Bezoek Brabant Brein
Informatie aanvragen over de Creatieve Piramide

Mij een zorg! Sessies klaar, nu concretiseren

datum: 
donderdagmiddag 2 februari 2012
locatie: 
Rijkswaterstaat, 's-Hertogenbosch

In 1 week heeft de Creatieve Piramide sessie over de zorg een hoop ideeën vergaard. Bij de laatste bijeenkomst zijn de teamleiders bijeengekomen om de belangrijkste ideeën te prioriteren en werd het rapport gepresenteerd en overhandigd aan de wethouder Geert Snijders.

Mij een zorg! sessie 2

datum: 
woensdagmiddag 1 februari 2012
locatie: 
Hotel Central, 's-Hertogenbosch

De bijeenkomst van de Bosschenaren bij de Creatieve Piramide sessie was uitermate bruisend en inspirerend! Er zijn zoveel goede ideeën en de goede wil is er bij een ieder. Tijdens deze tweede ronde werden de ideeën geïnventariseerd.

Mij een zorg!

datum: 
maandagavond 30 januari 2012
locatie: 
Rijkswaterstaat, 's-Hertogenbosch

"Mij een zorg!" was een samenwerking tussen City Change Centre en leergang 'Manager en Vernieuwing' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 14 elftallen gingen op zoek naar creatieve manieren om de uitdagingen in de zorg aan te pakken in de stad Den Bosch, door verbinding te leggen met de kracht in de samenleving zelf en die krachten te bundelen.

Gestelse Buurt, de finale!

datum: 
dinsdagavond 1 maart 2011
locatie: 
Buurthuis de Zuiderster, ’s-Hertogenbosch

In het voorjaar van 2010 zijn er een aantal Creatieve Piramide sessies gehouden met verschillende groepen uit de buurt. Tijdens deze sessies zijn door bewoners ideeën aangeleverd over de toekomst van de Gestelsebuurt en Meerendonk als één buurt. In de sessies zijn de bewoners met elkaar op zoek gegaan naar hen wensen en eisen op het gebied van:

Architecten en Aannemers sluiten af in het Evoluon

datum: 
woensdagmiddag 15 september 2010
locatie: 
Evoluon, Eindhoven

Na drie voorgaande sessies met architecten en aannemers uit Limburg, Brabant en Zeeland was in het Evoluon in Eindhoven de laatste, afsluitende sessie van deze serie Creatieve Piramide sessies aangebroken.

De Creatieve Piramide over de Gestelse Buurt

datum: 
dinsdag 13 april t/m 25 juni 2010
locatie: 
Gestelse Buurt, 's-Hertogenbosch

In navolging op de zoektocht naar de beste en slechtste punten van de Gestelse Buurt (sessie 10.1 Keten in de Buurt), zijn we nu met bewoners en professionals op zoek gegaan naar de wensen en de eisen van de bewoners voor de buurt. Ruim 260 mensen uit de buurt hebben meegedaan. Samen met de Creatieve Piramide zijn er met vele teams van gelijkgestemden uitgebreide sessies gehouden waarin we hen hebben gevraagd naar waar er behoefte aan is in de buurt.

Zeeuwse aannemers en architecten in dialoog

datum: 
maandagmiddag 26 april 2010
locatie: 
Voetbal Experience, Middelburg

In Middelburg vond de derde dialoog architect-aannemer plaats onder auspiciën van de BNA en Bouwend Nederland. Aan het begin van de middag probeerden architecten en aannemers elkaar nog af te troeven bij een potje 'zo hard mogelijk tegen de bal schoppen' ,maar al snel kreeg de Zeeuwse teamgeest de overhand en ging men gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor de belangrijkste knelpunten in de onderlinge samenwerking.

Brabantse aannemers en architecten in dialoog

datum: 
maandagmiddag 12 april 2010
locatie: 
Hilvaria studio's, Hilvarenbeek

Op een mooie voorjaarsdag en de inspirerende locatie, de Hilvaria studio's in Hilvarenbeek, kwamen voor de tweede keer een grote groep aannemers en architecten voor een dialoog samen. Dit keer was het de beurt aan de partijen uit Brabant, uitgenodigd door de BNA en Bouwend Nederland die deze dialoog hadden georganiseerd.

Keten in de Buurt

datum: 
dinsdag 2 juni t/m 24 juni 2009
locatie: 
Gestelse Buurt, 's-Hertogenbosch

BrabantWonen en Divers trokken samen met het City Change Center, Basta! en medewerkers van de gemeente met een keet, vergaderbakfiets, tijdelijk terras en snackwagen door de Gestelse Buurt. Doel was om in één op één gesprekken van bewoners te horen wat ze van de buurt vinden. Ook konden bewoners verbeterpunten en ideeën aandragen, zodat de Gestelse Buurt nog prettiger en leefbaarder wordt. En de nieuwbouw van de Meerendonk straks heel ...

BNA Limburg over Architecten en Aannemers

datum: 
dinsdagmiddag 26 mei 2009
locatie: 
TheaterHotel de Oranjerie, Roermond

Tijdens deze sessie zijn er 2 verschillende indelingen voor de elftallen gemaakt. In de eerste fase van de sessie zijn de aannemers en de architecten zoveel mogelijk bij elkaar, hun eigen vakbroeders, ingedeeld. In deze fase was het de bedoeling dat de architecten de ideale en vervelende aannemers, en de aannemers de ideale en vervelende architecten gingen omschrijven. Daarnaast werd er per elftal gezocht naar de obstakels voor samenwerking tussen de architect en de ...

Breed Beraad Beroepsoverleg over de Gestelse Buurt

datum: 
maandagmiddag 9 februari 2009
locatie: 
Divers, 's-Hertogenbosch

In deze sessie is een start gemaakt met de inventarisatie naar de beleving over de Gestelse Buurt. In een eerste 'nulmeting' hebben we de deelnemers van het Breed Beraad Beroepsoverleg gevraagd naar hun ervaringen in het algemeen over de buurt en over de samenwerking tussen de professionals die werkzaam zijn in de buurt. Er waren mensen aanwezig van de Gemeente, politie, Juvans, het Computerhuis, de GGD, Brabant Wonen, gastheer stichting Divers en meer.

De Creatieve Piramide over het centrum van Boxtel: vervolg sessie

datum: 
dinsdagavond 18 november 2008
locatie: 
café 'Het Hart van Boxtel', Boxtel

Na het verzamelen van de resultaten van de eerste bijeenkomst - waaruit een aantal voorlopige conclusies waren getrokken - was het tijd om de aanvoerders bij elkaar te roepen. Op 18 november was de vergaderzaal van café 'Het Hart van Boxtel' het toneel waarop een 6-tal aanvoerders met elkaar in discussie gingen.

Den Bosch meets Trenčín

datum: 
zondagochtend 9 november 2008
locatie: 
De Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Het wordt ondertussen een goede gewoonte om tijdens de Creatieve Piramide sessies de vraag te stellen wat men belangrijk vindt in het leven. De kans om dit nu ook eens te vragen aan een groep studenten uit Slowakije, met een waarschijnlijk andere beleving dan wij Nederlanders, hebben dus met beide handen aangegrepen. Een tweede vraag was: Wat vindt u de belangrijke speerpunten voor een buurt?

De Creatieve Piramide over het centrum van Boxtel

datum: 
donderdagavond 3 juli 2008
locatie: 
gemeentehuis, Boxtel

Nieuwe inspiratie voor het centrum van Boxtel

In Boxtel is het goed wonen, winkelen en werken. Het centrum heeft fraaie cultuurhistorische elementen, heeft in de Dommel een jaloersmakende rivier en is mooi groen. Prima dus, maar dat wil niet zeggen dat het niet nog beter kan! Het gemeentebestuur zoekt daarom naar verbeteringen van minder geslaagde ...

Politici over Politiek tijdens VNG jaarcongres 2008

datum: 
dinsdagmiddag 3 juni 2008
locatie: 
Citadel, 's-Hertogenbosch

Met 39 lokale politici, burgemeester en wethouders hebben we een bescheiden Creatieve Piramide sessie gehouden. Met politici van verschillende pluimage hebben we het huidige politieke systeem onder de loep hebben genomen en zijn op zoek gegaan naar hoe dit systeem aangepast zou kunnen worden of compleet veranderd in een nieuwe, democratischer democratie.

Tracé Zuid-Willemsvaart van Sluis 0 tot Ertveldplas

datum: 
woensdagavond 28 november 2007
locatie: 
Talent Factory, 's-Hertogenbosch

Met een aantal dat de 250 bezoekers én het aantal bezoekers van de vorige sessies ruim overtrof, kunnen we concluderen dat de creatieve piramides over het tracé de Zuid-Willemsvaart toch wel bijzonder succesvol zijn afgerond.

Om 16:00 ging de Talent Factory open en kon iedereen die daar behoefte aan had biechten in één van de vier biechthokjes. De vragen die er gesteld werden waren:

Zuid-Willemsvaart: Sluis 0 tot A2: vervolg sessie

datum: 
donderdagavond 23 augustus 2007
locatie: 
Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Na een heerlijke vakantie, was het op 23 augustus weer tijd om de Zuid Willemsvaart op te pakken. Om de ideeën en de sfeer van 31 mei, de avond van BrabantWonen/Brabanthallen, weer boven water te halen, werd eerst de film van die avond getoond. De Bossche Bollen verschenen op tafel bij een korte evaluatie. De sessie was een groot succes, kwam men overeen, maar omdat het brainstormen binnen een elftal zo leuk is en interessant, wil men daar de ...

Zuid-Willemsvaart: Sluis 0 tot A2

datum: 
donderdagavond 31 mei 2007
locatie: 
Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

Dit maal zijn er twee elftallen meer mensen op de Creatieve Piramide afgekomen! De Zuid Willemsvaart ligt de Bosschenaren aan het hart. De gegevens van de vorige keer zijn meegenomen in de vragen en thema's van deze BrabantWonen sessie in de Brabanthallen. Hiermee willen we een verdiepingsslag maken, naast dat we goede ideeën verzamelen uit de stad.

Tracé de Zuid-Willemsvaart: vervolg sessie

datum: 
donderdagavond 23 november 2006
locatie: 
Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Op 16 november zijn er op het einde van de avond elftalleiders gekozen bij elk elftal. De elftalleiders hebben een week later, in een vervolgsessie, bij elkaar gezeten met nog vers in hun hoofd alle ideeën van hun eigen bloedgroep, die tijdens de eerste ronde naar boven kwamen.

Tracé de Zuid-Willemsvaart

datum: 
donderdagavond 16 november 2006
locatie: 
Heijmans, Rosmalen

Zo'n 150 enthousiaste mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep in krant, flyers en op internet om mee te praten over de toekomst van het tracé de Zuid-Willemsvaart. Verdeeld over 12 elftallen werd gebrainstormd over verschillende thema's: water en wonen, water en winkelen/werken, water en verkeer/vervoer/parkeren, water en sport/recreatie/horeca/amusement en water en inspiratie: kunst/verdieping.

Sterke en zwakke punten van de stad

datum: 
maandagavond 27 maart 2006
locatie: 
Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch

Op maandag 27 maart heeft de proefsessie van de Creatieve Piramide plaatsgevonden bij De Twee Snoeken aan de Postelstraat in ’s-Hertogenbosch met als onderwerp: 'De sterke en zwakke kanten van de stad'. Door de hoge opkomst konden er 5 elftallen samengesteld worden: Een groep kunstenaars, een groep Antilianen, een groep schooljeugd en twee gemengde groepen. Het resultaat van deze zeer geslaagde avond kunt u hier zien en lezen.

Inhoud syndiceren