Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Breed Beraad Beroepsoverleg over de Gestelse Buurt

datum: 
maandagmiddag 9 februari 2009
locatie: 
Divers, 's-Hertogenbosch

In deze sessie is een start gemaakt met de inventarisatie naar de beleving over de Gestelse Buurt. In een eerste 'nulmeting' hebben we de deelnemers van het Breed Beraad Beroepsoverleg gevraagd naar hun ervaringen in het algemeen over de buurt en over de samenwerking tussen de professionals die werkzaam zijn in de buurt. Er waren mensen aanwezig van de Gemeente, politie, Juvans, het Computerhuis, de GGD, Brabant Wonen, gastheer stichting Divers en meer. Het doel was om naar boven te halen wat er goed is in de Gestelse Buurt en waar de pijnpunten van de buurt zich bevinden volgens hen. Dit alles ter voorbereiding van, eerst nog een nulmeting onder de bewoners en daarna een grote Creatieve Piramide sessie waarbij de bewoners van de buurt kunnen aangeven wat er moet gebeuren om de buurt een impuls te geven.

Elftal 1

Naam Organisatie
Anine Vloedgraven Divers
Annemarie Minkels Divers
Gijs Houwen Divers
Johan van Zon Divers
Mirjam Donker Divers
Sıtkı Ölçücü Divers
Tamara de Jong Divers
Teddy Tempelmans Plat Divers

Elftal 2

Naam Organisatie
Rob Bogaerts BrabantWonen
Coen van Riel BrabantWonen
Mark Hamers BrabantWonen buurtmeester
Rianne Bieckman Gemeente
Peter Veltman Gemeente, Bouw- en Woningtoezicht
Rens Jeunink Gemeente, wijkmanager
Yvon Dentener BrabantWonen soc. Projectleider wijkontwikkeling

Elftal 3

Naam Organisatie
Harry Vreede Basisschool De Cirkel
Ton van Asperen Bibliotheek
Wout de Vogel BLC voetbalvereniging
Anita de Gier Computerhuis
José Heijnen GGD
Suzanne van Sluisveld Juvans
Bert Raaijmakers Politie
Helma Heesmans GGD

Tijdens de Creatieve Piramide sessie over de Gestelse Buurt zijn de volgende vragen aan bod gekomen.


 • Typeer een ideale buurt in 5 woorden
 • Typeer een onaangename buurt in 5 woorden
 • Wat is volgens u het beste aan de Gestelse Buurt?
 • Wat is volgens u het slechtste aan de Gestelse Buurt?
 • Waarin moet er in de Gestelse Buurt geïnvesteerd worden?
 • Hoeveel invloed hebben de verschillende partijen nu in de buurt, en hoe zou dit in de toekomst moeten zijn?
 • Welk cijfer geeft u de Gestelse Buurt?
 • Wat zijn de belangrijkste obstakels voor samenwerking in de buurt?
 • Hoe kunnen we de belangrijkste obstakels voor samenwerking in een buurt weghalen?
 • Teken het huidige en, volgens u, het ideale buurtorganigram van de Gestelse Buurt

Top 10

12 x sociale cohesie
11 x voldoende voorzieningen
10 x veilig
9 x groen
8 x actief betrokken bewoners
7 x ruim
6 x diverse bewonersgroepen
6 x schoon
5 x kwalitatief goede woningen
4 x goede bereikbaarheid


12 x sociale cohesie

3 x saamhorigheid
2 x sociale cohesie
1 x een saamhorig en vredelievende buurt
1 x samenhang
1 x leefbaar
1 x sociale samenhang
1 x behulpzaam
1 x sociale verbondenheid
1 x met elkaar


11 x voldoende voorzieningen

1 x voorzieningen aanwezig
1 x winkels
1 x openbare voorzieningen / faciliteiten (winkels e.d.)
1 x voldoende voorzieningen
1 x veel te doen
1 x goede accommodaties / voorzieningen
1 x goede voorzieningen in de buurt
1 x sociale voorzieningen
1 x faciliteiten
1 x er is wat te doen
1 x diverse voorzieningen in de buurt


10 x veilig

8 x veilig
2 x veiligheid


9 x groen

8 x groen 1 x voldoende groen en speelruimte


8 x actief betrokken bewoners

3 x betrokken
2 x actief
1 x participatie van bewoners
1 x grote betrokkenheid bewoners
1 x participatie


7 x ruim

2 x open
1 x ruim
1 x ruime opzet van de wijk
1 x voldoende leefruimte
1 x ruimtelijk
1 x ruimte


6 x diverse bewonersgroepen

2 x multicultureel
1 x voor alle leeftijden
1 x bewoners van alle leeftijden
1 x bewoond door verschillende mensen
1 x voor elke leeftijd


6 x schoon

5 x schoon
1 x schoon / heel


5 x kwalitatief goede woningen

3 x goede woningen
1 x kwalitatief goede woningen
1 x goede woningen (grootte, prijs)


4 x goede bereikbaarheid

1 x goed bereikbaar
1 x toegankelijk
1 x goede infrastructuur
1 x ruimtelijk ontsloten


4 x kindvriendelijk

2 x kindvriendelijk
1 x speelmogelijkheid
1 x speelvoorziening


3 x tolerant

3 x tolerantie


2 x divers

1 x veelzijdigheid
1 x divers


2 x sociaal

2 x sociaal


1 x dynamisch

1 x dynamisch


1 x fijn wonen

1 x fijn wonen


1 x gezellig

1 x gezellig


1 x goed onderwijs

1 x goed onderwijs met bibliotheek voorziening


1 x goede buren

1 x leuke buren


1 x licht

1 x licht


1 x ontmoetingsruimte

1 x ruimte voor ontmoeting


1 x parkeervriendelijk

1 x parkeervriendelijk


1 x respect

1 x respect


1 x ruimte voor individu

1 x voldoende ruimte voor individu


1 x sfeervolle inrichting

1 x sfeervolle omgevingsinrichting


1 x sportieve voorzieningen

1 x sportief


1 x tevreden bewoners

1 x contente bewoners


1 x weinig overlast

1 x weinig overlast

Top 10

16 x onveilig
15 x geen sociale cohesie
7 x onvoldoende voorzieningen
7 x vervuild
6 x overlast
5 x intolerant
5 x verpauperd
4 x gesloten
4 x stenig
3 x kwalitatief slechte woningen


16 x onveilig

10 x onveilig
2 x criminaliteit
1 x criminaliteit / onveilig
1 x intimidatie
1 x criminaliteit en intimidatie
1 x crimineel gedrag / uitstraling


15 x geen sociale cohesie

2 x ieder voor zich
2 x geen onderling contact
1 x los zand
1 x tegenstellingen
1 x anoniem
1 x spanningsveld onder bewoners
1 x weinig contact tussen bewoners
1 x geen cohesie
1 x zelfstandige bewoners (alleen)
1 x tegenstelling belangen onder bewoners
1 x samenklonteren van groepen
1 x weinig saamhorigheid
1 x onvoldoende samenhang


7 x onvoldoende voorzieningen

3 x weinig faciliteiten
1 x weinig voorzieningen
1 x geen voorzieningen
1 x geen goede voorzieningen
1 x geen faciliteiten


7 x vervuild

4 x vervuild
1 x rommel
1 x vuil op straat
1 x vervuild / rommelig


6 x overlast

3 x overlast
1 x overlastgevoelens
1 x veel overlast
1 x veel overlast situaties


5 x intolerant

3 x intolerantie
1 x weinig tolerantie
1 x geen verdraagzaamheid


5 x verpauperd

3 x verpaupering
1 x versleten buurt / grijs / grouw
1 x slecht onderhoud woningen


4 x gesloten

3 x gesloten
1 x dicht op elkaar


4 x stenig

1 x steenmassa
1 x weinig groen
1 x weinig groen / steenachtig
1 x veel steen en beton


3 x kwalitatief slechte woningen

1 x kwalitatief slechte woningen
1 x slecht uitziende woningen
1 x slechte woonvoorzieningen


2 x geen respect

1 x geen wederzijds respect
1 x geen respect


2 x kindonvriendelijk

1 x geen speelgelegenheid
1 x geen speelruimte


2 x vandalisme

1 x vandalisme
1 x vernielingen in openbare gebied


1 x asociaal

1 x asociaal


1 x controle

1 x achterdochtig / controle


1 x donker

1 x donker


1 x hangjeugd

1 x hangjeugd


1 x hoge werkeloosheid

1 x hoge werkeloosheid


1 x leeg

1 x lege straten


1 x onoverzichtelijk

1 x onoverzichtelijk


1 x onveilig verkeer

1 x verkeersonveilig


1 x saai

1 x saai


1 x slechte bereikbaarheid

1 x afgelegen

Top 10

7 x overzichtelijke kleine buurt
6 x actieve bewoners
5 x ruime opzet
3 x betaalbare woningen
3 x kansrijke buurt
3 x ligging
2 x aanbod van activiteiten
2 x actieve jeugd
2 x diverse bewonersgroepen
2 x goede bereikbaarheid


7 x overzichtelijke kleine buurt

2 x kleine buurt
1 x klein en overzichtelijk
1 x goed bereikbaar / overzichtelijk
1 x overzichtelijk
1 x kleine groep
1 x kleine wijk


6 x actieve bewoners

1 x participerende bewoners
1 x bewoners zijn vaak bereid zich in te zetten
1 x actieve bewoners
1 x enthousiaste werkers
1 x actieve kern
1 x samenwerkingsmogelijkheden


5 x ruime opzet

2 x ruimtelijke opzet
1 x ruime opzet
1 x ruime opzet wijk
1 x ruim opgezet


3 x betaalbare woningen

1 x goedkope woningen / groot
1 x betaalbare woningen
1 x goedkoop (huizen)


3 x kansrijke buurt

1 x potentie
1 x verborgen krachten
1 x kansrijk


3 x ligging

2 x ligging
1 x goede ligging


2 x aanbod van activiteiten

1 x werkgroepen / activiteiten
1 x aandacht voor sociale contacten d.m.v. activiteiten


2 x actieve jeugd

1 x veel kinderen nemen deel aan activiteiten / doen aan sport
1 x actieve jongeren


2 x diverse bewonersgroepen

1 x diversiteit bewoners
1 x gemêleerde buurt


2 x goede bereikbaarheid

2 x goed bereikbaar


2 x kwalitatief goede woningen

1 x kwalitatief goed gerenoveerde woningen
1 x goede woningen


2 x mondige bewoners

1 x bewoners hebben hun hart op de tong
1 x mondigheid


1 x aandacht voor woningverbetering

1 x aandacht voor woningverbetering


1 x computerhuis

1 x computerhuis


1 x diverse woningtypen

1 x combi hoogbouw / laagbouw


1 x familieverbanden

1 x familieverbanden


1 x goed wijkgebouw

1 x goed wijkgebouw


1 x goed wonen

1 x goed wonen


1 x groen

1 x groen


1 x ons kent ons

1 x ons kent ons


1 x schoon

1 x schoon


1 x toeloop wijkwinkel

1 x toeloop wijkwinkel


1 x trots op de buurt

1 x buurt is trots op de Gestelse buurt


1 x veelzijdige buurt

1 x veelzijdigheid


1 x volksbuurt

1 x volksbuurt; open en direct

Top 10

10 x criminaliteit en veiligheid
9 x geen sociale cohesie
9 x onvoldoende voorzieningen
5 x stenig
4 x geen culturele cohesie
3 x individualisme
3 x intolerant
2 x eentonig
2 x kindonvriendelijk
2 x ligging


10 x criminaliteit en veiligheid

2 x criminaliteit
1 x dealen / handelen
1 x drugsgebeuren
1 x drugsoverlast
1 x criminaliteit / overlast
1 x vernieling in openbare gebied
1 x veiligheid
1 x geen veilig gevoel
1 x onveiligheid


9 x geen sociale cohesie

1 x weinig sociale samenhang
1 x geslotenheid van sommige gezinnen / groepen
1 x onbekendheid onderling jong oud
1 x onderlinge samenhang bewoners (groepen)
1 x sociale samenhang
1 x geen samenhang bewoners
1 x weinig onderlinge contacten bewoners
1 x clustering van families
1 x wij zij denken


9 x onvoldoende voorzieningen

1 x voorzieningen ontbreken (winkels, buurthuis, …)
1 x te weinig mogelijkheden waar iedereen welkom is
1 x gebrek aan supermarkt
1 x geen voorzieningen (winkels)
1 x weinig winkels
1 x geen winkels
1 x geen biebvoorziening
1 x geen faciliteiten / winkels
1 x geen supermarkt


5 x stenig

4 x weinig groen
1 x veel steen


4 x geen culturele cohesie

1 x beeldvorming en invloed Marokkaanse gemeenschap
1 x allochtoon en autochtoon ontmoeten elkaar niet
1 x verschillende culturen die niet samenwerken
1 x onbegrip tussen culturen


3 x individualisme

1 x individualisme
1 x geen buurt gevoel
1 x ieder voor zich


3 x intolerant

1 x weinig tolerantie t.a.v. elkaar (in bepaalde gevallen)
1 x intolerantie naar elkaar
1 x intolerant


2 x eentonig

1 x saai
1 x eentonig


2 x kindonvriendelijk

1 x weinig speelgelegenheid
1 x weinig speelruimte


2 x ligging

1 x ligging
1 x geïsoleerd


2 x verouderde woningen

1 x verouderde flats
1 x verouderde woningen


1 x betrokkenheid bewoners

1 x te weinig betrokkenheid buurt


1 x bewonersdichtheid

1 x dicht bevolkt


1 x donker

1 x donkere hofjes


1 x geen buurthuis

1 x geen buurthuis / ontmoetingsplek


1 x het café

1 x het café


1 x laag inkomensniveau

1 x laag inkomen / armoede


1 x negatief zelfbeeld

1 x negatief zelfbeeld


1 x openingstijden wijkwinkel

1 x wijkwinkel te weinig open


1 x schoolbevolking geen afspiegeling wijk

1 x schoolbevolking geen afspiegeling wijk


1 x slecht schoolgebouw

1 x slecht schoolgebouw


1 x structuur

1 x structuur


1 x uitkijk op schuttingen

1 x uitkijken op schuttingen


1 x veel doorstroming woningen

1 x flats veel doorstroom


1 x veel gras

1 x veel gras


1 x vervuild

1 x vervuiling


1 x weinig differentiatie

1 x weinig differentiatie


1 x wijkwinkel

1 x faciliteit wijkwinkel

Top 10

17 x sociale cohesie
9 x voorzieningen
8 x groen
7 x ontmoetingsplek
7 x speelgelegenheid
5 x woningen
4 x jeugd
4 x veiligheid
3 x culturele cohesie
3 x leefbaarheid


17 x sociale cohesie

2 x saamhorigheid
2 x samenhang
1 x samenhang bewoners
1 x samenhang tussen bewoners
1 x verbinden oude en nieuwe bewoners
1 x betrokkenheid bij buurt
1 x sociaal gedrag bevolking
1 x samenleving / werking met elkaar
1 x sociale samenhang
1 x verschillende doelgroepen
1 x onderlinge contacten bewoners
1 x betrokkenheid
1 x gezamenlijkheid
1 x zorgzaam
1 x sociale controle


9 x voorzieningen

3 x voorzieningen
2 x winkels
1 x voorzieningen (winkels, dokter, …)
1 x biebvoorziening in de BBS met spelotheek (wordt al aan gewerkt maar financien zijn nog ontoereikend)
1 x goede voorzieningen
1 x voorzieningen bundelen


8 x groen

8 x groen


7 x ontmoetingsplek

1 x ontmoetingsplaatsen en momenten voor de buurtbewoners
1 x ontmoeting en samen optrekken
1 x nieuwbouw BBS
1 x centrale plek
1 x goede plek voor ontmoeting
1 x BBS
1 x buurthuis


7 x speelgelegenheid

1 x gevarieerde en groenere speelomgeving voor kinderen
1 x speelvoorzieningen alle leeftijden
1 x speelgelegenheid
1 x meer uitdaging in de omgeving voor kinderen
1 x sport en spel voorzieningen
1 x speelruimte
1 x meer speelruimte


5 x woningen

1 x andere bouw
1 x nieuwbouw
1 x meer diversiteit in woningen
1 x woningen
1 x woningen verbeteren


4 x jeugd

2 x jeugd
1 x kinderen 9 - 11 jaar
1 x plek voor jongeren


4 x veiligheid

2 x veiligheid
1 x criminaliteit terugdringen
1 x criminaliteitbestrijding


3 x culturele cohesie

1 x dat autochtoon en allochtoon meer met elkaar en bij elkaar hoort
1 x samenspel culturen
1 x Marokkaanse inbreng


3 x leefbaarheid

1 x leefbaarheid
1 x opknappen
1 x goede woonomgeving


3 x netheid

1 x opruimen
1 x schoon
1 x schoonmaken


2 x activiteiten

1 x activiteiten (bv in BBS)
1 x activiteiten


2 x bereikbaarheid

1 x minder verstopte ligging van de wijk
1 x infrastructuur (wegen)


2 x bewoners

1 x inwoners
1 x huidige inwoners


2 x hulpverlening achter de voordeur

1 x zorg en hulpverlening achter de voordeur
1 x aandacht voor gesloten groepen en problematiek achter de voordeur


1 x architectuur

1 x leuke speelse bouw


1 x diversiteit

1 x diversiteit


1 x doorstroming bewoners

1 x doorstroming bewoners


1 x maatschappelijk werk

1 x welzijnswerk bereikbaar


1 x milieu

1 x milieu


1 x onderwijs

1 x onderwijs / cultuur


1 x respect

1 x respect


1 x school moet meer wijkafspiegeling worden

1 x school moet meer wijkafspiegeling worden


1 x tolerantie

1 x tolerantie naar elkaar


1 x werkgelegenheid

1 x werkers / mankracht
= nu = straks
Hoeveel invloed hebben de verschillende partijen in de buurt
3
 
4
 
22
 
29
 
18
 
13
 
3
 
6
 
12
 
12
 
6
 
8
 
8
 
7
 
22
 
15
 
4
 
6
 
bedrijven bewonerscorporatiesculturele instellingenmaatschap. instellingenonderwijspolitie / ordepolitiek / bestuurzorg

De Gestelse Buurt krijgt van de Breed Beraad Beroepskrachten gemiddeld een: 6,1

Obstakels Slecht Goed
Ontbreken van één visie 14 x
Verschillende doelstellingen. Ontbreken één doel 13 x
Ontbreken gezamenlijke visie 9 x
Competentiestrijd 9 x
Ontbreken ontmoetingsplek: "wij-gebouw" 1 x 9 x
Communicatie tussen partijen 8 x
Ontmoetingsplek voor alle partijen ( profs. En bewoners) 8 x
Uitspelen van bewonersgroepen naar profs. en vice versa 8 x
Ontbreken van kennis en kunde 8 x
Wantrouwen vanuit bewoners (over instanties / over elkaar) 8 x
Gebruik aan creativiteit 7 x
Te weinig uitwisseling van successen 7 x
Gebrek aan faciliteiten van profs. (€) 7 x
Weinig contacten t.o.v. / weinig tijd 6 x
Geen werkplek op locatie 6 x
Kennis van elkaar / respect 2 x 7 x
Taal / cultuurverschillen 1 x 6 x
Te weinig oog voor bewoners belang 5 x
Verschillende verwachtingen bij partijen onderling 5 x
Communicatie 5 x
Veel wisseling in organisaties war mee wordt samengewerkt 5 x
Professionele benadering vanuit negatieve grondhouding 4 x 8 x
Gelijkwaardigheid ontbreekt 4 x
Sociale en culturele kenmerken van de mensen in de buurt 4 x
Privacy wetgeving is een belemmering voor professionals 4 x
Wie is de dirigent? 3 x 6 x
Verschillende ideeën over de buurt bij de verschillende bewonersgroepen 3 x
Onbekendheid van elkaars werk 3 x
Dezelfde personen laten zich horen; geen realisatie beeld. 3 x
School / wijk- populatie moeten een afspiegeling zijn 3 x
Eenrichtingsverkeer / denken voor anderen 2 x
Afspraken niet nakomen 2 x
Beperking door grenzen en regels binnen organisatie 2 x
Ontbreken van het gevoel om gehoord te worden 1 x 2 x
Wanneer mensen zich niet veilig voelen trekken ze zich terug 1 x 2 x
Fysieke obstakels (gesloten gebouwd / open gebouwd) 1 x 2 x
Elke organisatie heeft eigen beleid 1 x
Ontbreken van middelen of faciliteiten om tot samenwerking te komen 1 x
Doelstellingen zijn onduidelijk 2 x 2 x
Mensen binnen een buurt kennen elkaar niet 1 x 1 x
De vraag is groter dan het aanbod
Gebrek aan een gemeenschap(pelijke) plek 4 x 3 x
Vastgeroeste sociale structuren 3 x
Stedenbouwkundige situatie 3 x
Criminaliteit 6 x 2 x
Kennis over de buurt 5 x 1 x
Tijd (ieder is al druk met "eigen" werk) 7 x 2 x
Geld 12 x

Ontbreken van een gezamenlijke visie van alle betrokken partijen

 • Kennis van elkaars belangen / rollen krijgen
 • Verwachtingen uitspreken en afspraken
 • Opstellen sociale visies Gestelse buurt
 • Verbindingen leggen!!!
 • Fysiek (ontmoetingsplek, inzet)
 • 1 regisseur


Ontbreken gezamenlijke visie (door instanties + bewoners)

 • Inventariseren van belangen
 • Inventariseren van beelden van buurt
 • Inventariseren van wensen voor toekomst
 • Inventariseren van mogelijkheden instanties / bewoners
 • Wie regisseert op welk deel
 • Wie is hoofddirigent / wie moet dat zijn
 • Wat is nodig om het ideale te bereiken
 • Mensen trots maken op hun buurt


Visie / Doel

 • Een bestuursgroep vormen tussen alle partijen waardoor het gezamenlijke doel en de visie van alle partijen een richting op gaat en het dus een ideale wijk of "kanswijk" wordt in de Gestelse buurt voor iedereen.


Ontbreken gezamenlijke visie
Ontmoetingsplek in de wijk realiseren op zeer korte termijn

 • Gemeente uitzetten van diverse activiteiten met partners en bewoners om tot gezamenlijke visie te komen vanuit nieuwe ontmoetingsplek in de wijk.
 • Daarna convenant tekenen ??? Door alle partners
 • Convenant handhaven
 • 10 containers in de wijk zetten voor alle partners


Uitspelen van bewonersgroepen naar profs. En vice versa

 • Gezamenlijke visie vormen
 • Goede communicatie onderling Profs + bewoners
 • Alle bewoners betrekken
 • Afspraken nakomen


Elkaar te weinig spreken / kennen op de hoogte zijn van elkaars werk / visie / belang

 • Fysieke ontmoetingsplek / samenwerkingsplek wordt gerealiseerd in de vorm van BBS; Hiermee wordt ook een Beraad van Beroepskrachten geïnstalleerd waarin gezamenlijke visie en afspraken geformuleerd kunnen worden. Daarnaast (voor partners die niet in BBS zitten) ook samenwerkingsafspraken en regelmatig overleg over de visie en richting.


Ontbreken van één visie, ontbreken van één doel, competentiestrijd.

 • Allereerst zorgen voor een duidelijke visie vanuit de gemeente. (dit moet in grote lijnen leidend zijn)
 • Vervolgens gaan de professionals gezamenlijk hun visie en doel bepalen aan de hand van CCC
 • Vervolgstap: d.m.v. de creatieve piramide de wensen van bewoners in kaart brengen en dit leggen op de visie van de gemeente
 • Samen met de gemeente, prof. En bewoners uiteindelijk de wensen bij elkaar brengen en gezamenlijk democratisch de knopen doorhakken.
 • Aanwijzen van één "dirigent" die het proces begeleid en voorkomt dat partijen hun eigen doel gaan nastreven i.p.v. het gezamenlijke doel


Duidelijke doelstellingen

 • Zorgen voor gedragenheid in de wijk!
 • Prioriteiten stellen
 • Plan van aanpak opstellen
 • Projectleider
 • Taken/rollen verdelen/aansturen, ondersteunen partners
 • Evalueren en controleren/handhaven
 • Duidelijke communicatie richting bewoners


Ontbreken visie

 • Het ontwikkelen van een visie op hoe je de wijk wilt zien.
 • Met alle disciplines aan tafel om het doel of de doelen boven water te krijgen en te benoemen.
 • Communicatie, verbeteren en de juiste personen aan tafel krijgen.


Gebrek aan gezamenlijke visie

 • Inventariseren wat alle partijen willen in de buurt > kaders maken.
 • Kapstok maken voor projecten (stuurgroep formeren)
 • Projecten definiëren en P.L. aanstellen


Gezamenlijke doelstelling is niet bepaald + geen commitment afspraken wie neemt welke rol

 • Met elkaar vaststellen wat je wilt bereiken en hoe aan te pakken (nieuwe creatieve piramide)
 • Gebruik maken van bestaande structuren en initiatieven waar mogelijk.
 • Werken met projectstructuur, samenwerking borgen gezamenlijke prestatie afspraken


Wij- gebouw (BBSGB/MD)
Kennis van elkaar/respect
Veel contacten, te weinig tijd!

 • Organiseren van structureel en actief overleg met verschillende geledingen i.h.v. samenwerking, ontmoeten, elkaar kennen
 • Geld / personeel / materiaal > i.h.v. bewonersparticipatie - betrokkenheid – draagvlak


Wie doet wat? Wat gaan we doen?

 • Samen een plan overeenkomen (stedenbouw, sociaal/cultuur)
 • Ieder zijn deel pakken
 • Stuurgroep voor sturing
 • Denk "out of the box", wees flexibel, geven en nemen
 • Geen verkokering?


Mensen (buurtbewoners) kennen elkaar onvoldoende. Wie ben je? Waar sta je voor? Wat drijft jou? Als dit duidelijk is krijg je gezamenlijke visie > kun je doelstellingen uitzetten

 • Organiseren buurtbijeenkomsten (doel: elkaar leren kennen, gezelligheid)
 • Vervolgens ga je inventariseren hoe buurtbewoners denken over de wijk
 • Dit koppel je terug in een gezamenlijke bijeenkomst
 • Vervolgens ga je doelen in groepen uitwerken (participatie van de buurtbewoners)
 • Terugkoppelen en uitvoeren


Er is geen ontmoetingsplek en werkplek in de wijk.

 • Zodra er een Brede school is waar meer bewoners groepen elkaar ontmoeten voor contacten, activiteiten, scholing, en alles wat denkbaar is kun je als organisatie meer wegzetten in de wijk. Kortom: een vindplek van en bewoners en organisaties


Geen werkplek op locatie

 • Ruimte om te werken, samen te werken, zichtbaar en bereikbaar voor bewoners. Hierdoor meer bewoners bereiken, meer inzicht in de wijk, meer aandeel in de samenwerking en meer te zeggen.
 • Je bereik kan zo groter en doeltreffender worden en vooral samenwerking met participanten zal makkelijker tot stand kunnen komen


Wij- gebouw

 • in de toekomstige BBS meer geld stoppen, ruimte goed indelen en financiën door gemeente berekenen en uitdelen naar rato.

4 x groen

4 x groen


4 x sociale cohesie

1 x een saamhorig en vredelievende buurt
1 x saamhorigheid
1 x samenhang
1 x sociale cohesie


4 x voldoende voorzieningen

1 x voorzieningen aanwezig
1 x winkels
1 x openbare voorzieningen / faciliteiten (winkels e.d.)
1 x voldoende voorzieningen


3 x actief betrokken bewoners

1 x betrokken
1 x actief
1 x participatie van bewoners


3 x tolerant

3 x tolerantie


3 x veilig

2 x veilig
1 x veiligheid


2 x diverse bewonersgroepen

1 x multicultureel
1 x voor alle leeftijden


2 x ruim

1 x ruim
1 x open


1 x divers

1 x veelzijdigheid


1 x dynamisch

1 x dynamisch


1 x fijn wonen

1 x fijn wonen


1 x kindvriendelijk

1 x speelmogelijkheid


1 x sociaal

1 x sociaal


1 x tevreden bewoners

1 x contente bewoners

5 x geen sociale cohesie

1 x anoniem
1 x ieder voor zich
1 x los zand
1 x spanningsveld onder bewoners
1 x tegenstellingen


4 x intolerant

3 x intolerantie
1 x weinig tolerantie


4 x onveilig

2 x onveilig
1 x criminaliteit / onveilig
1 x intimidatie


4 x overlast

2 x overlast
1 x overlastgevoelens
1 x veel overlast


3 x gesloten

2 x gesloten
1 x dicht op elkaar


3 x onvoldoende voorzieningen

2 x weinig faciliteiten
1 x weinig voorzieningen


2 x stenig

1 x steenmassa
1 x weinig groen


2 x vervuild

1 x rommel
1 x vervuild


1 x geen respect

1 x geen wederzijds respect


1 x racistisch

1 x racistische en discriminerende egoïstische buurt


1 x vandalisme

1 x vandalisme


1 x verpauperd

1 x versleten buurt / grijs / grouw

6 x overzichtelijke kleine buurt

2 x kleine buurt
1 x klein en overzichtelijk
1 x goed bereikbaar / overzichtelijk
1 x overzichtelijk
1 x kleine groep


3 x actieve bewoners

1 x participerende bewoners
1 x bewoners zijn vaak bereid zich in te zetten
1 x actieve bewoners


2 x actieve jeugd

1 x veel kinderen nemen deel aan activiteiten / doen aan sport
1 x actieve jongeren


2 x goede bereikbaarheid

1 x goed bereikbaar
1 x ligging


1 x betaalbare woningen

1 x goedkope woningen / groot


1 x familieverbanden

1 x familieverbanden


1 x goed wonen

1 x goed wonen


1 x mondige bewoners

1 x bewoners hebben hun hart op de tong


1 x ons kent ons

1 x ons kent ons


1 x veelzijdige buurt

1 x veelzijdigheid

4 x geen sociale cohesie

1 x weinig sociale samenhang
1 x geslotenheid van sommige gezinnen / groepen
1 x onbekendheid onderling jong oud
1 x onderlinge samenhang bewoners (groepen)


4 x onvoldoende voorzieningen

1 x voorzieningen ontbreken (winkels, buurthuis, …)
1 x te weinig mogelijkheden waar iedereen welkom is
1 x gebrek aan supermarkt
1 x geen voorzieningen (winkels)


2 x geen culturele cohesie

1 x beeldvorming en invloed marokkaanse gemeenschap
1 x alochtoon en autochtoon ontmoeten elkaar niet


1 x intolerant

1 x weinig tolerantie t.a.v. elkaar (in bepaalde gevallen)


1 x criminaliteit en veiligheid

1 x dealen / handelen


1 x geen buurthuis

1 x geen buurthuis / ontmoetingsplek


1 x kindonvriendelijk

1 x weinig speelgelegenheid


1 x laag inkomensniveau

1 x laag inkomen / armoede


1 x ligging

1 x ligging


1 x negatief zelfbeeld

1 x negatief zelfbeeld


1 x openingstijden wijkwinkel

1 x wijkwinkel te weinig open


1 x stenig

1 x weinig groen


1 x veel doorstromingwoningen

1 x flats veel doorstroom


1 x verouderde woningen

1 x verouderde flats

5 x sociale cohesie

1 x samenhang bewoners
1 x samenhang tussen bewoners
1 x saamhorigheid
1 x verbinden oude en nieuwe bewoners
1 x betrokkenheid bij buurt


3 x speelgelegenheid

1 x gevarieerde en groenere speelomgeving voor kinderen
1 x speelvoorzieningen alle leeftijden
1 x speelgelegenheid


2 x bewoners

1 x inwoners
1 x huidige inwoners


2 x culturele cohesie

1 x dat autochtoon en allochtoon meer met elkaar en bij elkaar hoort
1 x samenspel culturen


2 x groen

2 x groen


2 x hulpverlening achter de voordeur

1 x zorg en hulpverlening achter de voordeur
1 x aandacht voor gesloten groepen en problematiek achter de voordeur


2 x jeugd

1 x kinderen 9 - 11 jaar
1 x plek voor jongeren


2 x ontmoetingsplek

1 x ontmoetingsplaatsen en momenten voor de buurtbewoners
1 x ontmoeting en samen optrekken


2 x voorzieningen

1 x voorzieningen (winkels, dokter, …)
1 x voorzieningen


2 x woningen

1 x andere bouw
1 x nieuwbouw


1 x onderwijs

1 x onderwijs / cultuur


1 x tolerantie

1 x tolerantie naar elkaar


1 x werk gelegenheid

1 x werkers / mankracht
= nu = straks
Hoeveel invloed hebben de verschillende partijen in de buurt
39
 
3
 
4
 
34
 
18
 
12
 
1
 
6
 
9
 
13
 
3
 
5
 
2
 
5
 
24
 
15
 
1
 
5
 
bedrijven bewonerscorporatiesculturele instellingenmaatschap. instellingenonderwijspolitie / ordepolitiek / bestuurzorg

De Gestelse Buurt krijgt van elftal 1 van de Breed Beraad Beroepskrachten gemiddeld een: 6,5

Obstakels Slecht Goed
Ontbreken gezamenlijke visie 9 x
Communicatie tussen partijen 8 x
Ontmoetingsplek voor alle partijen ( profs. En bewoners) 8 x
Uitspelen van bewonersgroepen naar profs. en vice versa 8 x
Gebruik aan creativiteit 7 x
Te weinig uitwisseling van successen 7 x
Gebrek aan faciliteiten van profs. (€) 7 x
Te weinig oog voor bewoners belang 5 x
Verschillende verwachtingen bij partijen onderling 5 x
Professionele benadering vanuit negatieve grondhouding 4 x 8 x
Gelijkwaardigheid ontbreekt 4 x
Verschillende ideeën over de buurt bij de verschillende bewonersgroepen 3 x
Eenrichtingsverkeer / denken voor anderen 2 x
Afspraken niet nakomen 2 x
Elke organisatie heeft eigen beleid 1 x
Vastgeroeste sociale structuren 3 x

Ontbreken van een gezamenlijke visie van alle betrokken partijen

 • Kennis van elkaars belangen / rollen krijgen
 • Verwachtingen uitspreken en afspraken
 • Opstellen sociale visies Gestelse buurt
 • Verbindingen leggen!!!
 • Fysiek (ontmoetingsplek, inzet)
 • 1 regisseur


Ontbreken gezamenlijke visie (door instanties + bewoners)

 • Inventariseren van belangen
 • Inventariseren van beelden van buurt
 • Inventariseren van wensen voor toekomst
 • Inventariseren van mogelijkheden instanties / bewoners
 • Wie regisseert op welk deel
 • Wie is hoofddirigent / wie moet dat zijn
 • Wat is nodig om het ideale te bereiken
 • Mensen trots maken op hun buurt


Visie / Doel

 • Een bestuursgroep vormen tussen alle partijen waardoor het gezamenlijke doel en de visie van alle partijen een richting op gaat en het dus een ideale wijk of "kanswijk" wordt in de Gestelse buurt voor iedereen.


Ontbreken gezamenlijke visie
Ontmoetingsplek in de wijk realiseren op zeer korte termijn

 • Gemeente uitzetten van diverse activiteiten met partners en bewoners om tot gezamenlijke visie te komen vanuit nieuwe ontmoetingsplek in de wijk.
 • Daarna convenant tekenen ??? Door alle partners
 • Convenant handhaven
 • 10 containers in de wijk zetten voor alle partners


Uitspelen van bewonersgroepen naar profs. En vice versa

 • Gezamenlijke visie vormen
 • Goede communicatie onderling Profs + bewoners
 • Alle bewoners betrekken
 • Afspraken nakomen


Elkaar te weinig spreken / kennen / op de hoogte zijn van elkaars werk / visie / belang

 • Fysieke ontmoetingsplek / samenwerkingsplek wordt gerealiseerd in de vorm van BBS; Hiermee wordt ook een Beraad van Beroepskrachten geïnstalleerd waarin gezamenlijke visie en afspraken geformuleerd kunnen worden. Daarnaast (voor partners die niet in BBS zitten) ook samenwerkingsafspraken en regelmatig overleg over de visie en richting.

5 x sociale cohesie

1 x saamhorigheid
1 x leefbaar
1 x sociale samenhang
1 x saamhorigheid
1 x behulpzaam


4 x veilig

3 x veilig
1 x veiligheid


3 x actief betrokken bewoners

1 x grote betrokkenheid bewoners
1 x participatie
1 x betrokken


3 x schoon

2 x schoon
1 x schoon / heel


3 x voldoende voorzieningen

1 x veel te doen
1 x goede accomodaties / voorzieningen
1 x goede voorzieningen in de buurt


2 x groen

2 x groen


2 x kindvriendelijk

2 x kindvriendelijk


2 x kwalitatief goede woningen

1 x kwalitatief goede woningen
1 x goede woningen (grootte, prijs)


2 x ruim

1 x ruime opzet van de wijk
1 x voldoende leefruimte


1 x divers

1 x divers


1 x gezellig

1 x gezellig


1 x parkeervriendelijk

1 x parkeervriendelijk


1 x sfeervolle inrichting

1 x sfeervolle omgevingsinrichting


1 x sociaal

1 x sociaal


1 x weinig overlast

1 x weinig overlast

6 x onveilig

3 x onveilig
1 x criminaliteit en intimidatie
1 x crimineel gedrag / uitstraling
1 x criminaliteit


4 x geen sociale cohesie

1 x weinig contact tussen bewoners
1 x geen cohesie
1 x geen onderling contact
1 x zelfstandige bewoners (alleen)


3 x vervuild

2 x vervuild
1 x vuil op straat


2 x onvoldoende voorzieningen

1 x weinig fasciliteiten
1 x geen voorzieningen


2 x overlast

1 x overlast
1 x veel overlast situaties


1 x asociaal

1 x asociaal


1 x controle

1 x achterdochtig / controle


1 x hangjeugd

1 x hangjeugd


1 x kindonvriendelijk

1 x geen speelgelegenheid


1 x kwalitatief slechte woningen

1 x kwalitatief slechte woningen


1 x leeg

1 x lege straten


1 x onoverzichtelijk

1 x onoverzichtelijk


1 x onveilig verkeer

1 x verkeersonveilig


1 x stenig

1 x weinig groen / steenachtig


1 x vandalisme

1 x vernielingen in openbare gebied


1 x verpauperd

1 x slecht onderhoud woningen

3 x ruime opzet

1 x ruime opzet
1 x ruime opzet wijk
1 x ruimtelijke opzet


2 x betaalbare woningen

1 x betaalbare woningen
1 x goedkoop (huizen)


2 x kwalitatief goede woningen

1 x kwalitatief goed gerenoveerde woningen
1 x goede woningen


1 x computerhuis

1 x computerhuis


1 x diverse bewonersgroepen

1 x diversiteit bewoners


1 x diverse woningtypen

1 x combi hoogbouw / laagbouw


1 x goed wijkgebouw

1 x goed wijkgebouw


1 x groen

1 x groen


1 x ligging

1 x goede ligging


1 x overzichtelijke kleine buurt

1 x kleine wijk


1 x trots op de buurt

1 x buurt is trots op de Gestelse buurt


1 x volksbuurt

1 x volksbuurt; open en direct

8 x criminaliteit en veiligheid

2 x criminaliteit
1 x drugsgebeuren
1 x drugsoverlast
1 x criminaliteit / overlast
1 x vernieling in openbare gebied
1 x veiligheid
1 x geen veilig gevoel


3 x geen sociale cohesie

1 x sociale samenhang
1 x geen samenhang bewoners
1 x weinig onderlinge contacten bewoners


2 x geen culturele cohesie

1 x verschillende culturen die niet samenwerken
1 x onbegrip tussen culturen


2 x onvoldoende voorzieningen

1 x weinig winkels
1 x geen winkels


1 x betrokkenheid bewoners

1 x te weinig betrokkenheid buurt


1 x stenig

1 x weinig groen


1 x structuur

1 x structuur


1 x uitkijk op schuttingen

1 x uitkijken op schuttingen


1 x weinig differentiatie

1 x weinig differentiatie

7 x sociale cohesie

1 x saamhorigheid
1 x sociaal gedrag bevolking
1 x samenleving / werking met elkaar
1 x sociale samenhang
1 x samenhang
1 x verschillende doelgroepen
1 x onderlinge contacten bewoners


4 x veiligheid

2 x veiligheid
1 x criminaliteit terugdringen
1 x criminaliteitbestrijding


3 x netheid

1 x opruimen
1 x schoon
1 x schoonmaken


2 x groen

2 x groen


2 x jeugd

2 x jeugd


2 x leefbaarheid

1 x leefbaarheid
1 x opknappen


2 x speelgelegenheid

1 x meer uitdaging in de omgeving voor kinderen
1 x sport en spel voorzieningen


2 x voorzieningen

2 x voorzieningen


1 x activiteiten

1 x activiteiten (bv in BBS)


1 x bereikbaarheid

1 x minder verstopte ligging van de wijk


1 x culturele cohesie

1 x marokaanse inbreng


1 x doorstroming bewoners

1 x doorstroming bewoners


1 x milieu

1 x milieu


1 x woningen

1 x meer diversiteit in woningen
= nu = straks
Hoeveel invloed hebben de verschillende partijen in de buurt
3
 
4
 
13
 
26
 
21
 
16
 
4
 
7
 
15
 
11
 
8
 
8
 
9
 
8
 
20
 
15
 
6
 
6
 
bedrijven bewonerscorporatiesculturele instellingenmaatschap. instellingenonderwijspolitie / ordepolitiek / bestuurzorg

De Gestelse Buurt krijgt van elftal 2 van de Breed Beraad Beroepskrachten gemiddeld een: 5,8

Obstakels Slecht Goed
Ontbreken van één visie 14 x
Verschillende doelstellingen. Ontbreken één doel 13 x
Competentiestrijd 9 x
Ontbreken van kennis en kunde 8 x
Wantrouwen vanuit bewoners (over instanties / over elkaar) 8 x
Communicatie 5 x
Sociale en culturele kenmerken van de mensen in de buurt 4 x
Onbekendheid van elkaars werk 3 x
Wie is de dirigent? 3 x 6 x
Gebrek aan een gemeenschap(pelijke) plek 4 x 3 x
Stedenbouwkundige situatie 3 x
Criminaliteit 6 x 2 x
Kennis over de buurt 5 x 1 x
Tijd (ieder is al druk met "eigen" werk) 7 x 2 x
Geld 12 x

Ontbreken van één visie, ontbreken van één doel, competentiestrijd.

 • Allereerst zorgen voor een duidelijke visie vanuit de gemeente. (dit moet in grote lijnen leidend zijn)
 • Vervolgens gaan de professionals gezamenlijk hun visie en doel bepalen aan de hand van CCC
 • Vervolgstap: d.m.v. de creatieve piramide de wensen van bewoners in kaart brengen en dit leggen op de visie van de gemeente
 • Samen met de gemeente, prof. En bewoners uiteindelijk de wensen bij elkaar brengen en gezamenlijk democratisch de knopen doorhakken.
 • Aanwijzen van één "dirigent" die het proces begeleid en voorkomt dat partijen hun eigen doel gaan nastreven i.p.v. het gezamenlijke doel


Duidelijke doelstellingen

 • Zorgen voor gedragenheid in de wijk!
 • Prioriteiten stellen
 • Plan van aanpak opstellen
 • Projectleider
 • Taken / rollen verdelen / aansturen, ondersteunen partners
 • Evalueren en controleren/handhaven
 • Duidelijke communicatie richting bewoners


Ontbreken visie

 • Het ontwikkelen van een visie op hoe je de wijk wilt zien.
 • Met alle disciplines aan tafel om het doel of de doelen boven water te krijgen en te benoemen.
 • Communicatie, verbeteren en de juiste personen aan tafel krijgen.


Gebrek aan gezamenlijke visie

 • Inventariseren wat alle partijen willen in de buurt > kaders maken.
 • Kapstok maken voor projecten (stuurgroep formeren)
 • Projecten definiëren en P.L. aanstellen


Gezamenlijke doelstelling is niet bepaald + geen commitment afspraken wie neemt welke rol

 • Met elkaar vaststellen wat je wilt bereiken en hoe aan te pakken (nieuwe creatieve piramide)
 • Gebruik maken van bestaande structuren en initiatieven waar mogelijk.
 • Werken met projectstructuur, samenwerking borgen gezamenlijke prestatie afspraken


Wij- gebouw (BBSGB/MD)
Kennis van elkaar /respect
Veel contacten, te weinig tijd!

 • Organiseren van structureel en actief overleg met verschillende geledingen i.h.v. samenwerking, ontmoeten, elkaar kennen
 • Geld / personeel / materiaal > i.h.v. bewonersparticipatie - betrokkenheid – draagvlak

4 x diverse bewonersgroepen

1 x bewoners van alle leeftijden
1 x multicultureel
1 x bewoond door verschillende mensen
1 x voor elke leeftijd


4 x goede bereikbaarheid

1 x goed bereikbaar
1 x toegankelijk
1 x goede infrastructuur
1 x ruimtelijk ontsloten


4 x voldoende voorzieningen

1 x sociale voorzieningen
1 x faciliteiten
1 x er is wat te doen
1 x diverse voorzieningen in de buurt


3 x groen

2 x groen
1 x voldoende groen en speelruimte


3 x kwalitatief goede woningen

3 x goede woningen


3 x ruim

1 x ruimtelijk
1 x open
1 x ruimte


3 x schoon

3 x schoon


3 x sociale cohesie

1 x sociale verbondenheid
1 x sociale cohesie
1 x met elkaar


3 x veilig

3 x veilig


2 x actief betrokken bewoners

1 x betrokken
1 x actief


1 x goed onderwijs

1 x goed onderwijs met bibliotheek voorziening


1 x goede buren

1 x leuke buren


1 x kindvriendelijk

1 x speelvoorziening


1 x licht

1 x licht


1 x ontmoetingsruimte

1 x ruimte voor ontmoeting


1 x respect

1 x respect


1 x ruimte voor individu

1 x voldoende ruimte voor individu

6 x geen sociale cohesie

1 x geen onderling contact
1 x tegenstelling belangen onder bewoners
1 x ieder voor zich
1 x samenklonteren van groepen
1 x weinig saamhorigheid
1 x onvoldoende samenhang


6 x onveilig

5 x onveilig
1 x criminaliteit


3 x verpauperd

3 x verpaupering


2 x kwalitatief slechte woningen

1 x slecht uitziende woningen
1 x slechte woonvoorzieningen


2 x onvoldoende voorzieningen

1 x geen goede voorzieningen
1 x geen faciliteiten


2 x vervuild

1 x vervuild
1 x vervuild / rommelig


1 x donker

1 x donker


1 x geen respect

1 x geen respect


1 x gesloten

1 x gesloten


1 x hoge werkeloosheid

1 x hoge werkeloosheid


1 x intolerant

1 x geen verdraagzaamheid


1 x kindonvriendelijk

1 x geen speelruimte


1 x saai

1 x saai


1 x slechte bereikbaarheid

1 x afgelegen


1 x stenig

1 x veel steen en beton

3 x actieve bewoners

1 x enthousiaste werkers
1 x actieve kern
1 x samenwerkingsmogelijkheden


3 x kansrijke buurt

1 x potentie
1 x verborgen krachten
1 x kansrijk


2 x aanbod van activiteiten

1 x werkgroepen / activiteiten
1 x aandacht voor sociale contacten d.m.v. activiteiten


2 x ruime opzet

1 x ruim opgezet
1 x ruimtelijke opzet


1 x aandacht voor woningverbetering

1 x aandacht voor woningverbetering


1 x diverse bewonersgroepen

1 x gemêleerde buurt


1 x goede bereikbaarheid

1 x goed bereikbaar


1 x ligging

1 x ligging


1 x mondige bewoners

1 x mondigheid


1 x schoon

1 x schoon


1 x toeloop wijkwinkel

1 x toeloop wijkwinkel

3 x individualisme

1 x individualisme
1 x geen buurt gevoel
1 x ieder voor zich


3 x onvoldoende voorzieningen

1 x geen biebvoorziening
1 x geen faciliteiten / winkels
1 x geen supermarkt


3 x stenig

1 x veel steen
1 x weinig groen
1 x weinig groen


2 x eentonig

1 x saai
1 x eentonig


2 x geen sociale cohesie

1 x clustering van families
1 x wij zij denken


1 x bewonersdichtheid

1 x dicht bevolkt


1 x criminaliteit en veiligheid

1 x onveiligheid


1 x donker

1 x donkere hofjes


1 x het café

1 x het café


1 x intolerant

1 x intolerant


1 x kindonvriendelijk

1 x weinig speelruimte


1 x ligging

1 x geïsoleerd


1 x schoolbevolking geen afspiegeling wijk

1 x schoolbevolking geen afspiegeling wijk


1 x slecht schoolgebouw

1 x slecht schoolgebouw


1 x veel gras

1 x veel gras


1 x verouderde woningen

1 x verouderde woningen


1 x vervuild

1 x vervuiling


1 x wijkwinkel

1 x faciliteit wijkwinkel

5 x ontmoetingsplek

1 x nieuwbouw BBS
1 x centrale plek
1 x goede plek voor ontmoeting
1 x BBS
1 x buurthuis


5 x sociale cohesie

1 x betrokkenheid
1 x gezamenlijkheid
1 x samenhang
1 x zorgzaam
1 x sociale controle


5 x voorzieningen

2 x winkels
1 x biebvoorziening in de BBS met spelotheek (wordt al aan gewerkt maar financiën zijn nog ontoereikend)
1 x goede voorzieningen
1 x voorzieningen bundelen


4 x groen

4 x groen


2 x speelgelegenheid

1 x speelruimte
1 x meer speelruimte


2 x woningen

1 x woningen
1 x woningen verbeteren


1 x activiteiten

1 x activiteiten


1 x architectuur

1 x leuke speelse bouw


1 x bereikbaarheid

1 x infrastructuur (wegen)


1 x diversiteit

1 x diversiteit


1 x leefbaarheid

1 x goede woonomgeving


1 x maatschappelijk werk

1 x welzijnswerk bereikbaar


1 x respect

1 x respect


1 x school moet meer wijkafspiegeling worden

1 x school moet meer wijkafspiegeling worden
= nu = straks
Hoeveel invloed hebben de verschillende partijen in de buurt
3
 
5
 
18
 
28
 
16
 
10
 
5
 
6
 
12
 
11
 
7
 
11
 
11
 
7
 
23
 
15
 
6
 
8
 
bedrijven bewonerscorporatiesculturele instellingenmaatschap. instellingenonderwijspolitie / ordepolitiek / bestuurzorg

De Gestelse Buurt krijgt van elftal 3 van de Breed Beraad Beroepskrachten gemiddeld een: 5,9

Obstakels Slecht Goed
Ontbreken ontmoetingsplek: "wij-gebouw" 1 x 9 x
Weinig contacten t.o.v. / weinig tijd 6 x
Geen werkplek op locatie 6 x
Veel wisseling in organisaties war mee wordt samengewerkt 5 x
Taal / cultuurverschillen 1 x 6 x
Kennis van elkaar / respect 2 x 7 x
Privacy wetgeving is een belemmering voor professionals 4 x
Dezelfde personen laten zich horen; geen realisatie beeld. 3 x
School / wijk- populatie moeten een afspiegeling zijn 3 x
Beperking door grenzen en regels binnen organisatie 4 x 2 x
Ontbreken van middelen of faciliteiten om tot samenwerking te komen 1 x
Ontbreken van het gevoel om gehoord te worden 1 x 2 x
Wanneer mensen zich niet veilig voelen trekken ze zich terug 1 x 2 x
Fysieke obstakels (gesloten gebouwd / open gebouwd) 1 x 2 x
Mensen binnen een buurt kennen elkaar niet 1 x 1 x
Doelstellingen zijn onduidelijk 2 x 2 x
De vraag is groter dan het aanbod

Wie doet wat? Wat gaan we doen?

 • Samen een plan overeenkomen (stedenbouw, sociaal/cultuur)
 • Ieder zijn deel pakken
 • Stuurgroep voor sturing
 • Denk "out of the box", wees flexibel, geven en nemen
 • Geen verkokering?


Mensen(buurtbewoners) kennen elkaar onvoldoende. Wie ben je? Waar sta je voor? Wat drijft jou? Als dit duidelijk is krijg je gezamenlijke visie > kun je doelstellingen uitzetten

 • Organiseren buurtbijeenkomsten (doel: elkaar leren kennen, gezelligheid)
 • Vervolgens ga je inventariseren hoe buurtbewoners denken over de wijk
 • Dit koppel je terug in een gezamenlijke bijeenkomst
 • Vervolgens ga je doelen in groepen uitwerken (participatie van de buurtbewoners)
 • Terugkoppelen en uitvoeren


Er is geen ontmoetingsplek en "werk"plek in de wijk.

 • Zodra er een Brede school is waar meer bewoners groepen elkaar ontmoeten voor contacten, activiteiten, scholing, en alles wat denkbaar is kun je als organisatie meer wegzetten in de wijk. Kortom: een vindplek van en bewoners en organisaties


Geen werkplek op locatie

 • Ruimte om te werken, samen te werken, zichtbaar en bereikbaar voor bewoners. Hierdoor meer bewoners bereiken, meer inzicht in de wijk, meer aandeel in de samenwerking en meer te zeggen.
 • Je bereik kan zo groter en doeltreffender worden en vooral samenwerking met participanten zal makkelijker tot stand kunnen komen


Wij- gebouw

 • in de toekomstige BBS meer geld stoppen, ruimte goed indelen en financiën door gemeente berekenen en uitdelen naar rato.