Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

De Creatieve Piramide over het centrum van Boxtel: vervolg sessie

datum: 
dinsdagavond 18 november 2008
locatie: 
café 'Het Hart van Boxtel', Boxtel

Na het verzamelen van de resultaten van de eerste bijeenkomst - waaruit een aantal voorlopige conclusies waren getrokken - was het tijd om de aanvoerders bij elkaar te roepen. Op 18 november was de vergaderzaal van café 'Het Hart van Boxtel' het toneel waarop een 6-tal aanvoerders met elkaar in discussie gingen.

De elftallen uit de eerste sessie hadden allen een elftalleider of aanvoerder uit hun midden gekozen. Deze vertegenwoordigde het elftal tijdens de tweede sessie. Tijdens de avond werd al snel duidelijk dat ook hier sprake was van een tafel van louter professionele Boxtelaren, echte liefhebbers en kenners. Aan hen werden de resultaten van de eerste sessie voorgelegd, in de vorm van voorlopige conclusies, die werden bediscussieerd. Zo kwamen we tot een aantal collectieve conclusies.

Tijdens het gesprek werden de conclusies hier en daar aangescherpt en hier en daar afgezwakt, maar er waren ook aanvullende inzichten.

Alle aanwezigen waren het er over eens dat een aantal van de genoemde zwakke punten van Boxtel in werkelijkheid helemaal niet zo zwak waren. De eerste belangrijke conclusie was: Boxtel heeft een heleboel verborgen kwaliteiten. Het culturele klimaat is helemaal niet zo slecht, maar blijft verborgen onder de oppervlakte. Ook met het gebrek aan ambitie is het echt niet slecht gesteld, er moet alleen nu doorgepakt worden. Kernboodschap nummer twee: nu echt vaart maken met de plannen. De aanvoerders die op deze avond aanwezig waren, wilden er allen de schouders onder zetten. Iedereen onderschreef dat het collectieve belang van bijvoorbeeld een mooier, beter gestructureerd centrum, boven het eigenbelang van bijvoorbeeld een hinderlijke reclame uiting. Boodschap nummer drie: samen de schouders er onder. Door samen op te trekken, wordt ook de sociale samenhang in Boxtel sterker.

De belangrijkste uitgangspunten die deze sessie naar voren zijn gekomen

Boxtel, pak door!

 • Maak keuzes op basis van visie
 • Toon daadkracht
 • Etaleer de aanwezige ambitie
 • Gebruik de Boxtelse krachten
 • Maak een keuze over de parkeergarage!


Boxtel, kom uit je schulp!

 • Minder bescheidenheid in het algemeen
 • Maak gebruik van de unieke ligging
 • Gebruik de groene kwaliteiten, versterk ze
 • Toon de historie, de Boxtelse identiteit
 • Laat de culturele potentie zien


Boxtel, toon je samenhang!

 • Meer eenheid in architectuur
 • Verhelder de ruimtelijke structuur
 • Gebruik de saamhorigheid
 • Smeed de Boxtelse krachten tot een netwerk
 • Verbeter de verkeersontsluiting


www.boxtel.nl/centrum.php

Wat mist U in boxtel?

Meer variatie in winkelaanbod en uitgaansgelegenheden, betere parkeergelegenheid, meer structuur in het centrum (concentratie, beter beleid, eenheid en structuur).

Het DNA van het centrum

De resultaten zijn duidelijk: meer bruis, swing, variatie, geborgenheid, betrokkenheid op elkaar, nog meer groen, meer mooie en bijzondere architectuur, grandeur, eigentijdsheid, warmte, meer winkels en activiteiten.


Sterke punten

De sterke punten zijn duidelijk: groen, historie en ligging.


Zwakke punten

Er is iets mis met de uitstraling van het centrum. Er is een gebrek aan samenhang, aan structuur, waardoor er een enigszins rommelige uitstraling ontstaat. Er is ook duidelijk behoefte aan verschillende culturele functies en uitgaansgelegenheden.

DNA

Aan de markt valt nog wel het een en ander te verbeteren. Het is een stenen vlakte, er moet meer bijzondere architectuur komen met wat meer grandeur, het mag allemaal wat warmer en eigentijdser. Het plein moet meer gaan bruisen, meer variatie, meer geborgenheid en de auto’s moeten weg.

Het moet echt anders: geen auto’s, veel terrasjes en groen!


Parkeerprobleem

Tijdens de vervolgsessie werd een pleidooi gehouden om het parkeerprobleem nu definitief op te lossen. Hak de knoop van de parkeergarage door, en maak het plein zoveel mogelijk verkeersvrij. Tijdens de weekmarkt functioneert het plein en de rest van het centrum immers ook. Zorg dat er een heldere architectonische eenheid ontstaat rond het plein, overleg met de omwonenden en winkeliers om tot een helderder beeld te komen. Wanneer dan ook nog eens de nieuwe bebouwing aan de kop van het plein klaar is, wordt de markt één groot feest. Eventuele nieuwe in grepen moeten allure hebben, maar wel graag in de Boxtelse schaal.

Verbeteringen in het DNA van het Kruispunt

Het Kruispunt is duidelijk voor verbetering vatbaar. Het is er wat kaal, niet echt veilig, hectisch en er is weinig allure. Graag wat meer geborgenheid, warmte, rust en reinheid. Iets meer een babykamer dus.


Nieuwe ideeën voor het Kruispunt

De sleutel lijkt te liggen in meer groen, weg met de fietsenstalling, maak er een punt van (zicht op Stapelen, centraal punt, standbeeld, kunst, fontein)


Cultuurhistorische as

Tijdens de tweede sessie werd benadrukt dat de cultuurhistorische as hier de ruimte moet krijgen. Dat kan door bijvoorbeeld het Zeemanfiliaal te "verplaatsen". Een andere optie is een poortgebouw, een stenen ge baar die het belang van de plek benadrukt, en de passanten de weg wijst naar Stapelen. Door het profiel van de Clarissenstraat door te trekken, wordt de as verder geaccentueerd. De eenheid kan versterkt worden door de toepassing van uniforme, eenduidige bestrating.

BijlageSize
CP_boxtel_resultatenboekje.pdf1.17 MB