Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Tracé de Zuid-Willemsvaart: vervolg sessie

datum: 
donderdagavond 23 november 2006
locatie: 
Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Na een heerlijke vakantie, was het op 23 augustus weer tijd om de Zuid Willemsvaart op te pakken. Om de ideeën en de sfeer van 31 mei, de avond van BrabantWonen/Brabanthallen, weer boven water te halen, werd eerst de film van die avond getoond. De Bossche Bollen verschenen op tafel bij een korte evaluatie. De sessie was een groot succes, kwam men overeen, maar omdat het brainstormen binnen een elftal zo leuk is en interessant, wil men daar de volgende keer meer tijd voor krijgen. De organisatie houdt hier de volgende keer rekening mee.

Vervolgens ging het team enthousiast aan de slag en kwamen alle resultaten van de vorige sessie op 31 mei voorbij. Men maakte eerst een inventarisering van het geheel en vervolgens heeft de groep ideeën gebundeld op twee kaarten en een paar grote vellen.

Onder resultaten kunt u deze terugvinden. De resultaten kunnen tegenstrijdig zijn, omdat meerdere meningen worden vertegenwoordigd.

In de conclusie vindt u de belangrijkste bevindingen en ideeën van deze avond en de vorige avond in de vorm van aanbevelingen in een kaart ingetekend.

Uit de eerste sessie zijn elftalleiders gekozen, die nu ingaan op de belangrijkste ideeen. Zij vormden samen één elftal. Naast de elftalleiders waren ook anderen aanwezig van de organisatie of gewoonweg geïnteresseerden.

Naam Beroep
Gerard Tijdink gepensioneerd
Thijs Honig beroep/hobby: onbekend
Maartje van Kol docent en onderzoeker HAS
Dennis Reijers HAS student
Herman van den Heuvel Monumentenzorg
René van der Heijde Monumentenzorg
Ton van den Akker HRM manager, schaker
Jan Marcus architect
Marcus Peters fotograaf
Ilse van den Berk textielontwerper
Yvonne de Lege Stichting Basta!
Cees Schipper Heijmans
Aart Wijnen De Twee Snoeken Automatisering
Bart Smit De Twee Snoeken Communicatie
Erica Haffmans Cultureel intendant
Paul Terwisscha van Scheltinga WoonBedrijf

Het thema verkeer werd goed ontvangen. Naast uiteraard gratis vervoer wil men het centrum autoluw of autovrij. Men wil de bereikbaarheid dan garanderen met transferia, allerlei verbindingen over het water en over de wegen met (water)taxi’s en (water)bussen en/of een monorail.

Voor fietsers en wandelaars moet beter gezorgd worden: goede, mooie, logische, duidelijk aangegeven en veilige routes zijn gewenst en daarnaast natuurlijk voldoende fietsenstallingen in de stad. Meer bruggen of wellicht pondjes zijn essentieel om de binnenstad en de buitenwijken te verbinden.

Hieronder puntsgewijs de belangrijkste ideeën over dit thema die op 23 november besproken zijn:

 • parkeren in transferia buiten de stad, vanaf transferia watertaxi
 • verbreden tracé / binnenstad inhalen
 • (wandel)boulevard
 • tracé van monorail
 • gratis vervoer
 • veiligheid
 • meer bruggen
 • fietsenstalling
 • goederenoverslag bij transferia
 • trek-fietspondje

Het bleek wel dat men in ’s-Hertogenbosch grote behoefte heeft aan een concertzaal, theater en ruimte voor feesten en partijen. Dit kwam al bij andere thema’s aan de orde. Naast culturele voorzieningen zijn er genoeg ideeën voor ontmoeten, bewegen en rusten. Men wil in dit thema ook echt het water kunnen ervaren: terrassen, wandelroutes, strand en dergelijke langs of op het water. Watertaxi’s komen op meerdere malen naar voren.

Stilteplekken en speelplekken ziet men in combinatie met natuur. Het ontmoeten (ook tussen meerdere culturen) kan op allerlei marktjes, bazaars, picknickplaatsen, wandelroutes, terrassen en een heuse stadshaven als in Rotterdam. Voor beweging is er veel ruimte nodig: verschillende sporten kunnen beoefend worden met water.
Men ziet het verder zitten om functies te combineren in gigantische pakhuizen. Ook is er ruimte voor gasten in hotels en een stadscamping

Hieronder puntsgewijs de belangrijkste ideeën over dit thema die op 23 november besproken zijn:

 • concertzaal al dan niet drijvend
 • strand
 • bazaar / markt / eten / ontmoeten
 • picknickplaats
 • openlucht amfitheater
 • extra binnendieze
 • evenementen / wereldtentoonstelling
 • ijsbaan, zwembad, roeibaan
 • haven, pleziervaart
 • passantenhallen
 • groen en rustpunten (drijvende tuinen, botanische tuin)
 • ecologische verbindingszone
 • waterspeeltuin
 • onderwater beleving (wandelen, taxi, aquarium)
 • stadscamping
 • horeca, terrassen op waterhoogte
 • onderwater-drijvend hotel
 • watertuinen
 • recreatie, jeux de boule

Het is duidelijk dat je op veel verschillende manieren kunt wonen en dat een woning ook niet per se een vaste plaats hoeft te hebben. Een primeur voor de wereld zou wellicht klimaatwonen kunnen zijn: verschillende klimaten worden nagebootst en men kan leven in een tropisch regenwoud, woestijn of zelfs tussen de pinguins.
Ook hier kwam de natuur uitgebreid aan de orde en deed men er nog een schepje bovenop door aan de gezondheid van bewoners te denken. Men wil kunnen ontspannen in het groen, men wil goed voorzien zijn voor het beoefenen van sport en spel.

Hieronder puntsgewijs de belangrijkste ideeën over dit thema die op 23 november besproken zijn:

 • drijvend wonen
 • doorstroom wonen
 • overhang woningen
 • vertikaal verplaatsbaar
 • onderwaterwoningen
 • klimaatcomplexen t.b.v. tropisch wonen
 • gezamelijke ruimte in wooncomplex
 • waterwonen
 • "water"krabber
 • wolkenkrabber

Bij dit thema zijn er toch wel verschillen met wat de elftalleider heeft meegenomen en wat er aan de orde is gekomen. Wellicht omdat de meningen wat verdeeld waren voor de teams die dit thema onder hun vleugels had genomen.

Op 16 november voerde het concertgebouw – eventueel drijvend – de boventoon, op de voet gevolgd door een Bossche wereldtentoonstelling, nieuwe tijdelijkheid, contrast met de binnenstad en een monorail. Daarentegen waren er ook geluiden om alles te laten zoals het nu is.

Op de 23e werd de aandacht gevestigd op oude ambachten en herbestemmen van het industrieel erfgoed. Men zag ook wel werk in het water en de natuur rondom de Zuid Willemsvaart: een experimenteergebied voor de natuur of een viskwekerij. Wonen kan daarnaast ook boven het water, op bruggen. Op deze wijze wordt de buitenwijk en de oude kern intenser verbonden en ervaart men de Zuid Willemsvaart minder als een grens.
Hieronder puntsgewijs de belangrijkste ideeën over dit thema die op 23 november besproken zijn:

 • oude ambachten
 • ateliers / werfkelders (als in Utrecht)
 • drijf-in tax-free
 • bruggen met functie (wonen, werken, winkelen)
 • herbestemmen industrieel erfgoed
 • natuurexperimenteergebied
 • viskwekerij

Duidelijk is dat er veel ideeën zijn als het kunst aangaat, variërend van zeer gangbaar tot vreemd. Een kunstwerk zou eb en vloed kunnen uitbeelden, zodat men meer bewust is van het natuurlijke ritme van het water. Daarnaast bedachten de Bosschenaren een monument voor scheepsvaart en handel, maar niet zomaar eentje: een voor de verloren wachttijden voor de scheepvaart!
De kunst moet iets met het water te maken hebben; zo worden drijvende kunst, waterorgel en fonteinen genoemd. Hilarisch is toch wel het idee voor de beoogde vuurtoren, waarbij ’s-Hertogenbosch de draak steekt met het opwarmende klimaat, waarbij West Nederland vanzelf onderstroomt en ’s-Hertogenbosch een kustplaats wordt. Het is een waarschuwing voor de mensen in wezen.
De natuur moet een voorname plaats krijgen in het geheel. Men wil het autoluw of zelfs autovrij maken, waardoor ruimte komt voor voetgangers en fietsers. Op deze wijze kunnen ’s-Hertogenbosjes gemaakt worden: drijvende (volks)tuinen of natuurlijke experimenteergebieden voor kunstenaars in samenwerking met landschapsarchitecten en boeren.

Hieronder puntsgewijs de belangrijkste ideeën over dit thema die op 23 november besproken zijn:

 • drijvende kunst / waterorgel
 • kruithuis in het water
 • citadel in oude staat
 • alle wallen parkeervrij
 • teruggeven aan de stad
 • vuurtoren
 • historie zichtbaar maken
 • historische lagen, bouwlagen, tijdlijnen
 • monument, gedenksteen voor verloren wachttijd voor scheepvaart
 • passieplas
 • organische sculptuur / labyrinth
 • brug in de lengte
 • licht / water / glas combinatie
 • tracé duidelijk opsplitsen
 • de Aa erbij betrekken
 • fonteinen
 • urnenwand
 • drijvende tuinen: 's-Hertogenbosje

Er zijn vele mogelijkheden met het water, omdat men in vele richtingen kan denken. Uiteraard denkt men meteen over wat er aan de kust moet gebeuren aan twee kanten (links en rechts of stad en buitenwijken), daarnaast zijn er ook mogelijkheden met het water zelf: boven en onder water of onder de grond (haaks op en parallel aan de kust). Zie afbeelding hieronder voor uitleg.

De groep wil graag dat in al die dimensies gedacht wordt aan oplossingen. Er moet aandacht zijn voor onderwerpen als sfeer, uitstraling en veiligheid. Zaken die de beleving van het gebied verbeteren. Meer bruggen en ook functies op het water kunnen de buitenwijk en de oude kern intenser verbinden. Men ervaart dan de Zuid Willemsvaart minder als een grens.

Geschiedenis is van groot belang bij het bepalen van een echt eigen beeld en variatie in voorzieningen en functies. De as moet behouden blijven en sommige bruggen en punten van historisch belang moeten worden hersteld.

Hieronder puntsgewijs de belangrijkste ideeën over dit thema die op 23 november besproken zijn:

 • DNA streepjescode (herkenbaarheid van het tracé)
 • beleving krijgt voorname rol
 • activiteiten, wonen, werken, transport
 • twee concepten/oevers ontwikkelen
 • segmenteren: 3 werelden, 12 dimensies (zie hier boven)
 • ketting/constante
 • eigenheid vs. totaal
 • oude verbindingslijnen herstellen
 • oude wonden dichten
 • as/zichtlijn behouden