein een verwilderde vrijplaats voor kinderen, zonder wipkip.
 • Onder parkeren
 • Boven pleziervaart
 • Zuid Willemsvaart dempen, 2 aquaria om historie te laten zien
 • Park in plaats van GZG gebouw
 • Eiland in de Ertveldplas
 • Niets
 • Eventuele autowegen onder water om snelheid te bevorderen
 • Op water wonen, woonboten
 • Kanaal betrekken bij stad
 • Wandelen / recreatie
 • Woningen gekoppeld aan water
 • Wateruniversiteit O2 / O2 bouwen
 • Op water pleziervaart, transferiumboot tussen parkeerplaats buiten de stad en binnenstad
 • beiden; op en onder water bouwen
 • zo laten
 • steiger + wandelpromenade aan één kant. Haven plezierjachten / beperkte doorvaarthoogte door vaste bruggen
 • waar mogelijk onder water parkeren, zo groot mogelijk zodat parkeer problemen in 1x zijn opgelost
 • Op het water recreatievaart o.a. roeibaan
 • Eilanden in het water, wandelen langs het water, terrassen langs het water. Podia/Theater op het water, motorloos verkeer.
 • Idee als het Murinsel in Graz(Oostenrijk). Je loopt dwars door/over het water naar het moderne museum aan de overkant(Tekening).
 • Vlonders voor theater, eilandjes, roeien/kano, levendigheid op het water, terras, motorloos vaarverkeer.
 • Parkeren onder water. Niet gemotoriseerde boten. Podia, woonboten.
 • Parkeerdek
 • Podia op/langs water, beeldende kunst, parkeergelegenheid onder water, bereikbaar alleen via buitenkant stad.
 • Bruggen vervangen door bruggen die niet open hoeven. Pleziervaart mogelijk m aken.. Geen hoge mastenroute. Plas: Eilanden waar muzikale manifestaties kunnen plaatsvinden, waterrecreatie.
 • Waterfietsen, podium op het water.
 • Parkeren onder water. Woonboten, boten horeca/culturele voorzieningen(niet langs hele stuk)
 • Parkeermogelijkheden in parkeerkelder onder het water.
 • 2700 parkeerplaatsen. Idee volgen vd Eerenbeemt met hoger waterpeil.
 • boten, haventje. Mooiere bruggetjes. Haven langs Zuid Willemsvaart.
 • Geen woonboten! Geen ligplaatsen, kerende boten. Wel scheepvaart -> levendig.
 • ja
 • Langs bruggen wandelpromenades met toeristische winkeltjes. Kanovereniging met kano´s laten varen. Oude stijl stad aanhouden
 • Op: recreatie, havenaansluiting Binnendieze
 • Onder: parkeren. Ertveldplas: drijvende woningen
 • Extensief recreatieverkeer
 • Parkeren onder water . Waterpeil verhogen ten gunste van recreatievaart
 • Bijzondere bebouwing in lengte richting met eronder parkeerruimte
 • Boten, duikers, duikboten, schaatsen, kikkers
 • onder water gedeeltelijk parkeren. Op het water van Ertvelsplas tot Citadel woonboten
 • ontspanning in de vorm van openluchtzwembad, skateramps, tennisbanen, basketbalveld, varen. De Lejou (Rhou) is wel wat groter, weg in leegte onder water
 • mogelijkheden voor woonboten en drijvende huizen
 • hoog en laag
 • over het water wonen, verhuur van waterfietsen en roeibootjes
 • parkeren onder het water --> bereikbaarheid, vloten tbv oversteken/zonnen
 • aanlegsteigers bij kadebebouwing (super luxe villa's of appartementblokken) (goed gaan kijken en dan pas iets zeggen)
 • watersporten, ontspanning/terrasjes
 • niks mee doen
 • Metro lijn
 • recreatievaart
 • woonboten, kano's
 • recreatievaart
 • onder water 2 lagen parkeren
 • meer doorgangen (tunnels)
 • Op het water meer doen en onder water parkeerplaatsen maken.
 • Watertaxi’s
 • In sluis winkeltjes zoals in Utrecht
 • Tribune voor het watertoerisme (zeilen)
 • uitbouw Kardinaal van Rossum plein tot een echt plein met aan alle kanten aansluitende bebouwing. Plein loopt af naar water ZW vaart. Daar watertechnische voorzieningen tbv schaatsbaan in winter.
 • recreatieverkeer ruimte geven
 • op het water passantenplaats voor plezierboten
 • plezierboten
 • restaurant
 • winkels
 • duikschool
 • passantenplaatsen, plezierboten
 • watertaxi's
 • roeibaan
 • recreatie
 • eventueel watertaxi's vanaf transferia --> Binnenstad.
 • Toeristische vaarttochten.
 • Wedstrijdbaan voor roeiwedstrijden.
 • watertaxi's
 • water blijft water
 • voor recreatie
 • parkeergarage
 • parkeren onder het water alleen bij binnenkomst stad
 • vervoer (watertaxi's)
 • recreatie
 • maasstrand
 • woonboten/ winkels op water
 • watertaxi's en transferia
 • roeibaar
 • De kanaal blijft gehandhaafd, eventueel aangevuld met parkeerplaatsen onder de deels gedempte kanaal (indien betaalbaar)
 • brug met daarop woningen
 • doorgaande weg onder water
 • woonboten

Wat vind u belangrijk?

Door 100 punten te verdelen over 12 onderwerpen kon u aangeven wat u belangrijk vond in uw persoonlijke leefsituatie.

Aantal keer dat onderwerp gekozen is Totaal aantal gegeven punten Percentage aantal gegeven punten
Gezondheid 102 3052 26%
Geluk 81 1584 13%
Liefde 81 1467 12%
Vrijheid 75 1157 10%
Cultuur 72 820 7%
Milieu 68 745 6%
Veiligheid 63 686 6%
Ruimte 59 600 5%
Rust 58 635 5%
Geld 50 398 3%
Geschiedenis 43 358 3%
Spiritualiteit 29 264 2%


De ontketende stad

Wij, van onze kant, vinden de Creatieve Piramide over de Zuid Willemsvaart een groot succes. Nu de sessies over ons kanaal zijn afgerond hebben wij alvast nagedacht over een nieuw onderwerp voor een volgende Creatieve Piramide. U kon aangeven of u ons onderwerp een goede vond.

Het onderwerp houd het volgende in:

'De ontketende stad'

's-Hertogenbosch heeft z’n beperkingen. Niet alleen de vestingmuren begrenzen de stad, er zijn talloze zichtbare en onzichtbare grenzen. Wat zijn de grenzen en beperkingen die de stad ons oplegt? Hoe kunnen wij ons los maken uit onze ketens? Hoe kunnen wij van de aanwezige schakels nieuwe kettingen maken? Kortom, hoe kunnen we onszelf en de stad ontketenen inde breedste zin van het woord? Van de 54 stemmers hebben er 33 aangegeven een creatieve piramide met als thema 'De ontketende stad' een goede opvolger van de Zuid Willemsvaart Sessies te vinden. Maar er werd ook 26 maal een ander thema aangedragen (sommige deelnemers noemden meerdere onderwerpen in een moeite door), wat maar weer laat zien hoe betrokken de meeste van ons zijn bij hun eigen stad.


Aantal door u aangedragen onderwerpen

 • 3 x Ertveldplas
 • 3 x Invulling van de parade
 • 3 x Verkeer en duurzaamheid in de stad
 • 2 x Hoe kun je samenhang in de stad te brengen?
 • 2 x Over de snelweg (hoe en wanneer maakt Den Bosch de sprong over de A2), ringspringen (ontwikkelingen buiten de ringweg), in breien (lekker knotten in de bestaande stad)
 • 2 x Kop van 't Zand
 • Verschil tussen stad en buitengebied
 • Balans stad groen / rood we missen stadsparken! En goede recreatieve routes en balans tussen bijzondere plekken en hoogbouw (paleiskwartier, gebouw van de toekomst, provinciehuis, Jeroen Bosch ziekenhuis, GZG, parade) en de rest van de stad. Er zijn zoveel accenten en nog zoveel plannen; totaalplanning van de stad.
 • Den Bosch is "vol", ruimtelijk bezien, de afstanden bij nog verdere uitbreidingen zijn dan voortaan te groot, geen binding meer!
 • Het gemaal in het Bossche Broek. Schande! Dat er gebouwd is in het Bossche Broek gebied
 • Sociale netwerken in de buurt
 • hoe maken we de mooiste plannen werkelijkheid
 • Brabantstad culturele hoofdstad, Jeroen Bosch in de stad
 • Grenzen: Bureaucratie. Slechte kennis van zaken. Met name op het gebied van historie. Waar moeten we heen als we niet weten waar we vandaan komen?
 • De verdeelde stad' de verschillende standpunten meningen en opnies die samen tot verdeeldheid leiden; hoe kunnen we deze verbinden en wat is de samenhang / concessie? Waar zijn we het eens?
 • Puthuis op de markt
 • Mocht ik iets weten, mail ik jullie, Succes!
 • Over toegangswegen, grote wegen, toegangspoorten waar je ook in kunt wonen op alle toegangswegen naar de stad die allen verschillend zijn en mooi
 • de historische wallen van binnen met nieuwe technologie / architectuur; Plaatselijk . Heden + verleden een vibrerend geheel. Er is geen tijd over voor deze wezenlijke vragen.
 • Ik hoop dat de Zuid Willemsvaart door alle veranderingen de eyecatcher wordt van Den Bosch met veel licht en bruisende activiteiten
 • Welk ontwerp ook zal komen ik hoop dat er iets komt dat de mensheid over 200 a 300 jaar nog ademloos komen kijken naar ons ontwerp / visie. DE GROTE UITDAGING! De technieken die ook nu revolutionair zijn toe te passen


Welk cijfer geeft u de bijeenkomst?

Tot slot mocht u de bijeenkomst waarderen met een cijfer (0t/m 10).

Tot ons genoegen heeft u blijkbaar genoten en ziet u, net als wij, het nut en belang in van de Creatieve Piramide. 105 Van de aanwezige mensen hebben hun waardering niet onder stoelen of banken gestoken en de Creatieve Piramide beloont met gemiddeld een formidabele 7,9. Hiervoor danken wij u en zullen wij dit succes in de toekomst wat ons betreft voortzetten. Maar natuurlijk kunnen zelfs wij niet perfect zijn. Vandaar ook onze vraag aan u om ons te bestoken met uw opmerkingen en suggesties aan het eind van de avond. Hieronder kunt u die opmerkingen vinden. Wij zullen deze ter harte nemen om zo met hulp van u de creatieve piramide aan te passen en te verbeteren.

 • Heel leuk, maar te weinig tijd/teveel vragen. Daardoor te weinig effectief veel potentie, maar concept moet worden doorontwikkeld.
 • Te weinig tijd. Volgende keer bij licht zodat je ziet waar je het over hebt.
 • Vol programma
 • 20 minuten waren erg kort voor 1e invul gedeelte. Je moet wel bekend zijn met het onderwerp. Dit blijkt toch wel handig/belangrijk
 • Erg gezellig en goede en minder goede ideeën
 • Eerder aankondigen via de mail: al eerder datum bekend maken, dan kun je er makkelijker rekening mee houden.
 • wat langer na kunnen denken
 • meer tijd voor het invullen en net zoveel kaarten als te stemmen ideeën.
 • Stemronde kan sneller, kaarten laten verzamelen per tafel i.p.v. door matrozen laten ophalen.
 • Een heel effectieve manier om ideeën te krijgen maar ook om te spuien
 • Goed georganiseerd, kaarten goed idee
 • Kan andere groepsleden nauwelijks verstaan. RONDE TAFELS! De tijd is te kort. Kaarten(rood, groen, blauw) Goed idee!
 • wat rommelig
 • Geen tijd voor discussie
 • de verwarming in de boot mag een tikje lager. Er is te weinig tijd om te brainstormen. Bijna alle tijd is nodig om de vragen te beantwoorden.
 • op zich was er weinig tijd, dus heel doordacht lukt niet, meer kreklogie
 • men wil te veel in korte tijd
 • iets minder vragen zodat meer tijd per vraag over is en er meer verdieping kan zijn, betere samenvatting van de ideeën.
 • niet te veel op 1 hoop gooien, enquêtes spreken me niet aan houden teveel op, meer tijd voor onderlinge discussies houden, onderwerpen kleiner houden
 • toch wat meer tijd voor de brainstorm.
 • Jammer dat we in het donker over de ZWV voeren. Als we iets hadden kunnen zien hadden we beslist meer inspiratie gehad.
 • inschrijfprocedure vereenvoudigen zodat mensen nummers krijgen - snellere afhandeling
 • te snel.
 • Vooral doorgaan
 • iets meer tijd
 • wel gezellig iets minder effectief. Per elftal (gelijkgestemde) werkt 'prettiger': effectiever.
 • waarom geen negatieve joker en wel een positieve joker (blauw)?
 • chaotisch
 • ROMMELIG, MAG MEER STRUCTUUR, ZAKELIJK EN GEREGISTREERD WORDEN.
 • te rommelig > oorzaak boot?! Ontmoeting is goed. Gezien de tijd gezellig. Maar niet de gelegenheid om elkaar echt te leren kennen.
 • het gaat wel erg snel
 • Helaas te weinig tijd om alles in te vullen
 • Heel leuk om op deze manier mensen/ bewoners te betrekken!!
 • meer tijd voor creatieve brainstorm. Veel te weinig tijd, in het donker invullen is niet handig!
 • meer tijd voor discussies en brainstormen
 • De boottocht is slecht geregeld
 • Tijd is te kort voor nadenken en brainstormen. Het zou beter zijn: meer nadenktijd ter voorbereiding/rondvaart om te kijken dus overdag/tijd gebruiken voor brainstormen
 • Volgende keer meer tijd voor overleg en sightseeing
 • Geef de stad meer kleur en diversiteit
 • Een informatieve avond en heel gezellig
 • Gezellige en informatieve avond
 • Verzameling gegevens verliep te onduidelijk. Hele opzet prima! Te weinig tijd voor teveel aspecten. Veel verzamelde ideeën werd in de telling "natte vinger werk" (Opzet: 12 Uitvoering: 7)
 • De hele Zuid Willemsvaart vanaf Sluis 0 tot Ertveldplas overkoepelen met een glazen kas. Hierbinnen musea en alle genoemde ideeën uitwerken.
 • Helaas was de uitleg niet voor mij duidelijk; boek invulling veel te veel en korte tijd. Hoe komt een mooie verbinding met Den Bosch / Engelen. De hedendaagse kastelen?
 • boot tocht is erg leuk geweest. Prima georganiseerd. Erg gezellig, wel wat chaotisch door slechte geluidsinstallatie.

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Bebouwing Super Goed Slecht
Openbare functie. Sfeer Sluis 0 boulevard groen restaurant terrassen theater cafe's 15 x 11 x
Ecologische bouw met daktuinen 8 x 16 x
Ruimtelijk ontwerp glazen bol 8 x 5 x 10 x
Behoud historisch erfgoed 4 x 18 x 9 x
Mooie brug vanuit GZG 1 x 13 x 8 x
Hoogbouw aflopend naar water hoogbootbouw 1 x 11 x 10 x
Cafe dancing met trein of bootverbinding 1 x 6 x 13 x
Niets doen 7 x 21 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Wegen Super Goed Slecht
Veel ruimte voor voetgangers, veel water skaters bruggen Venetie 6 x 14 x 3 x
Veel natuur vrijplaats voor kinderen 5 x 8 x 5 x
Geen wegen 4 x 5 x 5 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Walkant Super Goed Slecht
Promenade terrassen winkels cafe's 9 x 5 x
Kinderen kunnen hun gang daar gaan 9 x 1 x
Strand 8 x 8 x
Vrijplaats 7 x 5 x
Zonnebank 6 x 7 x
Ecologische geiten vrijplaats 6 x 2 x
Natuurlijke walkant 3 x 4 x
Verlichting (ook op de boten) 2 x 3 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Op én onder het water Super Goed Slecht
Beeldende kunst meegenomen in concept 18 x
Musea onder de Zuid Willemsvaart 14 x 6 x
Glazen galerie 11 x 5 x
Drijvende markt 9 x 4 x
Onder water cafe 7 x 4 x
Duikschool Citadel 6 x 10 x
Niets onder water 5 x 13 x
Wonen op het water 4 x 13 x
Drijvende tennisbaan 2 x 20 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Bebouwing Super Goed Slecht
Vrijplaats op GZG, multicultureel woonwerk complex 25 x 34 x 7 x
Hypermoderne toonaangevende architectuur, Barcelona naar hier 10 x 37 x 37 x
Kleinschalige bebouwing, architectuur met respect voor vroeger 1 x 34 x 20 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Wegen Super Goed Slecht
Watertaxi's 6 x 19 x 7 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Walkant Super Goed Slecht
Kleine bedrijfjes en horeca met terrasjes 38 x 37 x 3 x
Sluis 0 tot GZG groen houden, heel veel groen 7 x 24 x 6 x
Legale woonboten 4 x 24 x 20 x
een riviertje vanaf de markt (hoogste punt) naar de Zuid Willemsvaart met een fontein op de markt 4 x 13 x 16 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Op én onder het water Super Goed Slecht
Metro onder water 8 x 9 x 19 x
Waterpeil omhoog brengen 2 x 13 x 29 x
Parkeerterrein 1 x 28 x 49 x
Sportlocatie over het water 1 x 18 x 49 x
Zuid Willemsvaart dempen 1 x 6 x 57 x
Zuid Willemsvaart overkluizen 33 x 49 x
Passantenhaven 14 x 6 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Bebouwing Super Goed Slecht
Geen welstandscommissie (vrij bouwen) 6 x 5 x 13 x
Entree poort miniaturen markante punten uit de stad Sluis 0 4 x 16 x 7 x
Vinex Botenwijk op de ertveldplas 2 x 6 x 31 x
veel groen 1 x 16 x 1 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Wegen Super Goed Slecht
Winkelroute (met tekening) 4 x 2 x 11 x
Geen wegen maar watertaxi's en waterfietsen voor vervoer 2 x 18 x 1 x
een zijde autovrij langs de hele Zuid Willemsvaart 2 x 14 x 5 x
Betere wegen, auto's apart van fietspaden 1 x 7 x
Verdiepte overkapte groene fiets en wandelwegen 1 x 6 x 12 x
Kleine smalle wegen, geen asfalt 1 x 5 x 7 x
Toegankelijk maken van de A2 1 x 4 x 23 x
Kleur 1 x 4 x 4 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Walkant Super Goed Slecht
Stadscamping 6 x 6 x 12 x
Strand in de zomer 4 x 10 x 3 x
Lang wandelpad voor iedereen 4 x 6 x 2 x
Alle wallen verbinden voor heel Den Bosch 3 x 4 x
Boulevard en horeca 1 x 7 x 9 x
Wandelpromenade eigentijds cafe als in Utrecht met groen 1 x 5 x
Maritiem over hele trace 3 x 1 x

Nadat iedereen zijn en haar beste ideeën heeft kunnen ventileren zijn ze allemaal verzameld en kon iedereen stemmen op de beste ideeën. Door middel van rode kaarten voor een slecht idee, groene kaarten voor een goed idee en blauwe kaarten voor een super idee werden alle ideeën gewaardeerd.


Op én onder het water Super Goed Slecht
Drijvend platform voor muziek en concerten 7 x 1 x 2 x
Drijvend museum 3 x 6 x 7 x
Toevoer / aanvoer over water, centrum autoluw 3 x 5 x 1 x
Bazaar onder water 3 x 3 x 4 x
Wonen op het water in Ertveldplas 3 x 2 x 1 x
Auto's onder het water door fietsers en voetgangers over het water heen 1 x 1 x 4 x
Watertaxi's 1 x
Haven ter hoogte van GZG 5 x 5 x
Meer woonboten 4 x
Podiabruggen met maritiem 3 x 3 x
Video
sessie 4.1
BijlageSize
CP_resultatenboek_zwv.pdf7.96 MB