Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Den Bosch meets Trenčín

datum: 
zondagochtend 9 november 2008
locatie: 
De Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Het wordt ondertussen een goede gewoonte om tijdens de Creatieve Piramide sessies de vraag te stellen wat men belangrijk vindt in het leven. De kans om dit nu ook eens te vragen aan een groep studenten uit Slowakije, met een waarschijnlijk andere beleving dan wij Nederlanders, hebben dus met beide handen aangegrepen. Een tweede vraag was: Wat vindt u de belangrijke speerpunten voor een buurt?

De volgende vragen zijn voorgelegd aan de studenten.


Wat vindt u belangrijk in het leven?

Wat vindt u belangrijke speerpunten voor een buurt?

Wat vind u belangrijk?

Door 100 punten te verdelen over 12 onderwerpen kon u aangeven wat u belangrijk vind in uw persoonlijke leefsituatie.

Aantal keer dat onderwerp gekozen is Totaal aantal gegeven punten Percentage aantal gegeven punten
Liefde 12 280 23%
Gezondheid 12 170 14%
Geluk 11 150 12%
Vrijheid 11 110 9%
Spiritualiteit 7 102 8%
Sociale contacten 10 100 8%
Veiligheid 8 60,5 5%
Zelfontplooiing 7 48 4%
Geld 7 43 4%
Waardering / erkenning 6 39 3%
Cultuur 7 27,5 2%
Milieu 5 22 2%
Rust 6 20,5 2%
Ruimte 4 15 1%
Geschiedenis 4 12,5 1%

Wat vind u belangrijk?

Door 100 punten te verdelen over 12 onderwerpen kon u aangeven wat u belangrijk vind in uw persoonlijke leefsituatie.

Aantal keer dat onderwerp gekozen is Totaal aantal gegeven punten Percentage aantal gegeven punten
Gezondheid 12 220 18%
Vrijheid 12 183 15%
Geluk 11 161 13%
Sociale contacten 11 116 10%
Liefde 11 109 9%
Geld 11 93 8%
Zelfontplooiing 10 65 5%
Veiligheid 11 64 5%
Rust 9 47 4%
Milieu 9 41 3%
Waardering / erkenning 7 31 3%
Ruimte 6 25 2%
Cultuur 7 22 2%
Geschiedenis 7 19 2%
Spiritualiteit 2 4 0%