Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Keten in de Buurt

datum: 
dinsdag 2 juni t/m 24 juni 2009
locatie: 
Gestelse Buurt, 's-Hertogenbosch

BrabantWonen en Divers trokken samen met het City Change Center, Basta! en medewerkers van de gemeente met een keet, vergaderbakfiets, tijdelijk terras en snackwagen door de Gestelse Buurt. Doel was om in één op één gesprekken van bewoners te horen wat ze van de buurt vinden. Ook konden bewoners verbeterpunten en ideeën aandragen, zodat de Gestelse Buurt nog prettiger en leefbaarder wordt. En de nieuwbouw van de Meerendonk straks heel natuurlijk samen kan vloeien met de bestaande wijk.

In de Gestelse Buurt staan 564 woningen. In totaal hebben 218 adressen meegewerkt aan het onderzoek met in totaal 356 ingevulde enquêtes. Dit betekent dat 40% van de huishoudens gereageerd heeft en een derde van alle bewoners van de Gestelse Buurt. Een resultaat om trots op te zijn! Als vervolg op deze sessies nodigen we bewoners en organisaties uit de buurt opnieuw uit om verder te praten over de uitkomsten. De ideeën worden dan uitgewerkt tot concrete plannen, zodat de buurt zichtbaar kan verbeteren.

Kinder vragen

Tijdens 'Keten in de Buurt' zijn er in één op één gesprekken met bewoners vragen gesteld over hun beleving van de Gestelse Buurt. Er was zowel een kinder als volwassenen vragenlijst voorhanden zodat iedereen terecht kon. In beide vragenlijsten werden niet dezelfde vragen maar wel dezelfde thema's aangesneden.


 • Wie is jouw grootste held?
 • Wat is je lievelings sport?
 • Ben je lid van een sportclub?
 • Bespeel je een muziekinstrument? Of zou je dat graag willen
 • Waar speel je het allerliefst? Maak je eigen Top 3!
 • Als je buiten speelt wat doe je dan het allerliefst?
 • Wat vind je de allerfijnste omgeving om in te spelen?
 • Met wie speel je het allerliefst? Maak je eigen Top 3!
 • Op welke plek speel je het allerliefst in de Buurt?
 • Wat moet er volgens jou verbeterd worden aan de speelplekken in de Gestelse Buurt?
 • Schrijf eens op hoe jouw favoriete speelplek eruit zou moeten zien. Of maak er een tekening van.
 • Wat vindt jij het beste aan de Gestelse Buurt?
 • Wat vindt jij het slechtste aan de Gestelse Buurt?
 • Vind je het veilig in de buurt?
 • Zijn er genoeg speelplekken in de buurt?
 • Is er genoeg groen in de buurt?
 • Is het gezellig in de buurt?
 • Vind je de buurt mooi?
 • Vind je de buurt schoon?
 • Vind je dat er genoeg te doen is in de buurt?
 • Vind je de mensen in de buurt aardig?
 • Geef een cijfer voor de Gestelse Buurt, de veiligheid, de speelplekken en het groen in de Gestelse Buurt.
 • Op welke school zit je nu?
 • Zou je liever naar een school in je eigen buurt willen?
 • Wat hoort er op een schoolplein thuis en wat moet je er allemaal kunnen doen?

Volwassenen vragen

Tijdens 'Keten in de Buurt' zijn er in één op één gesprekken met bewoners vragen gesteld over hun beleving van de Gestelse Buurt. Er was zowel een kinder als volwassenen vragenlijst voorhanden zodat iedereen terecht kon. In beide vragenlijsten werden niet dezelfde vragen maar wel dezelfde thema's aangesneden.


 • Wat vindt u de 3 beste punten van de Gestelse Buurt, en waarom?
 • Wat vindt u de 3 slechtste punten van de Gestelse Buurt, en waarom?
 • Wat mist u in de Gestelse Buurt?
 • Hoe is uw contact met andere mensen in de Gestelse Buurt, op dit moment? En geef aan hoe u dit in de toekomst zou willen.
 • Waar ontmoet u weleens andere bewoners in de Gestelse Buurt? En zou u de bewoners nog op een andere plek willen ontmoeten, of mist u een plek in de buurt waar dit kan?
 • Welke 3 partijen kunnen er volgens u het meeste bijdragen aan een betere Gestelse Buurt?
 • Wat vindt u de 2 leukste plekken in de Gestelse Buurt, en waarom?
 • Wat vindt u de 2 vervelendste plekken in de Gestelse Buurt, en waarom?
 • Noem 5 soorten groen/waterpartijen die u het liefst in de Gestelse Buurt zou willen hebben?
 • Welke rol zou u kunnen spelen in het verbeteren van de Gestelse Buurt?
 • Wie zijn uw helden en idolen?
 • Van wat voor soort muziek houdt u?
 • Speelt u een instrument, zo ja welke, zo nee zou u dit willen leren als u de kans kreeg?
 • Van welke sport houdt u?
 • Wie zijn het belangrijkst in uw leven?
 • Wat vindt u belangrijk in het leven?


Geef de volgende onderwerpen een cijfer tussen 1 en 10

 • Overlast
 • Groen
 • Economie
 • Samenhang / Cohesie
 • Veiligheid
 • Woningen
 • Voorzieningen
 • Beleving

Wat vindt u de beste punten van de Gestelse Buurt?

43x Goede locatie
40x Gezelligheid
40x Rustig
39x Vriendelijke bewoners
34x Fijne buurt
33x Woningen
25x Speelvoorzieningen
24x Buurtactiviteiten
18x Sociale buurt
17x Fijne buren
16x Openbare ruimte
16x Woningonderhoud
15x Multicultureel
14x Mijn eigen straat
13x Groen
12x Goede parkeergelegenheid
11x Buurthuis
11x Kindvriendelijk
7x Veiligheid
6x Niks
6x Wijkwinkel
5x Horeca voorzieningen
4x Scholen
4x Winkels
3x Openbaar vervoer
2x Computerhuis
2x Sociale voorzieningen
1x Auto's repareren

Wat vindt u de slechtste punten van de Gestelse Buurt?

61x Gebrek aan winkels en voorzieningen
42x Verkeersoverlast
40x Buurtactiviteiten
40x Parkeerproblemen
36x Speelvoorzieningen
36x Vuilnis en zwerfafval
27x Criminaliteit en drugsoverlast
27x Overlast van katten en honden
23x Te veel allochtonen
18x Asociaal gedrag
16x Buurthuis
16x Groen
15x Flatgebouwen
15x Sociale cohesie
13x Spelende kinderen
13x Verpaupering
11x Veiligheid
10x Hangjongeren
10x Niks
10x Openbare ruimte
8x Woningen
7x Stankoverlast
6x Geluidsoverlast
5x BrabantWonen
5x Geen ontmoetingsplek
5x Marokkaans comité
5x Meerendonk
4x Discriminatie
4x Horeca voorzieningen
4x Leefmilieu
4x Politieoptreden
4x Scooters
4x Sociale controle
4x Voetbalkooi
4x Woningonderhoud
3x Onderhoud subkamp
3x Scholen
2x Ongedierteoverlast
2x Voortuinen

Hoe is uw contact met andere mensen in de Gestelse Buurt, op dit moment?

138x Goed
66x Beperkt
25x Heel goed
12x Slecht


Geef aan hoe u dit in de toekomst zou willen

127x Is goed zo
96x Kan beter
0x Kan minder

Waar ontmoet u weleens andere bewoners in de Gestelse Buurt?

148x Op straat
41x In het buurthuis
37x Bij elkaar thuis
30x In de winkel
26x Bij de frietzaak
15x Geen contact
15x In de flat
11x Op school
10x Bij buurtactiviteiten
10x In de wijkwinkel
9x Tijdens de hond uitlaten
8x In het café
7x Op de sportclub
5x Bij het computerhuis
4x Bij de voetbalkooi
4x In de kerk
3x Bij de naailes
3x Bij de OKO
3x Bij een cursus
2x Bij de Zuiderplas
2x In de polder
2x In de speeltuin
2x In de stad
2x In een andere buurt
2x Op het kinderdagverblijf
1x Bij de bushalte
1x Bij de chinees
1x Bij het Spaanse centrum
1x In zaal Brora
1x Op de markt
1x Op het werk
1x Over de schutting
1x Overal


Zou u de bewoners nog op een andere plek willen ontmoeten, of mist u een plek in de buurt waar dit kan?

51x Nee, is goed zo
43x In een nieuw buurthuis
13x Op een buurtplein of parkje
8x Tijdens buurtactiviteiten
6x In de speeltuin
4x In een winkel
3x In een jeugdhonk
2x In een disco
2x In een sportcentrum
1x Bij elkaar thuis
1x In de nieuwe Meerendonk
1x In het café
1x Op school

Welke partijen kunnen er volgens u het meeste bijdragen aan een betere Gestelse Buurt?

20,0% De gemeente
19,8% De buurtbewoners
10,3% De woningbouwvereniging Brabantwonen
10,0% Ikzelf
8,3% De ouders uit de buurt
7,4% Maatschappelijke instellingen (bijv. Divers)
7,4% De jeugd uit de buurt
4,8% De scholen
3,3% Mijn gezin
3,2% Mijn buren
2,0% Culturele instellingen (bijv. de bibliotheek)
1,6% De zorginstellingen (bijv. huisarts of GGD)
1,2% De ondernemers uit de buurt
0,5% De bejaarden uit de buurt
0,2% De politiek

Wat vindt u de leukste plek in de Gestelse Buurt?

57x Eigen huis
25x Meerendonk
23x Buurthuis
19x Voetbalkooi
12x Speeltuintjes
11x Niks
10x Cafetaria van de Broek
10x Geen voorkeur
9x Pleintjes
9x Van lennephof
8x Guido Gezellelaan
7x Eigen tuin
7x Hildebrandstraat
7x Pettelaarpark
7x Woonwagencentrum
6x Albert Verweystraat
6x Gestelseweg
6x Hugo Verriesthof
6x Zuiderpark
6x Zuiderplas
5x Grasveld Guido Gezellelaan
5x Rodenbachstraat
5x Wijkwinkel
4x Frans Erenstraat
3x Bilderdijkstraat
3x Frederick van Eedenstraat
3x Fujimagym
3x Potgietershof
3x Provinciehuis
3x Voetbalclub BLC
2x Achter pad
2x Alberdingk Thijmstraat
2x Café Oud Zuid
2x Computerhuis
2x Grasveld
2x Oud Zuid
2x Plein Albert Verweystraat
2x Plein Van Lennephof
2x Speeltuintjes Guido Gezellelaan
2x Tuin buurvrouw
1x Bankjes
1x Da Costastraat
1x Dikkie Dik
1x Kerk
1x Plein Da Costastraat
1x Rotonde
1x Sloot Gestelseweg
1x Sloot Meerendonk
1x Super de Boer
1x Waterkant
1x Winkels
1x Zuiderpassage

Wat vindt u de vervelendste plek in de Gestelse Buurt?

54x Niks
19x Pleintjes
14x Guido Gezellelaan
12x Meerendonk
11x Hangplekken
9x Flats
9x Voetbalkooi
7x Océ
7x Vuilstortplaats
6x Bilderdijkstraat
6x Speeltuintjes
5x Bedrijven Zuid
5x Geen voorkeur
5x Provinciehuis
5x Straten
4x Flat Rodenbachstraat
4x Parkeerplaatsen
3x Achter pad
3x Brandgangen
3x Rotonde
3x Zuiderpassage
2x Buurthuis
2x Eigen huis
2x Gestelseweg
2x Kantorenpark Pettelaarpark
2x Pleintje Da Costastraat
2x Pleintje Guido Gezellelaan
2x Pleintje Rodenbachstraat
1x Albert Verweysystraat
1x Café Oud Zuid
1x Flat Bilderdijkstraat
1x Frederick van Eedenstraat
1x Fujimagym
1x Glasbakken
1x Hildebrandstraat
1x Kruispunt
1x Pleintje Frans van Eedenstraat
1x Potgietershof
1x Rijtjeshuizen
1x School
1x Scooterwinkel
1x Speeltuin Bilderdijkstraat
1x Speeltuin Da Costastraat
1x Tuin van de buren
1x Van Lennephof
1x Veldje naast huis
1x Voortuinen

Welke soorten groen / waterpartijen zou u het liefst in de Gestelse Buurt willen hebben?

118x Speeltuintjes
115x Kinderboerderij
109x Wandelpark
95x Openbaar groen
88x Hondenuitlaatplek
78x Voetbalveldje
66x Verzorgde privétuinen
62x Bloemenperkjes
48x Plantenbakken
46x Picknickveld
37x Gezamenlijk te onderhouden tuin
34x Fontein
32x Moestuinen / volkstuinen
20x Bomenlaan
18x Fruitboomgaard / pluktuin
17x Bos
16x Sloten

Welke rol zou u kunnen spelen in het verbeteren van de Gestelse Buurt?


Zou u vrijwilliger willen zijn voor de Brede Bossche School?

41x Ja
114x Nee

Zou u willen meedenken over de Gestelse Buurt?

102x Ja
53x Nee

Zou u willen helpen bij activiteiten in de Gestelse Buurt?

74x Ja
81x Nee

Zou u willen helpen bij het onderhouden en vullen van een buurt website?

23x Ja
132x Nee

Zou u willen helpen met de buurtkrant Zuiderstem?

28x Ja
127x Nee

Wie zijn uw helden en idolen?

Volwassenen Kinderen
32x Heb ik niet 20x Mijn vader
17x Mijn kinderen 10x Mijn broer
17x Mijn ouders 8x Mijn familie
13x Mijn gezin 7x Mijn moeder
9x Mijn familie 6x Mijn vriend(en)
8x Frans Bauer 5x Christiano Ronaldo
7x Mijn man 3x Ikzelf
7x Mijn vader 3x Mijn zus
6x Mijn kleinkinderen 3x Ons gezin
5x Ikzelf 3x Superman
5x Mijn vrouw 2x Mega Mindy
4x André Hazes 2x Messi
4x Henk Donker 2x Nick en Simon
4x Johan Cruijff 2x Pokemon
4x Vrijwilligers 2x Ronaldinho
4x Wouter Bos 1x Akon
3x Dennis Bergkamp 1x Ali B
3x Elvis Presley 1x Arnold Swarzenegger
3x Mijn dochter 1x Barrack Obama
3x Mijn moeder 1x Batman
3x Mijn zoon 1x Dennis Beckers
3x Sitkï 1x Dora
2x Barack Obama 1x God of War
2x Buurtcommissie van de Gestelsebuurt 1x Heb ik niet
2x Céline Dion 1x Jackie Chan
2x Christiano Ronaldo 1x Mijn neef
2x Geert Wilders 1x Mijn nichtje
2x George Cloony 1x Mijn oma
2x Ibrahim Afellay 1x Mijn oom
2x Jan Marijnissen 1x Mijn opa en oma
2x Lititia 1x Mijn ouders
2x Mijn broers 1x Mijn vriendje
2x Vin Diesel 1x Monique Smit
2x Youssef Mouhoul 1x Ola Toivonen
1x 50 Cent 1x Sinterklaas
1x Advocaat van Brabantwonen 1x Spiderman
1x Albert Kraus 1x Spongebob
1x Alle mensen
1x André van Duin
1x Angerfist
1x Anouk
1x Arctic Monkeys
1x Bart de Graaff
1x Beyoncé
1x Bill Gates
1x Bob Marley
1x Bruce Springsteen
1x Bruce Willis
1x Bud Spencer en Terence Hill
1x Buurtvrijwilligers
1x Chino
1x Chris Brown
1x Corrie Konings
1x Country
1x De oudere mensen in de buurt
1x Dennis Bekkers
1x Derek Ogilvie
1x Edwin van der Sar
1x Een vriend
1x Eerlijke mensen
1x Elles van Dongen
1x Enrique Iglesias
1x Eusébio Ferreira da Silva
1x FC Den Bosch
1x Fernando Torres
1x Flo rida
1x Frank Zappa
1x Gerard Joling
1x God
1x Goede Tijden, Slechte tijden
1x Greenpeace
1x Grote kunstenaars
1x Guido Weijers
1x Guus Meeuwis
1x Haartje
1x JabbaWockeeZ
1x Jan Smit
1x Jannes
1x Jezus
1x John de Bever
1x Kanye West
1x Lennard die helpt
1x Maatschappelijk werker
1x Madonna
1x Maradonna
1x Marianne Weber
1x Máxima Zorreguieta
1x Messie
1x Metallica
1x Michael Jordan
1x Mijn baas
1x Mijn buurvrouw
1x Mijn dokter
1x Mijn hond
1x Mijn oma
1x Mijn schoondochter
1x Mijn vriend
1x Mijn vrienden
1x Mijn vriendin
1x Mijn zus
1x Mijn zussen
1x Mijn zwager
1x Militair Marco Kroon
1x Mohammed Ali
1x Neda
1x Normaal
1x Notorious B.I.G
1x Opvoedingsondersteuning
1x Pelé
1x Pim Fortuyn
1x Profeet Mohammed
1x PSV
1x R&B
1x Rambo
1x René Froger
1x Robby Williams
1x Ronaldinho
1x Soantje
1x Steven Seagal
1x Terence Hill
1x The Opposites
1x The script
1x Tom Cruise
1x Toppers
1x Urbanus
1x Vanessa Hudgens
1x Voetballers
1x Wolter Kroes
1x Yuri van Gelder
1x Zangeres Zonder Naam

Van wat voor soort muziek houdt u?

Autochtoon Allochtoon
62x Nederlands 14x R&B
46x Van alles 13x Marokkaans
12x Pop 11x Van alles
9x Top 40 6x Hiphop
8x R&B 5x Pop
6x Hiphop 4x Afrikaans
5x Klassiek 4x Nederlands
4x Frans Bauer 4x Rustig
4x Rock 4x Turks
3x Reggea 3x Niks
3x Hardcore 3x Rap
3x Jaren 60 3x Reggea
3x Levenslied 2x Arabisch
2x Rustig 2x Engels
2x Niks 2x Frans Bauer
2x Rap 2x Koran
2x Engels 2x Rock
2x House 1x Ethiopisch
2x Rock & Roll 1x Gospel
2x Soul 1x House
2x Céline Dion 1x Indonesisch
2x Jaren 70 1x Iraans
2x Jazz 1x Irakees
2x UB40 1x Jan Smit
1x Jan Smit 1x Klassiek
1x Abba 1x Marco Borsato
1x Alternatief 1x Modern
1x Anouk 1x Rock & Roll
1x Bubbling 1x Soft Rock
1x Carnavals 1x Soul
1x Club 1x Tibetaaans
1x Country
1x Dance
1x Duits
1x Feest
1x Hard Rock
1x Hindoestaans
1x Iron Maiden
1x Italiaans
1x Jaren 50
1x Jaren 80
1x Marrianne Weber
1x New age
1x Nick en Simon
1x Normaal
1x Oostenrijks
1x Opera
1x Operette
1x Pater Moeskroen
1x Paul de Leeuw
1x Pink Floyd
1x Punk
1x Queen
1x Roy Orbinson
1x Salsa
1x Schlagers
1x Surinaams
1x Techno
1x The Shadows
1x Trance
1x Zigeuner
1x Zucchero
1x Zuid Amerikaans

Speelt u een instrument?

Volwassenen Kinderen
38x Ja 21x Ja
194x Nee 72x Nee


Zo ja, welk instrument speelt u?

Volwassenen Kinderen
7x Gitaar 6x Gitaar
6x Zingen 4x Blokfluit
3x Drummen 4x Drum
3x Mondharmonica 3x Piano
3x Trompet 1x Bekkens
2x Accordeon 1x DJ
2x Keyboard 1 Keyboard
2x Klarinet 1x Karinet
2x Piano 1x Saxofoon
2x Saxofoon
2x Tamboer
1x Bariton
1x Bazuin
1x Bugel
1x Conga's
1x Cornet
1x Grote trom
1x Marokkaanse trommel
1x Percussie
1x Trommel


Zo nee, zou u dit willen leren als u de kans kreeg?

Volwassenen Kinderen
45x Ja 14x Ja
149x Nee 79x Nee

Van welke sport houd u?

Volwassenen Kinderen
80x Voetballen 45x Voetballen
42x Fitness 17x Zwemmen
27x Geen 8x Kickboksen
26x Wandelen 4x Taekwondo
26x Zwemmen 4x Tennissen
17x Fietsen 3x Boksen
16x Tennissen 2x Basketballen
10x Wielrennen 2x Paardrijden
9x Kickboksen 2x Rennen
8x Dansen 1x Atletiek
7x Basketballen 1x Ballet
7x Boksen 1x Bokspringen
7x Hardlopen 1x Dansen
5x Judo 1x Duiken
5x Paardensport 1x Fietsen
5x Van alle sporten 1x Gymen
4x Atletiek 1x Judoën
4x Schaatsen 1x Kanoën
4x Vissen 1x Motorcrossen
4x Volleyballen 1x Schaatsen
3x Darten 1x Skeeleren
3x Formule 1 1x Springen
3x Gymmen 1x Thaiboksen
3x Hockey 1x Verstoppertje in het donker
3x Nordic walking
3x Skaten
2x Aquajoggen
2x Badmintonnen
2x Country dansen
2x Karpervissen
2x Linedancen
2x Skeeleren
2x Steppen
2x Taekwondo
2x Turnen
2x Vechtsporten
2x Zaalvoetballen
2x Zeilen
1x Aerobics
1x Aquaspinning
1x Biljarten
1x Body jam
1x Bodybuilding
1x Breakdance
1x Dammen
1x Duiken
1x Duivensport
1x Free Running
1x FysioFitness
1x IJshockey
1x K-1
1x Kungfu
1x Motorcross
1x Paaldansen
1x Pencak Silat
1x Politiehonden trainen
1x Schaken
1x Snookeren
1x Snowboarden
1x Spieroefeningen
1x Stijldansen
1x Taiboksen
1x Teabo power steps
1x Verdedigingssporten
1x Zumba

Wie zijn het belangrijkst in uw leven?

193x Mijn familie
158x Mijn gezin
129x Mijn vrienden
117x Mijn kinderen
92x Ikzelf
88x Mijn buren
65x Mijn buurtgenoten
52x Mijn collega’s / klasgenoten
3x Partner
1x Huisdier
1x Mijn Ouders
1x Thuishulp
1x Kleinkinderen

Wat vindt u belangrijk in het leven?

40,4% Gezondheid
10,1% Vriendschap
8,7% Liefde
8,5% Geluk
8,1% Familiebanden
5,7% Vrijheid
4,9% Veiligheid
4,1% Religie
2,5% Geld
2,4% Rust
1,6% Waardering / erkenning
1,2% Cultuur
0,9% Ruimte
0,9% Milieu
0,2% Geschiedenis

Welk cijfer geeft u elk onderwerp?

Welk cijfer geeft u de Gestelse Buurt

Aan het einde van 'Keten in de Buurt' is er in beeld gebracht hoe de Gestelse Buurt er op dit moment voorstaat volgens de bewoners, en hoe de gewenste situatie in de toekomst is volgens hen.

Audio
sessie 10.1
Audio
sessie 10.1
Audio
sessie 10.1
Video
sessie 10.1
Video
sessie 10.1
Video
sessie 10.1
Video
sessie 10.1
Video
sessie 10.1