Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Architecten en Aannemers sluiten af in het Evoluon

datum: 
woensdagmiddag 15 september 2010
locatie: 
Evoluon, Eindhoven

Na drie voorgaande sessies met architecten en aannemers uit Limburg, Brabant en Zeeland was in het Evoluon in Eindhoven de laatste, afsluitende sessie van deze serie Creatieve Piramide sessies aangebroken.

Elftal 1
Arend de Boer
Bert van Ruremonde
Hans Mollen
Huub Swillems
Kees Flipse
M. Keijzer
Paul Cobben
Rene Metz
Robin Janicki
Roy Habets


Elftal 2
Belleflamme
Ber Haex
Frank van der Heijden
Karin Kwaaitaal
Lukas Ruijs
Martien Verdonschot
M. Wijnands
Michael Sqauyers
Peter Fraanje
Rob Reuling
Tinie Keeris
W. Brands

Vroegtijdig gezamenlijk risoco's opsporen

Blokkades Oplossingen
Ontbreken van goede methode BIM
Ontbreken van goede gegevens / keuzes in vroeg stadium Meer een eerder kiezen / vastleggen
Vuile was wordt niet buiten gehangen (in verband met aanpsrakelijkheid) Zichtbaar maken van de opbrengst
Claimcultuur Centrale fouten database
Ontbreken van centraal overzicht + consitente bewaking Samenwerkingscultuur kweken
Leren omgaan met risico's
BIM-manager / projectmanager

Bouwteam

Blokkades Oplossingen
Wantrouwen van de opdracht Aantonen voordelen voor opdrachtgeven ten aaanzien van kwaliteit, kosten, tijd
Aantonen win-win
Financiele transparantie naar opdrachtgever

Kostenkennis eerder inzetten

Blokkades Oplossingen
Gebrek aan kostenkennis bij architecten Aantonen voordelen voor opdrachtgeven ten aaanzien van kwaliteit, kosten, tijd
Ontbreken van focus op kosten in VO
kost extra geld
kost extra tijd
Ontbreken transparantie prijsvorming
Idee Slecht Goed
Aanbesteden op prestatie / Programma van Eisen 17 x
Commissie met alle partijen in vroeg stadium 15 x
Virtueel bouwen ontwerpfases 11 x
Betere processturing- teamcommunicatie 10 x
Helder maken prioriteiten opdrachtgever (wat is het doel) 9 x
Betere uitwerking belangrijke details 9 x
Vroeg kennis maken/ risico's beperken 7 x
Kennis uit andere industrie toepassen 7 x
Integrale benadering levenscyclus gebouw 1 x 7 x
Meer prefabriceren 3 x 7 x
Bredere basiskennis bij individuele partijen (meer begrip voor elkaars invalshoeken) 3 x
Minder overmarkt- meer markt 2 x
CO2 Footprint meenemen in 'kosten' 4 x 4 x
Meer standaardetaillering/ oplossingen 3 x 1 x
Centraal communicatie platform (internet) 3 x
Gezamenlijk risico dragen

Virtueel bouwen in ontwerpfase (BIM)

Blokkades Oplossingen
Juridische complicaties - wie is verantwoordelijk Goede software
Ontbreken goede bibliotheek Goede bibliotheek
Ontbreken goede bibliotheek Goede bibliotheek
Kinderziektes software Oplossen juridische aspecten
Angst voor het onbekende Model contracten / gezamenlijk contract > Wie mag wat, wanneer?
Hoog skill level nodi BIM managers aanstellen
Hoge investeringen (app+ tijd) Duidelijk maken wat het oplevert (voorbeelden / referenties)

Communicatie met alle partijen in vroeg stadium

Blokkades Oplossingen
Niet alle partijen zijn in het begin bekend BIM
Wantrouwen Referenties / voorbeelden
Traditionele opdrachtgeven Opdrachtgever motiveren voor deze aanpak
Ontwikkelen goede overleg infrastructuur

Aanbesteden op prestatie / Programma van Eisen

Blokkades Oplossingen
Onduidelijkheid behoefte opdrachtgever Ontwerp methodiek eenduidige beschrijving, prestatie + behoefte = vraag
Hogere aanbestedingskosten Rekenvergoeding
Afstemmen behoeften eindgebruikers
Economische recessie (concentratie op prijs)

Ideeën voor een verbeterde set documenten bij de start van de bouw.

Er word hieronder aangegeven hoeveel winst (percentage) men met dit kenmerk denkt te behalen.


Ideeën van Huub Swillems Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
3D model / Bimmen / digitaal gebouwmodel / centrale informatiedrager 5 % 5 % 5 % 5 %
Vooroverleg architect – aannemer – opdrachtgever om informatiebehoefte door te spreken 5 % 5 % 5 % 5 %
Aannemer de kans geven om opmerkingen te maken over het ontwerp, aanpassingen architect laten betalen door opdrachtgever 5 % 0 % 5 % 0 %
Goed vastleggen wat de gegevens zijn die van de architect worden verlangd 5 % 5 % 5 % 5 %
Alles digitaal 5 % 5 % 5 % 5 %
Ondersteunende software 5 % 5 % 5 % 5 %
Goede tekeningenlijst met controle 10 % 10 % 10 % 10 %
Internetplatform waarop centraal tekeningen worden bijgehouden met wijzigingen opmerkingen 10 % 10 % 10 % 10 %
Bestekken met aantallen 0 % 0 % 0 % 0 %
Goede begrotingen 5 % 5 % 5 % 5 %
Juiste informatie, niet teveel, niet te weinig 8 % 8 % 8 % 8 %
Gestandaardiseerde checklist per bouwdeel welke informatie gewenst is 5 % 0 % 5 % 0 %
Alle belangrijke details uitwerken 8 % 0 % 8 % 0 %
Betere planning 10 % 10 % 10 % 10 %
Meer tijd 0 % 0 % 0 % -8 %


Ideeën van ? Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
3D model / Bimmen / digitaal gebouwmodel / centrale informatiedrager 15 % 10 % 10 % 0 %
Vooroverleg architect – aannemer – opdrachtgever om informatiebehoefte door te spreken 5 % 2 % 2 % 0 %
Aannemer de kans geven om opmerkingen te maken over het ontwerp, aanpassingen architect laten betalen door opdrachtgever 5 % 2 % 1 % 0 %
Goed vastleggen wat de gegevens zijn die van de architect worden verlangd 5 % 5 % 2 % 0 %
Alles digitaal 5 % 5 % 5 % 5 %
Ondersteunende software 5 % 5 % 5 % 5 %
Goede tekeningenlijst met controle 1 % 1 % 2 % 0 %
Internetplatform waarop centraal tekeningen worden bijgehouden met wijzigingen opmerkingen 5 % 7 % 5 % 0 %
Bestekken met aantallen 1 % 1 % 1 % 0 %
Goede begrotingen 1 % 1 % 1 % 0 %
Juiste informatie, niet teveel, niet te weinig 5 % 1 % 5 % 0 %
Gestandaardiseerde checklist per bouwdeel welke informatie gewenst is 1 % 1 % 1 % 0 %
Alle belangrijke details uitwerken 5 % 5 % 5 % 0 %
Betere planning 1 % 1 % 1 % 0 %
Meer tijd 1 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van Paul Cobben Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
3D model / Bimmen / digitaal gebouwmodel / centrale informatiedrager 20 % 20 % 20 % 20 %
Vooroverleg architect – aannemer – opdrachtgever om informatiebehoefte door te spreken 10 % 20 % 5 % 5 %
Aannemer de kans geven om opmerkingen te maken over het ontwerp, aanpassingen architect laten betalen door opdrachtgever 0 % 5 % 5 % 0 %
Goed vastleggen wat de gegevens zijn die van de architect worden verlangd 5 % 5 % 0 % 5 %
Alles digitaal 15 % 15 % 15 % 15 %
Ondersteunende software 5 % 5 % 5 % 5 %
Goede tekeningenlijst met controle 5 % 5 % 5 % 5 %
Internetplatform waarop centraal tekeningen worden bijgehouden met wijzigingen opmerkingen 10 % 5 % 10 % 5 %
Bestekken met aantallen 5 % 10 % 10 % 5 %
Goede begrotingen 0 % 5 % 0 % 5 %
Juiste informatie, niet teveel, niet te weinig 10 % 10 % 10 % 10 %
Gestandaardiseerde checklist per bouwdeel welke informatie gewenst is 5 % 5 % 10 % 5 %
Alle belangrijke details uitwerken 5 % 5 % 5 % 0 %
Betere planning 10 % 10 % 5 % 5 %
Meer tijd 10 % 0 % 5 % 0 %


Ideeën van Robin Janicki Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
3D model / Bimmen / digitaal gebouwmodel / centrale informatiedrager 5 % 0 % 5 % 0 %
Vooroverleg architect – aannemer – opdrachtgever om informatiebehoefte door te spreken 10 % 10 % 5 % 5 %
Aannemer de kans geven om opmerkingen te maken over het ontwerp, aanpassingen architect laten betalen door opdrachtgever 5 % 5 % 5 % 0 %
Goed vastleggen wat de gegevens zijn die van de architect worden verlangd 5 % 5 % 5 % 5 %
Alles digitaal 15 % 5 % 5 % 5 %
Ondersteunende software 5 % 0 % 0 % 0 %
Goede tekeningenlijst met controle 5 % 0 % 0 % 0 %
Internetplatform waarop centraal tekeningen worden bijgehouden met wijzigingen opmerkingen 10 % 5 % 5 % 5 %
Bestekken met aantallen 5 % 2 % 2 % 2 %
Goede begrotingen 10 % 8 % 5 % 10 %
Juiste informatie, niet teveel, niet te weinig 5 % 5 % 0 % 0 %
Gestandaardiseerde checklist per bouwdeel welke informatie gewenst is 5 % 5 % 2 % 0 %
Alle belangrijke details uitwerken 10 % 10 % 10 % 5 %
Betere planning 10 % 5 % 5 % 10 %
Meer tijd 5 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van Bert van Ruremonde Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
3D model / Bimmen / digitaal gebouwmodel / centrale informatiedrager 5 % 2 % 5 % 1 %
Vooroverleg architect – aannemer – opdrachtgever om informatiebehoefte door te spreken 1 % 1 % 1 % 1 %
Aannemer de kans geven om opmerkingen te maken over het ontwerp, aanpassingen architect laten betalen door opdrachtgever 5 % 0 % 5 % 1 %
Goed vastleggen wat de gegevens zijn die van de architect worden verlangd 5 % 3 % 2 % 1 %
Alles digitaal 0 % 0 % 0 % 0 %
Ondersteunende software 0 % 0 % 0 % 0 %
Goede tekeningenlijst met controle 2 % 2 % 1 % 1 %
Internetplatform waarop centraal tekeningen worden bijgehouden met wijzigingen opmerkingen 0 % 0 % 0 % 0 %
Bestekken met aantallen 0 % 4 % 4 % 2 %
Goede begrotingen 0 % 1 % 2 % 3 %
Juiste informatie, niet teveel, niet te weinig 0 % 1 % 2 % 3 %
Gestandaardiseerde checklist per bouwdeel welke informatie gewenst is 2 % 2 % 2 % 2 %
Alle belangrijke details uitwerken 4 % 4 % 4 % 2 %
Betere planning 4 % 3 % 4 % 3 %
Meer tijd 0 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van M. Keijzer Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
3D model / Bimmen / digitaal gebouwmodel / centrale informatiedrager 5 % 5 % 5 % 5 %
Vooroverleg architect – aannemer – opdrachtgever om informatiebehoefte door te spreken 10 % 10 % 10 % 10 %
Aannemer de kans geven om opmerkingen te maken over het ontwerp, aanpassingen architect laten betalen door opdrachtgever 10 % 10 % 10 % 10 %
Goed vastleggen wat de gegevens zijn die van de architect worden verlangd 10 % 10 % 10 % 10 %
Alles digitaal 5 % 5 % 5 % 5 %
Ondersteunende software 4 % 4 % 4 % 4 %
Goede tekeningenlijst met controle 10 % 10 % 10 % 10 %
Internetplatform waarop centraal tekeningen worden bijgehouden met wijzigingen opmerkingen 10 % 10 % 10 % 10 %
Bestekken met aantallen 5 % 5 % 5 % 5 %
Goede begrotingen 5 % 5 % 5 % 5 %
Juiste informatie, niet teveel, niet te weinig 2 % 2 % 2 % 2 %
Gestandaardiseerde checklist per bouwdeel welke informatie gewenst is 2 % 2 % 2 % 2 %
Alle belangrijke details uitwerken 10 % 10 % 10 % 10 %
Betere planning 10 % 10 % 10 % 10 %
Meer tijd 10 % 10 % 10 % 10 %


Ideeën van Arend de boer Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
3D model / Bimmen / digitaal gebouwmodel / centrale informatiedrager 7 % 5 % 5 % 5 %
Vooroverleg architect – aannemer – opdrachtgever om informatiebehoefte door te spreken 8 % 8 % 8 % 4 %
Aannemer de kans geven om opmerkingen te maken over het ontwerp, aanpassingen architect laten betalen door opdrachtgever 7 % 7 % 3 % 3 %
Goed vastleggen wat de gegevens zijn die van de architect worden verlangd 7 % 6 % 8 % 6 %
Alles digitaal 6 % 5 % 5 % 3 %
Ondersteunende software 10 % 10 % 10 % 0 %
Goede tekeningenlijst met controle 3 % 4 % 4 % 0 %
Internetplatform waarop centraal tekeningen worden bijgehouden met wijzigingen opmerkingen 10 % 10 % 10 % 10 %
Bestekken met aantallen 0 % 2 % 0 % 0 %
Goede begrotingen 7 % 3 % 3 % 3 %
Juiste informatie, niet teveel, niet te weinig 6 % 8 % 8 % 3 %
Gestandaardiseerde checklist per bouwdeel welke informatie gewenst is 4 % 4 % 4 % 4 %
Alle belangrijke details uitwerken 7 % 4 % 6 % 3 %
Betere planning 6 % 5 % 3 % 3 %
Meer tijd 10 % 10 % 10 % 10 %


Ideeën van Hans Mollen Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
3D model / Bimmen / digitaal gebouwmodel / centrale informatiedrager 25 % 25 % 25 % 25 %
Vooroverleg architect – aannemer – opdrachtgever om informatiebehoefte door te spreken 10 % 10 % 10 % 10 %
Aannemer de kans geven om opmerkingen te maken over het ontwerp, aanpassingen architect laten betalen door opdrachtgever 5 % 5 % 5 % 5 %
Goed vastleggen wat de gegevens zijn die van de architect worden verlangd 5 % 5 % 5 % 5 %
Alles digitaal 5 % 5 % 5 % 5 %
Ondersteunende software 5 % 5 % 5 % 5 %
Goede tekeningenlijst met controle 5 % 5 % 5 % 5 %
Internetplatform waarop centraal tekeningen worden bijgehouden met wijzigingen opmerkingen 15 % 15 % 15 % 15 %
Bestekken met aantallen 5 % 5 % 5 % 5 %
Goede begrotingen 5 % 5 % 5 % 5 %
Juiste informatie, niet teveel, niet te weinig 10 % 10 % 10 % 10 %
Gestandaardiseerde checklist per bouwdeel welke informatie gewenst is 5 % 5 % 5 % 5 %
Alle belangrijke details uitwerken 10 % 10 % 10 % 10 %
Betere planning 5 % 5 % 5 % 5 %
Meer tijd 10 % 0 % 10 % 0 %


Ideeën van Kees Flipse Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
3D model / Bimmen / digitaal gebouwmodel / centrale informatiedrager 20 % 1 % 1 % 1 %
Vooroverleg architect – aannemer – opdrachtgever om informatiebehoefte door te spreken 5 % 1 % 1 % 1 %
Aannemer de kans geven om opmerkingen te maken over het ontwerp, aanpassingen architect laten betalen door opdrachtgever 10 % 1 % 1 % 1 %
Goed vastleggen wat de gegevens zijn die van de architect worden verlangd 10 % 1 % 1 % 1 %
Alles digitaal 10 % 1 % 1 % 1 %
Ondersteunende software 5 % 1 % 1 % 1 %
Goede tekeningenlijst met controle 10 % 1 % 1 % 1 %
Internetplatform waarop centraal tekeningen worden bijgehouden met wijzigingen opmerkingen 5 % 1 % 1 % 1 %
Bestekken met aantallen 5 % 1 % 1 % 1 %
Goede begrotingen 5 % 1 % 1 % 1 %
Juiste informatie, niet teveel, niet te weinig 5 % 1 % 1 % 1 %
Gestandaardiseerde checklist per bouwdeel welke informatie gewenst is 10 % 1 % 1 % 1 %
Alle belangrijke details uitwerken 20 % 1 % 1 % 1 %
Betere planning 5 % 1 % 1 % 1 %
Meer tijd 10 % 1 % 1 % 1 %

Ideeën voor een verbeterde communicatie tijdens de bouw, in de keet.

Er word hieronder aangegeven hoeveel winst (percentage) men met dit kenmerk denkt te behalen.


Ideeën van Robin Janicki Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 10 % 5 % 5 % 5 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 10 % 10 % 10 % 5 %
Niet via e-mail 2 % 0 % 0 % 0 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 15 % 10 % 10 % 5 %
Juiste gegevens, real time 15 % 10 % 10 % 5 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 10 % 5 % 5 % 0 %
Respect, geen haantjesgedrag 5 % 0 % 5 % 0 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 5 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van Roy Habets Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 5 % 10 % 10 % 10 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 5 % 5 % 10 % 0 %
Niet via e-mail 0 % 0 % 0 % 0 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 2 % 5 % 5 % 0 %
Juiste gegevens, real time 10 % 10 % 10 % 0 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 1 % 1 % 2 % 0 %
Respect, geen haantjesgedrag 3 % 2 % 2 % 0 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 5 % 5 % 0 % 0 %


Ideeën van Bert van Ruremonde Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 5 % 2 % 15 % 2 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 2 % 1 % 50 % 1 %
Niet via e-mail 0 % 2 % 10 % 1 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 2 % 3 % 10 % 0 %
Juiste gegevens, real time 3 % 4 % 20 % 1 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 0 % 0 % 0 % 0 %
Respect, geen haantjesgedrag 0 % 3 % 2 % 0 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 0 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van M. Keijzer Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 5 % 3 % 3 % 3 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 2 % 1 % 1 % 1 %
Niet via e-mail 2 % 2 % 2 % 2 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 5 % 5 % 5 % 5 %
Juiste gegevens, real time 10 % 5 % 5 % 5 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 1 % 1 % 1 % 1 %
Respect, geen haantjesgedrag 5 % 5 % 5 % 5 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 5 % 5 % 5 % 5 %


Ideeën van Arend de Boer Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 80 % 80 % 80 % 90 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 60 % 70 % 70 % 60 %
Niet via e-mail 70 % 0 % 0 % 0 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 70 % 60 % 60 % 50 %
Juiste gegevens, real time 100 % 100 % 100 % 100 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 40 % 40 % 40 % 10 %
Respect, geen haantjesgedrag 100 % 100 % 100 % 100 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 50 % 40 % 50 % 30 %


Ideeën van Rene Meytz Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 60 % 10 % 60 % 10 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 30 % 10 % 30 % 10 %
Niet via e-mail 0 % 0 % 0 % 0 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 10 % 20 % 20 % 5 %
Juiste gegevens, real time 10 % 20 % 20 % 5 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 10 % 20 % 20 % 5 %
Respect, geen haantjesgedrag 10 % 10 % 10 % 10 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 10 % 10 % 10 % 10 %


Ideeën van Hans Mollen Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 10 % 10 % 10 % 10 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 10 % 10 % 10 % 10 %
Niet via e-mail 0 % 0 % 0 % 0 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 15 % 15 % 10 % 10 %
Juiste gegevens, real time 15 % 15 % 10 % 10 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 15 % 15 % 10 % 10 %
Respect, geen haantjesgedrag 0 % 2 % 2 % 2 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 0 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van Huub Swillems Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 8 % 2 % 5 % 0 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 5 % -2 % 5 % 0 %
Niet via e-mail 0 % 0 % 0 % 0 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 8 % 8 % 8 % 5 %
Juiste gegevens, real time 8 % 8 % 8 % 5 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 1 % 0 % 2 % 0 %
Respect, geen haantjesgedrag 5 % 5 % 0 % 5 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 2 % 2 % 2 % 2 %


Ideeën van Paul Cobben Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 10 % 10 % 20 % 10 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 10 % 5 % 10 % 5 %
Niet via e-mail 0 % 0 % 0 % 0 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 5 % 5 % 5 % 5 %
Juiste gegevens, real time 20 % 10 % 20 % 10 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 5 % 5 % 5 % 5 %
Respect, geen haantjesgedrag 5 % 0 % 0 % 5 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 5 % 5 % 5 % 5 %


Ideeën van Kees Flipse Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Werkvloer betrekken bij overleg: leren van fouten 10 % 2 % 20 % 0 %
Bouwfouten opsporen, bijhouden en inventariseren oorzaken 10 % 3 % 0 % 0 %
Niet via e-mail 0 % 0 % 0 % 0 %
Centraal digitaal platform: soort digitale bouwkeet, ook te benaderen op de bouw 10 % 0 % 0 % 0 %
Juiste gegevens, real time 10 % 1 % 10 % 1 %
Dagelijkse digitale update, met beelden en films 5 % 1 % 5 % 0,5 %
Respect, geen haantjesgedrag 2 % 0,5 % 1 % 0,5 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog-sessies 20 % 2 % 1 % 0,5 %
Idee Slecht Goed
Meer marge door minder fouten / Meer Bimmen 11 x
Zo organiseren dat er een gezamenlijk doel is: ons 11 x
Integraal ontwerpen met alle disciplines 10 x
Afspraken over marge: open begroting 8 x
Minder europese aanbestedingen 3 x 10 x
Alle verspillingen uit processen halen 7 x
Ken je bouwpartners 1 x 7 x
Regels en wetten 1 x 7 x
Niet alléén op prijs aanbesteden 5 x
Technisch ontwikkelen in voorproces 1 x 1 x
Koppelen ontwerp & beheerfase 1 x
Niet aanbesteden 7 x 3 x
Marge niet weggeven 5 x

Bimmen

Blokkades Oplossingen
Niet uitwisselbare ICT-systemen Allemaal gaan Bimmen
Gebrek aan juridisch kader Actief verantwoordelijkheden benoemen
Kosten Juiste partners, zelfde doel

Gezamlijk doel: ons

Blokkades Oplossingen
Wantrouwen opdrachtgevers ten opzichte van team Open communicatie
Regelgeving Transparantie
Imago Doel vastleggen
Klant centraal stellen

Integraal met alle disciplines ontwerpen

Blokkades Oplossingen
Iedere keer het wiel opnieuw uitvinden Iedereen op juiste moment betrekken, nog vóór de bouw begint
Proces benoemen
Verschillende fases onderkennen van ontwerp tot B&O
Idee Slecht Goed
BIM 12 x
Vertrouwen / openheid / transparantie 11 x
Partijen eerder om de tafel bij elkaar 9 x
Digitaal platform 9 x
Geen wijzigingen doorvoeren ná contract (ná start bouw) 7 x
Iedereen lean werken (processen) 7 x
Hergebruik van informatie (geen herhaling) 5 x
Pro actief informatie naar klant brengen 5 x
Nieuwe samenwerkingsvormen 4 x
Geïntegreerd ontwerpen 4 x
Iedereen een ipad (digitaal werken) 3 x 4 x
Betere gegevens bij aanvang calculatie 2 x 2 x
Eén hoofdconstructeur
Budget centraal 5 x 1 x
Architect al enige verantwoordelijk voor bouwkeet 8 x

Lean werken (klantwaarde vergroten vanuit proces)

Blokkades Oplossingen
Kennis Gewoon mee beginnen binnen organisatie
Cultuur Partner programma's opzetten
Acceptatie Over je grenzen heen durven kijken
Mensen meekrijgen
Alle partijen betrokken
Transparant werken

Vertrouwen / openheid / transparantie

Blokkades Oplossingen
Wantrouwen Onderkennen elkaars belangen
Geven en nemen Geven en nemen
Lean werken / open communicatie
Het samen maken
Elkaar iets gunnen
Het rendement met elkaar willen delen
Kennis delen / uitwisselen

Digitaal platform

Blokkades Oplossingen
De 'wil' om ermee te werken Server voor inrichten
Uitwisselbaarheid informatie Inregelen proces, verantwoordelijkheid, rechten
Veiligheid/ beveiligheid Transparant werken

Ideeën voor een verbeterde aanbesteding.

Er word hieronder aangegeven hoeveel winst (percentage) men met dit kenmerk denkt te behalen.


Ideeën van M. Verdonschot Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 60 % 50 % 50 % 10 %
Werken met budgetten 10 % 10 % 10 % 5 %
Prestatiegericht 20 % 10 % 10 % 5 %
Onderhands aanbesteden 15 % 5 % 5 % 5 %
Meer tijd om te calculeren 30 % 15 % 25 % 15 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 20 % 10 % 10 % 10 %
Betalen voor calculaties 60 % 20 % 20 % 10 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 50 % 20 % 20 % 10 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 50 % 20 % 25 % 20 %


Ideeën van Tinie Keeris Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 10 % 5 % 5 % 5 %
Werken met budgetten 2 % 5 % 2 % 2 %
Prestatiegericht 10 % 1 % 10 % 10 %
Onderhands aanbesteden 0 % 10 % 10 % 5 %
Meer tijd om te calculeren 5 % 2 % 10 % 5 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 10 % 10 % 5 % 5 %
Betalen voor calculaties 0 % 2 % 2 % 2 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 5 % 10 % 5 % 2 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 10 % 10 % 5 % 2 %


Ideeën van Karin Kwaaitaal Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 8 % 6 % 6 % 5 %
Werken met budgetten 1 % 1 % 1 % 1 %
Prestatiegericht 3 % 2 % 2 % 2 %
Onderhands aanbesteden 0 % 10 % 0 % 4 %
Meer tijd om te calculeren 2 % 0 % 0 % 0 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 2 % 0 % 1 % 0 %
Betalen voor calculaties 0 % 0 % 0 % 0 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 2 % 0 % 0 % 2 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 0 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van Belleflamme Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 15 % 0 % 0 % 5 %
Werken met budgetten 5 % 5 % 5 % 5 %
Prestatiegericht 5 % 5 % 5 % 5 %
Onderhands aanbesteden 10 % 0 % 0 % 10 %
Meer tijd om te calculeren 10 % 10 % 5 % 5 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 5 % 5 % 5 % 5 %
Betalen voor calculaties 5 % 5 % 5 % 5 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 10 % 10 % 10 % 10 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 15 % 15 % 15 % 15 %


Ideeën van Ber Haex Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 25 % 0 % 10 % 3 %
Werken met budgetten 0 % 10 % 0 % 0 %
Prestatiegericht 10 % 5 % 10 % 10 %
Onderhands aanbesteden 10 % 10 % 20 % 10 %
Meer tijd om te calculeren 0 % 0 % 10 % 0 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 0 % 5 % 0 % 0 %
Betalen voor calculaties 8 % 10 % 0 % 5 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 0 % 8 % 0 % 5 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 0 % 10 % 3 % 20 %


Ideeën van Rob Reuling Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 10 % 0 % 10 % 10 %
Werken met budgetten 5 % 10 % 0 % 10 %
Prestatiegericht 10 % 0 % 10 % 0 %
Onderhands aanbesteden 5 % 5 % 5 % 5 %
Meer tijd om te calculeren 20 % 10 % 10 % 10 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 10 % 10 % 10 % 5 %
Betalen voor calculaties 5 % 5 % 10 % 5 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 10 % 10 % 10 % 10 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 20 % 10 % 20 % 5 %


Ideeën van F. van der Heijden Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 20 % 10 % 10 % 10 %
Werken met budgetten 5 % 5 % 10 % 5 %
Prestatiegericht 10 % 10 % 10 % 5 %
Onderhands aanbesteden 10 % 10 % 10 % 5 %
Meer tijd om te calculeren 5 % 5 % 5 % 5 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 5 % 5 % 5 % 5 %
Betalen voor calculaties 5 % 5 % 5 % 10 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 5 % 5 % 5 % 5 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 10 % 10 % 10 % 5 %


Ideeën van Michael Sqaiyers Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 20 % 0 % 10 % 20 %
Werken met budgetten 0 % 20 % 0 % 10 %
Prestatiegericht 10 % 0 % 0 % 0 %
Onderhands aanbesteden 0 % 10 % 0 % 10 %
Meer tijd om te calculeren 0 % 20 % 10 % 10 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 10 % 10 % 10 % 10 %
Betalen voor calculaties 0 % 10 % 0 % 10 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 20 % 0 % 20 % 10 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 0 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van W. Brands Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 30 % 1 % 10 % 20 %
Werken met budgetten 15 % 5 % 5 % 5 %
Prestatiegericht 25 % 10 % 5 % 5 %
Onderhands aanbesteden 10 % 5 % 5 % 10 %
Meer tijd om te calculeren 10 % 5 % 5 % 5 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 5 % 5 % 5 % 1 %
Betalen voor calculaties 10 % 15 % 1 % 3 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 30 % 20 % 10 % 5 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 10 % 10 % 10 % 3 %


Ideeën van Lukas Ruijs Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 20 % 20 % 20 % 15 %
Werken met budgetten 10 % 0 % 0 % 0 %
Prestatiegericht 20 % 0 % 0 % 10 %
Onderhands aanbesteden 15 % 5 % 10 % 10 %
Meer tijd om te calculeren 10 % 0 % 10 % 10 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 5 % 0 % 0 % 5 %
Betalen voor calculaties 10 % 0 % 0 % 0 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 0 % 0 % 0 % 0 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 10 % 0 % 0 % 10 %


Ideeën van Peter Fraanje Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 10 % -5 % 20 % 10 %
Werken met budgetten 10 % 0 % 10 % 5 %
Prestatiegericht 20 % 40 % 20 % 15 %
Onderhands aanbesteden 0 % 5 % 0 % 5 %
Meer tijd om te calculeren 5 % 0 % 5 % 2 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 0 % 0 % 0 % 0 %
Betalen voor calculaties 2 % 2 % 0 % 2 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 0 % 0 % 0 % 0 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 2 % 0 % 5 % 2 %


Ideeën van M. Wijnands Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Niet alleen op prijs 7 % 2 % 5 % 0 %
Werken met budgetten 2 % 2 % 2 % 0 %
Prestatiegericht 0 % 0 % 0 % 0 %
Onderhands aanbesteden 0 % 0 % 0 % 0 %
Meer tijd om te calculeren 5 % 0 % 5 % 0 %
Calculeren op basis van stukslijsten met duidelijke prestatie-eisen 0 % 1 % 0 % 0 %
Betalen voor calculaties 2 % 2 % 2 % 0 %
Eerst globale prijs, daarna kans om prijs gestand te doen (met verbeteringen aangedragen door aannemer) 3 % 1 % 3 % 0 %
Na aanbesteding gaan architect en aannemer samen op zoek naar verbeteringen: opbr. bezuinigingen delen tussen alle partijen 7 % 5 % 5 % 0 %

Ideeën voor een verbeterd bouwproces / samenwerking.

Er word hieronder aangegeven hoeveel winst (percentage) men met dit kenmerk denkt te behalen.


Ideeën van M. Wijnands Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 10 % 10 % 10 % 0 %
Meer prefabriceren 0 % 2 % 2 % 0 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 2 % 2 % 2 % 0 %
1 regisseur 2 % 2 % 2 % 0 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 0 % 0 % 0 % 0 %
Ieders rol respecteren 2 % 2 % 2 % 0 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 2 % 2 % 2 % 0 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 1 % 1 % 1 % 0 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 2 % 2 % 2 % 0 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 1 % 1 % 1 % 0 %
Bespreken wederzijdse belangen 3 % 3 % 3 % 0 %
Werken aan vertrouwen 3 % 3 % 3 % 0 %
Meer transparantie over marges 0 % 1 % 0 % 0 %
Beter gebruik van elkaars kennis 4 % 4 % 4 % 0 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 1 % 1 % 1 % 0 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 2 % 2 % 2 % 0 %
Gelijkschakelen belangen 3 % 3 % 3 % 0 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 2 % 2 % 2 % 0 %


Ideeën van Martien Verdonschot Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 60 % 15 % 15 % 15 %
Meer prefabriceren 80 % 20 % 20 % 30 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 20 % 15 % 15 % 15 %
1 regisseur 40 % 10 % 10 % 10 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 60 % 20 % 20 % 15 %
Ieders rol respecteren 60 % 10 % 10 % 10 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 60 % 10 % 10 % 10 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 70 % 20 % 20 % 20 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 90 % 40 % 40 % 50 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 10 % 10 % 10 % 10 %
Bespreken wederzijdse belangen 70 % 20 % 15 % 10 %
Werken aan vertrouwen 50 % 15 % 5 % 0 %
Meer transparantie over marges 60 % 25 % 20 % 10 %
Beter gebruik van elkaars kennis 10 % 10 % 10 % 10 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 10 % 10 % 10 % 10 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 20 % 15 % 15 % 10 %
Gelijkschakelen belangen 15 % 10 % 5 % 5 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 50 % 30 % 10 % 10 %


Ideeën van Tinie Keeris Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 10 % 10 % 10 % 2 %
Meer prefabriceren 0 % 0 % 0 % 0 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 10 % 0 % 10 % 0 %
1 regisseur 10 % 0 % 10 % 0 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 5 % 0 % 2 % 0 %
Ieders rol respecteren 2 % 0 % 2 % 0 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 5 % 0 % 5 % 0 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 5 % 5 % 2 % 5 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 2 % 5 % 10 % 10 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 5 % 2 % 10 % 5 %
Bespreken wederzijdse belangen 0 % 5 % 5 % 5 %
Werken aan vertrouwen 5 % 2 % 2 % 2 %
Meer transparantie over marges 10 % 5 % 5 % 10 %
Beter gebruik van elkaars kennis 2 % 2 % 2 % 0 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 10 % 10 % 10 % 10 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 10 % 10 % 10 % 10 %
Gelijkschakelen belangen 5 % 2 % 2 % 2 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 5 % 5 % 2 % 5 %


Ideeën van Karin Kwaaitaal Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 8 % 8 % 8 % 8 %
Meer prefabriceren 0 % 4 % 2 % 4 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 0 % 4 % 5 % 5 %
1 regisseur 3 % 3 % 2 % 2 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 2 % 0 % 1 % 0 %
Ieders rol respecteren 3 % 0 % 0 % 0 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 1 % 1 % 1 % 1 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 0 % 0 % 2 % 1 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 3 % 3 % 3 % 4 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 1 % 1 % 1 % 1 %
Bespreken wederzijdse belangen 1 % 1 % 1 % 1 %
Werken aan vertrouwen 1 % 1 % 1 % 1 %
Meer transparantie over marges 1 % 0 % 0 % 3 %
Beter gebruik van elkaars kennis 2 % 2 % 2 % 2 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 0 % 2 % 2 % 1 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 0 % 0 % 0 % 0 %
Gelijkschakelen belangen 0 % 0 % 0 % 0 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 0 % 0 % 0 % 1 %


Ideeën van Belleflame Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 10 % 15 % 15 % 15 %
Meer prefabriceren 1 % 5 % 5 % 1 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 5 % 10 % 15 % 10 %
1 regisseur 0 % 0 % 0 % 0 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 10 % 5 % 5 % 5 %
Ieders rol respecteren 10 % 10 % 10 % 10 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 10 % 10 % 10 % 10 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 10 % 10 % 15 % 15 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 5 % 15 % 15 % 15 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 1 % 1 % 1 % 1 %
Bespreken wederzijdse belangen 5 % 5 % 5 % 0 %
Werken aan vertrouwen 0 % 5 % 5 % 0 %
Meer transparantie over marges 5 % 5 % 5 % 5 %
Beter gebruik van elkaars kennis 10 % 10 % 10 % 10 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 5 % 10 % 15 % 10 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 5 % 5 % 5 % 5 %
Gelijkschakelen belangen 5 % 5 % 5 % 5 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 5 % 5 % 5 % 5 %


Ideeën van Ben Haex Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 10 % 5 % 10 % 5 %
Meer prefabriceren 20 % 5 % 10 % 0 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 5 % 2 % 5 % 5 %
1 regisseur 10 % 0 % 0 % 0 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 5 % 5 % 10 % 5 %
Ieders rol respecteren 2 % 0 % 0 % 0 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 0 % 0 % 0 % 0 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 3 % 10 % 10 % 3 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 15 % 15 % 10 % 5 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 0 % 0 % 5 % 0 %
Bespreken wederzijdse belangen 2 % 2 % 2 % 0 %
Werken aan vertrouwen 8 % 2 % 4 % 2 %
Meer transparantie over marges 0 % 10 % 2 % 2 %
Beter gebruik van elkaars kennis 3 % 3 % 0 % 0 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 1 % 1 % 1 % 1 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 5 % 10 % 20 % 2 %
Gelijkschakelen belangen 2 % 1 % 1 % 1 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 0 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van Rob Reurling Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 20 % 10 % 20 % 10 %
Meer prefabriceren 20 % 10 % 10 % 20 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 30 % 20 % 30 % 10 %
1 regisseur 20 % 10 % 10 % 10 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 20 % 10 % 20 % 10 %
Ieders rol respecteren 0 % 0 % 10 % 0 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 10 % 10 % 10 % 5 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 20 % 10 % 20 % 10 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 10 % 5 % 5 % 5 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 10 % 0 % 0 % 0 %
Bespreken wederzijdse belangen 10 % 5 % 5 % 5 %
Werken aan vertrouwen 0 % 0 % 0 % 0 %
Meer transparantie over marges 0 % 0 % 0 % 10 %
Beter gebruik van elkaars kennis 20 % 10 % 20 % 10 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 10 % 10 % 10 % 5 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 0 % 0 % 0 % 0 %
Gelijkschakelen belangen 10 % 5 % % 0 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 0 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van F. van der Heijden Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 10 % 5 % 10 % 5 %
Meer prefabriceren 20 % 10 % 15 % 5 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 15 % 10 % 15 % 5 %
1 regisseur 5 % 5 % 10 % 5 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 5 % 5 % 5 % 5 %
Ieders rol respecteren 10 % 5 % 5 % 5 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 5 % 5 % 5 % 5 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 5 % 5 % 5 % 5 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 15 % 10 % 15 % 10 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 20 % 15 % 20 % 10 %
Bespreken wederzijdse belangen 10 % 5 % 10 % 5 %
Werken aan vertrouwen 5 % 5 % 5 % 5 %
Meer transparantie over marges 0 % 0 % 0 % 0 %
Beter gebruik van elkaars kennis 15 % 10 % 10 % 10 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 15 % 15 % 15 % 10 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 5 % 5 % 5 % 5 %
Gelijkschakelen belangen 0 % 0 % 0 % 0 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 0 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van Michael Sqauyers Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 30 % 30 % 30 % 10 %
Meer prefabriceren 30 % 30 % 50 % 30 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 20 % 20 % 40 % 20 %
1 regisseur 30 % 30 % 40 % 20 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 30 % 10 % 20 % 10 %
Ieders rol respecteren 20 % 20 % 20 % 20 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 20 % 20 % 20 % 20 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 20 % 0 % 20 % 0 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 30 % 30 % 20 % 30 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 30 % 10 % 20 % 20 %
Bespreken wederzijdse belangen 30 % 20 % 30 % 30 %
Werken aan vertrouwen 20 % 20 % 20 % 20 %
Meer transparantie over marges 20 % 20 % 10 % 20 %
Beter gebruik van elkaars kennis 40 % 30 % 40 % 30 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 30 % 20 % 30 % 30 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 20 % 20 % 20 % 20 %
Gelijkschakelen belangen 20 % 20 % 20 % 20 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 20 % 20 % 20 % 20 %


Ideeën van W. Brands Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 20 % 10 % 10 % 5 %
Meer prefabriceren 30 % 5 % 20 % 5 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 10 % 10 % 10 % 2 %
1 regisseur 0 % 0 % 0 % 0 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 0 % 0 % 0 % 0 %
Ieders rol respecteren 30 % 30 % 30 % 5 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 10 % 5 % 5 % 1 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 10 % 5 % 5 % 1 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 20 % 10 % 20 % 5 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 15 % 20 % 20 % 5 %
Bespreken wederzijdse belangen 30 % 5 % 20 % 5 %
Werken aan vertrouwen 10 % 10 % 5 % 10 %
Meer transparantie over marges 20 % 10 % 5 % 5 %
Beter gebruik van elkaars kennis 30 % 20 % 20 % 10 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 5 % 20 % 5 % 1 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 10 % 10 % 10 % 5 %
Gelijkschakelen belangen 15 % 10 % 10 % 3 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 10 % 5 % 5 % 1 %


Ideeën van Lukas Ruijs Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 30 % 20 % 20 % 15 %
Meer prefabriceren 20 % 10 % 10 % 10 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 20 % 0 % 10 % 0 %
1 regisseur 0 % 0 % 0 % 0 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 10 % 10 % 10 % 10 %
Ieders rol respecteren 20 % 0 % 0 % 10 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 30 % 20 % 20 % 10 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 10 % 10 % 10 % 0 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 30 % 0 % 20 % 15 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 20 % 00 % 20 % 10 %
Bespreken wederzijdse belangen 10 % 10 % 10 % 0 %
Werken aan vertrouwen 30 % 0 % 0 % 10 %
Meer transparantie over marges 10 % 20 % 0 % 10 %
Beter gebruik van elkaars kennis 20 % 10 % 10 % 10 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 10 % 10 % 10 % 10 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 30 % 0 % 0 % 15 %
Gelijkschakelen belangen 10 % 0 % 0 % 0 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 0 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van Peter Fraanje Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 50 % 20 % 90 % 10 %
Meer prefabriceren 40 % 10 % 80 % 10 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 25 % 5 % 50 % 5 %
1 regisseur 20 % 5 % 20 % 5 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 0 % -10 % 0 % 0 %
Ieders rol respecteren 20 % 5 % 50 % 5 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 10 % 10 % 40 % 5 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 5 % 5 % 5 % 5 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 25 % 50 % 50 % 20 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 10 % 20 % 20 % 10 %
Bespreken wederzijdse belangen 10 % 10 % 10 % 5 %
Werken aan vertrouwen 10 % 10 % 10 % 2 %
Meer transparantie over marges 10 % 0 % 0 % 0 %
Beter gebruik van elkaars kennis 10 % 5 % 5 % 2 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 10 % 5 % 5 % 2 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 10 % 5 % 5 % 2 %
Gelijkschakelen belangen 10 % 5 % 5 % 2 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 10 % 0 % 0 % 0 %


Ideeën van M. Wijnands Betere bouwkwaliteit minder kosten minder fouten minder marge
Bouwteams – ketenintegratie – design construct 14,2 % 10,7 % 14,8 % 0 %
Meer prefabriceren 0 % 0 % 0 % 0 %
Goede communicatie (bijvoorbeeld via centraal communicatieplatform) 8,3 % 0 % 13,5 % 0 %
1 regisseur 0 % 0 % 0 % 0 %
Architect moet directie voeren, met voldoende terugkoppeling naar aannemer 0 % 7,3 % 0 % 0 %
Ieders rol respecteren 0 % 0 % 0 % 0 %
Duidelijk bouworganigram, helderheid competenties, één beheerder van de informatiedrager 0 % 0 % 0 % 0 %
Centrale database met bouwfouten, best practices, etc. 11,8 % 5,1 % 9 % 6,8 %
Kennis uit andere industrieën toepassen in de bouw (bv. Lean Bouwen (afgekeken van Toyota)) 14,2 % 0 % 0 % 0 %
Vastleggen wat de uitgangspunten – doelstellingen van het project zijn, heldere opdracht 0 % 0 % 0 % 0 %
Bespreken wederzijdse belangen 15,1 % 0 % 0 % 0 %
Werken aan vertrouwen 0 % 0 % 0 % 0 %
Meer transparantie over marges 0 % 0 % 0 % 0 %
Beter gebruik van elkaars kennis 0 % 0 % 0 % 0 %
Centrale eenduidige definitie van bouwdelen (iedereen heeft dezelfde info; geen foute bestellingen) 0 % 7,3 % 0 % 6,2 %
Investeren in plezierige sfeer, teambuilding, bouwhyves (wie is wie) 0 % 0 % 0 % 0 %
Gelijkschakelen belangen 9,3 % 0 % 6,5 % 0 %
Meer Creatieve Piramide / Bouwdialoog sessies 0 % 0 % 0 % 0 %